Egil Hatling

Egil Hatling

Partner og advokat, granskning og prosedyre

Fra kr 50.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Egil Hatling

Egil Hatling er partner og advokat i DLA Piper. Han leder DLA Pipers faggruppe for restrukturering i Norge og har vært hos DLA Piper siden 2004. Hatling arbeider i hovedsak med restrukturering av selskaper, herunder aksjeselskapsrett, aksjonærkonflikter, insolvensrett og prosedyre. Han har også omfattende erfaring med styre- og profesjonsansvar.

Han jobber også med granskningsoppdrag og har omfattende kunnskap tilknyttet økonomiske straffesaker, insolvens- og konkursrettslige spørsmål, arrester og midlertidige forføyninger. DLA Piper har mange oppdrag på tvers av landegrensene – og flere av de største sakene Hatling arbeider med har et internasjonalt tilsnitt. Han er jevnlig benyttet som bostyrer i konkursbo og benyttes ofte som rådgiver for selskapers styrer og ledelse.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Egil Hatling

Økonomisk kriminalitet - Har du gjort nok?

Plutselig er selskapet involvert i en sak knyttet til økonomisk kriminalitet. Mistanken om straffbare forhold kan være rettet mot selskapet selv, en enkelt medarbeider, leverandør eller samarbeidspartner. Hva gjør du? Hvordan håndterer du det? De første timene er viktige for å sikre en god håndtering. Hvordan griper selskapets styre og ledelse an situasjonen? Et spennende foredrag med eksempler og råd basert på erfaring fra virkelige hendelser, norske rettsaler og norsk næringsliv.

Styreansvar i praksis - er du kjent med hvor langt ditt ansvar rekker?

Som styremedlem hviler det et betydelig personlig ansvar på dine skuldre. I de siste årene har det vært en stor økning i antall saker mot styremedlemmer, og risikoen for erstatningsansvar har blitt en praktisk realitet som alle bør forholde seg til. Styreansvaret rammer ikke bare styremedlemmer i store konsernselskaper. Tvert i mot viser praksis at det er mange saker hvor styremedlemmer i små og mellomstore bedrifter blir holdt ansvarlig. Som styremedlem må du være godt kjent med dine plikter og hvilket ansvar man kan pådra seg. Det er svært viktig at hver enkelt er sitt ansvar bevisst. Vet du for eksempel hvor langt plikten til å sette seg inn i selskapets økonomiske forhold strekker seg? Vet du hva du skal gjøre hvis du kommer opp i en potensiell ansvarssituasjon? Foredraget gir en god oversikt over de viktigste tingene man som styremedlem må huske på, og gir praktiske råd om hvordan man kan unngå å komme i ansvar.

Styrets ansvar i saker knyttet til økonomisk kriminalitet

Som styreleder eller styremedlem kan du ha et stort ansvar i saker knyttet til mulig økonomisk kriminalitet. Hvilket ansvar har styret i denne type vanskelige saker? Dette spørsmålet bør man ha tenkt over før man står midt oppe i situasjonen - som fort kan utvikle seg til en krise for selskapet. Økokrim, tilsynsorganer eller pressen står plutselig på døren og saken får umiddelbart topp prioritet i styret. Da er det viktig å ha lagt en god strategi for slike situasjoner. Hvordan håndterer styret denne typen saker som overordnet organ i selskapet? Hvordan griper selskapets styre og ledelse an situasjonen? Hvordan bidra med klare råd til ledelsen? Et foredrag med eksempler, erfaring og råd fra norsk næringsliv.

Hvordan håndtere varslingssaker?

Hva gjør du når du får en varslingssak på bordet? Varslingssaker kan gjelde økonomisk kriminalitet, brudd på rutiner og praksis, seksuell trakassering, at ansatte eller virksomheten bryter andre lover og regler som virksomheten må følge. Varselet kan ha kommet opp via tjenestevei som for eksempel fra HR-avdelingen, direkte til toppledelsen eller styret. Det kan også være andre kilder som for eksempel samarbeidspartnere, leverandører, pressen, pårørende eller andre. Uansett må saken prioriteres og håndteres. Høsten og vinteren 2017/18 fikk dette temaet mye fokus som følge av #metoo kampanjen. I foredraget berøres mange av de viktige problemstillingene knyttet til denne typen saker som igjen kan bidra til å skape gode rutiner og prosesser for å håndtere denne typen situasjoner.

2024 © Talerlisten AS