Eileen Brandsegg

Inspirerende foredrag om byliv og byutvikling

Fra 18.000,- per foredrag

Fra 32.000,- per kurs

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Eileen Brandsegg

Norges eneste bylivsutvikler. Gründeren i Bylivsutvikling AS, Eileen Brandsegg, har 17 års erfaring med å utvikle byliv. Eileen har et brennende engasjement for levende sentrum og hun har en glitrende evne til å engasjere en forsamling – med nærhet og respekt for lokale verdier og stiller spørsmålene som bør stilles i utfordringen av de etablerte strukturer. Hun er en erfaren foredragsholder. (Webinar-erfaring fra 2017)Hun startet som city manager i Trondheim i 2004. Ansvarsområdene har vært strategi, utvikling, prosjektledelse av et stort antall prosjekter med formål om å styrke attraksjonskraften i sentrum. Hun har også 10 års erfaring innen teknologiledelse i Telenor Mobil som hun har tatt med inn, når prosesser avbyråkratiseres med digitale løsninger. Byliv er det nye ordet. Alle kommuner har fokus på byliv når de skal rullere sine sentrumsplaner. Brandsegg jobber både på det strategiske og operative plan, og har utviklet en hel verktøykasse for helhetlig bylivs-planlegging.

Foredrag med Eileen Brandsegg

Få fart på sentrumsutviklingen! (Webinar eller fysisk foredrag)

Ønsker dere et yrende folkeliv i sentrum? Ønsker dere at butikkene og kafeene i sentrum skal lykkes? Ønsker dere at innbyggerne skal være stolt av sentrum? Ønsker dere at sentrum skal syde av kvaliteter som gjør at flere ønsker å flytte til din kommune? Dere trenger en helhetlig plan! I dette foredraget får dere høre om formelen og alle faktorene i bylivsplanen. Dette foredraget er gjennomført som webinar for næringsliv og kommuner.

Temporære arrangement som attraksjonskraft

Byromsarrangement bidrar til byliv. De fleste kommuner ønsker flere arrangement i sentrum. Hvordan kan man tilrettelegge for flere arrangement? I dette foredraget får du suksessformelen for hvordan du få mye mer aktivitet per krone ved å flytte fokus fra gjennomføring til tilrettelegging.

Skap fremtidens byrom og få bylivet med på kjøpet

Bylivsutvikling bruker et sett med kriterier for en enkel analyse av hvordan byrommet skal utformes for å gi mer byliv. Foredraget handler om en lettfattelig gjennomgang av kriteriene. Erfaringsvis får tilhørerne en aha-opplevelse. De for en forståelse av hva som skal til og man blir inspirert til å iverksette planer.

Bærekraftige byer og samfunn er FNs bærekraft mål nummer 11.

Flere og flere byer jobber med tiltak for å nå disse målene. Hvordan bidra til å nå målene på en måte som samtidig styrker sentrumsutviklingen i ditt sentrum? Fordraget skreddersys i forhold til status og ambisjoner.

Skreddersydde foredrag

Nedslagsfeltet for bylivsutvikling er hele Norge. Temaer kan være: Bylivsutvikling, byrom, byutvikling, sentrumsutvikling, tettstedsutvikling, attraksjonskraft i sentrum, bærekraftige bykjerner, sikkerhet på arrangement, tilrettelegging og avbyråkratisering for å få flere arrangement i sentrum. Dersom din kommune vet hvor skoen trykker kan foredraget tilpasses denne utfordringen.

Kurs med Eileen Brandsegg

Workshop med byromsanalyse

Workshopen bygger videre på foredraget "Skap fremtidens byrom og få bylivet med på kjøpet". Workshopen kan kjøres samme dag som foredraget eller som et selvstendig program.

Workshop for utvikling av bylivsstrategi

Flere og flere kommuner satser på å styrke sentrum gjennom å utvikle bylivet. I denne workshopen starter vi med et foredrag som er tilpasset til det respektive sentrum. I workshopen jobber vi sammen om å finne de riktige tiltakene. Worshopen resulterer i en enkel tiltaksplan, som kan videreutvikles til en bylivsstrategi.

Webinar - Få fart på sentrumsutviklingen

Ønsker dere et yrende folkeliv i sentrum? Ønsker dere at butikkene og kafeene i sentrum skal lykkes? Ønsker dere at innbyggerne skal være stolt av sentrum? Ønsker dere at sentrum skal syde av kvaliteter som gjør at flere ønsker å flytte til din kommune? Dere trenger en helhetlig plan! I dette foredraget får dere høre om formelen og alle faktorene i bylivsplanen. Dette foredraget er gjennomført som webinar for næringsliv og kommuner. Webinaret kan tilpasses til konkrete problemstillinger.

Eileen Brandsegg har 5 vurderinger

Hans Petter Øien Kvam

6. februar 2019

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

5

Vi i Næringsforeningen i Trondheimsregionen har benyttet Eileen som foredragsholder på en av våre Næringskonferanser. Tema for innlegget var «Levende sentrum som konkurransekraft». Tilbakemeldingene fra deltakerne på konferansen var meget positive, spesielt var de fornøyde med konkrete og «lavthengende tips», og at innlegget var godt forberedt med eksempel fra deltakernes egne sentrum.Eileen har god formidlingsevne, og evner å bruke sine egne erfaringer til å være relevant for nye områder. Innlegget «Levende sentrum som konkurransekraft» kan absolutt anbefales til andre!

Bård Svendsen

11. januar 2019

Bypatriot

5

Jeg hadde gleden av å delta på foredrag og workshop med Eileen Brandsegg/Bylivsutvikling i november 2018, og synes opplegget holdt høy kvalitet. Brandsegg har både lang erfaring og mye kunnskap, som hun benytter seg av i arbeidet. Særlig var det nyttig med de mange eksemplene hun trakk fram, for å understøtte momentene i foredraget. Workshopen ble en stor suksess, og resulterte i et betydelig antall små og store tiltak for utbedring av sentrum, på både kort og lang sikt. Mye takket være det inspirerende og motiverende foredraget, som la grunnlaget for nettopp dette.

Anita Østby

23. oktober 2018

Steinkjer Næringsforum

5

Eileen har vært til uvurderlig hjelp i vårt sentrumsutviklingsprosjekt «Jul i Steinkjer». Hun holdt et foredrag som var god gjennomarbeidet og meget godt tilpasset Steinkjer. Hun hadde satt seg godt inn i byens nåsituasjon. Hun er også veldig konkret og løsningsorientert slik at resultatet blir enkelt å forholde seg til, samtidig som det blir enklere å komme videre i prosjektet i etterkant. Eileen har den fordelen med at hun har lang erfaring med bylivsutvikling, og deler med seg av erfaringer, hvilket er meget nyttig! Kan på det varmeste anbefale Eileen.

Dag Otto Skar

19. oktober 2018

Fylkesmannen i Trøndelag/Samfunnssikkerhet- og beredskapsseksjonen

5

Eileen holdt innlegg på vår kommunesamling for beredskapsledere, rådmenn og ordførere i Selbu høsten 2018. Her fikk vi et solid foredrag om bylivutvikling som var meget interessant og inspirerende for representantene fra både små og store kommuner. Hoveddelen av foredraget var en orientering om CIM Event som Eileen i samarbeid med Trondheim og Lillehammer kommuner og Fylkesmennene i de respektive fylker har utviklet i sammen med OneVoice AS. CIM Event er et digitalt planleggingsverktøy som på en god måte ivaretar koordinering og beredskap for arrangement i et lokalsamfunn som ønsker liv og røre med ulike aktiviteter. Anbefales!

Malin Sæther

26. juni 2018

Hemne kommune

5

Vi har brukt Eileen til gjennomføring av bylivsanalyse med formannskapet i Hemne kommune, gjennomføring av div folkemøter og nå et pilotprosjekt i samarbeid med næringsforumet. Verdifulle analyser og konkrete tips og forslag til forbedringer/utvikling var veldig nyttig for oss. Hun hadde satt seg godt inn i vår situasjon og hadde god forståelse for våre utfordringer. Vi har lært mye, og vil anbefale Eileen på det varmeste.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS