Eileen Brandsegg

Inspirerende foredrag om byliv og byutvikling

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Eileen Brandsegg

Norges eneste bylivsutvikler. Gründeren i Bylivsutvikling AS, Eileen Brandsegg, har 17 års erfaring med å utvikle byliv. Eileen har et brennende engasjement for levende sentrum og hun har en glitrende evne til å engasjere en forsamling – med nærhet og respekt for lokale verdier og stiller spørsmålene som bør stilles i utfordringen av de etablerte strukturer. Hun er en erfaren foredragsholder. (Webinar-erfaring fra 2017)Hun startet som city manager i Trondheim i 2004. Ansvarsområdene har vært strategi, utvikling, prosjektledelse av et stort antall prosjekter med formål om å styrke attraksjonskraften i sentrum. Hun har også 10 års erfaring innen teknologiledelse i Telenor Mobil som hun har tatt med inn, når prosesser avbyråkratiseres med digitale løsninger. Byliv er det nye ordet. Alle kommuner har fokus på byliv når de skal rullere sine sentrumsplaner. Brandsegg jobber både på det strategiske og operative plan, og har utviklet en hel verktøykasse for helhetlig bylivs-planlegging.

Hjemsted
Trøndelag
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Eileen Brandsegg

Få fart på sentrumsutviklingen! (Webinar eller fysisk foredrag)

Ønsker dere et yrende folkeliv i sentrum? Ønsker dere at butikkene og kafeene i sentrum skal lykkes? Ønsker dere at innbyggerne skal være stolt av sentrum? Ønsker dere at sentrum skal syde av kvaliteter som gjør at flere ønsker å flytte til din kommune? Dere trenger en helhetlig plan! I dette foredraget får dere høre om formelen og alle faktorene i bylivsplanen. Dette foredraget er gjennomført som webinar for næringsliv og kommuner.

Temporære arrangement som attraksjonskraft

Byromsarrangement bidrar til byliv. De fleste kommuner ønsker flere arrangement i sentrum. Hvordan kan man tilrettelegge for flere arrangement? I dette foredraget får du suksessformelen for hvordan du få mye mer aktivitet per krone ved å flytte fokus fra gjennomføring til tilrettelegging.

Skap fremtidens byrom og få bylivet med på kjøpet

Bylivsutvikling bruker et sett med kriterier for en enkel analyse av hvordan byrommet skal utformes for å gi mer byliv. Foredraget handler om en lettfattelig gjennomgang av kriteriene. Erfaringsvis får tilhørerne en aha-opplevelse. De for en forståelse av hva som skal til og man blir inspirert til å iverksette planer.

Bærekraftige byer og samfunn er FNs bærekraft mål nummer 11.

Flere og flere byer jobber med tiltak for å nå disse målene. Hvordan bidra til å nå målene på en måte som samtidig styrker sentrumsutviklingen i ditt sentrum? Fordraget skreddersys i forhold til status og ambisjoner.

Skreddersydde foredrag

Nedslagsfeltet for bylivsutvikling er hele Norge. Temaer kan være: Bylivsutvikling, byrom, byutvikling, sentrumsutvikling, tettstedsutvikling, attraksjonskraft i sentrum, bærekraftige bykjerner, sikkerhet på arrangement, tilrettelegging og avbyråkratisering for å få flere arrangement i sentrum. Dersom din kommune vet hvor skoen trykker kan foredraget tilpasses denne utfordringen.

Kurs med Eileen Brandsegg

Workshop med byromsanalyse

Workshopen bygger videre på foredraget "Skap fremtidens byrom og få bylivet med på kjøpet". Workshopen kan kjøres samme dag som foredraget eller som et selvstendig program.

Workshop for utvikling av bylivsstrategi

Flere og flere kommuner satser på å styrke sentrum gjennom å utvikle bylivet. I denne workshopen starter vi med et foredrag som er tilpasset til det respektive sentrum. I workshopen jobber vi sammen om å finne de riktige tiltakene. Worshopen resulterer i en enkel tiltaksplan, som kan videreutvikles til en bylivsstrategi.

Webinar - Få fart på sentrumsutviklingen

Ønsker dere et yrende folkeliv i sentrum? Ønsker dere at butikkene og kafeene i sentrum skal lykkes? Ønsker dere at innbyggerne skal være stolt av sentrum? Ønsker dere at sentrum skal syde av kvaliteter som gjør at flere ønsker å flytte til din kommune? Dere trenger en helhetlig plan! I dette foredraget får dere høre om formelen og alle faktorene i bylivsplanen. Dette foredraget er gjennomført som webinar for næringsliv og kommuner. Webinaret kan tilpasses til konkrete problemstillinger.

2024 © Talerlisten AS