Erlend Andreas Gjære

Sikkerhetsrådgiver og teknologigründer

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Erlend Andreas Gjære

Erlend Andreas Gjære er gründer i Secure Practice, og spesialist på sikkerhet og folk. Digital sikkerhet handler nemlig minst like mye om mennesker som teknologi. Med erfaring fra både store og mellomstore bedrifter, og nå som daglig leder i en innovativ teknologi-startup, har Erlend vært borti de fleste problemstillinger som angår sikker praksis i folk sin arbeidshverdag. Målet hans er å gjøre sikkerhet til noe positivt som alle kan bidra til, gjennom felles innsats mot cyberkriminalitet. Dette er også hovedbudskapet i hans foredrag, hvor han gir praktiske råd og veiledning som hjelper alle til å heve sikkerhetsnivået, og bygge en positiv sikkerhetskultur i hele virksomheten.

Foredrag med Erlend Andreas Gjære

Ikke la deg lure – vær den lure

Kriminelle driver også med digitalisering. Svindel og hacking rammer oss på stadig nye måter, og setter mange slags verdier i fare. For å stoppe utviklingen må hver enkelt av oss gjøre det vi kan for å gi svindlerne en dårlig dag på jobben. Med din mistanke og dine handlinger kan du bidra til å hindre de som vil stjele fra oss, både på jobb og privat. Foredraget gir med forståelig språk og morsomme eksempler en praktisk veiledning til sikker praksis i hverdagen.

Cybersikkerhet som muliggjører for digitalisering

Som digitaliseringsledere må vi forholde oss til både positiv og negativ risiko. Digitalisering forbindes vanligvis med store muligheter, samtidig som datasikkerhet og personvern har lett for å bare fokusere på det negative. Foredraget forteller hvordan en systematisk tilnærming til risiko motvirker at sikkerheten oppleves som en plagsom bremsekloss, og tvert i mot blir en positiv muliggjører for gode digitaliseringsprosjekter.

Sikker programvare med OWASP Top 10

For å sikre programvare vi utvikler selv, må vi også vite hvordan hackere går fram for å misbruke systemer. OWASP Top 10 er et kjent verktøy for trusselmodellering basert på de mest utbredte svakhetene og truslene for webapplikasjoner. Foredraget demonstrerer på en engasjerende måte med en sårbar applikasjon hvordan disse svakhetene kan utnyttes av hackere. Man lærer også hvordan egen programvare kan både testes og fikses, og hvordan dette kan følges opp systematisk i utviklingsteamet.

Innebygd personvern i praksis

Nye personvernregler med GDPR stiller krav til såkalt "innebygd personvern", men uten å si noe særlig om hvordan dette skal gjøres i praksis. Foredraget gir eksempler på hvordan innebygd personvern har blitt praktisert i flere prosjekter, både fra akademisk, offentlig og kommersiell sammenheng. I tillegg presenteres en teknikk hentet fra brukersentrert utvikling, som kan hjelpe oss til å gjøre gode personvernvalg i applikasjonen på vegne av våre brukere.

Overtalelsens kunst – på godt og ondt

Evnen til å overbevise handler like mye om vitenskap som talent og øving. Med utgangspunkt i seks prinsipper gir foredraget en innføring i overtalelsens kunst, og hvordan dette kan utnyttes til både gode og onde formål. Som digitaliseringsleder er man nemlig avhenging av å få med seg andre. Samtidig ser vi også hvordan svindlere og hackere bruker de nøyaktig samme prinsippene i samband med sosial manipulering, og hvordan kunnskap om dette kan hjelpe folk til å beskytte både seg selv og andre.

Erlend Andreas Gjære har 8 vurderinger

Øyvind Bratvedt

25. november 2022

NoA Ignite

6

Vi hadde Erlend Andreas på besøk til vår interne konferanse i oktober hvor han holdt foredraget «Sikker programvare med OWASP Top 10». Med sin gode formidling av eksempler på sikkerhetshull ble publikum både inspirert og motivert til å gjennomgå sikkerheten i deres eget arbeid. Erlend Andreas er en kjernekar, og vi får han gjerne tilbake på besøk i fremtiden!

Jon Roar Odden

11. mai 2022

Stolt IT

6

Erlend møtte oss på fagdag i datasikkerhet i mai 2022 og det ble perfekt match umiddelbart! Foredraget hans tok for seg veldig håndfaste eksempler alle kunne relatere seg til og han fortalte også på en god måte hvordan vi kan tenke for ikke å bli lurt. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra ansatte på at dette ble satt pris og og ga stor verdi. Anbefales!

Mats Aksnessæther

3. mai 2022

Abakus Linjeforening

6

Erlend Andreas holdt et fantastisk foredrag for studentene ved Abakus linjeforening. Erlend Andreas entusiasme og blanding mellom humor og seriøsitet ble svært godt tatt imot av studentene og tilbakemeldingene har vært svært gode. Vi kan anbefale Erlend Andreas videre på det sterkeste.

Stian Hågensen

8. april 2019

Bouvet

6

Erlend holdt et interessant og inspirerende foredrag på en intern konferanse hos oss i mars 2019. Foredraget «Er det bare jeg som bryr meg om sikkerhet?» fokuserte på hvordan man med økt synliggjøring kan skape et positivt engasjement for digital sikkerhet og ble veldig godt mottatt blant våre ansatte. Det er lett å bli engasjert av Erlend og han snakker om sikkerhet på en «folkelig» og inspirerende måte samtidig som han er faglig sterk. Anbefaler gjerne Erlend til andre.

Eivind Olsen

11. mars 2019

Sem & Stenersen Prokom AS

6

Vi engasjerte Erlend Andreas til å holde et intern opplegg rundt innebygd personvern for våre ansatte i 2018. Han gjorde en grundig research av firmaet vårt og våre produkter i forkant, og ba om ulike eksempler fra hverdagen som så ble brukt for å gjøre det faglige innholdet i presentasjonen mer reelt for deltakerne. Erlend Andreas fikk veldig gode tilbakemeldinger fra våre ansatte i etterkant, og vi kan anbefale han videre på det varmeste.

Ketil Ingebrigtsen

4. mars 2019

Webstep AS

6

Sikkerhetsangrep og sårbarheter i IT-systemer hører ikke lenger til unntakene – det har blitt regelen. Stadig endringer i trusselbildet gjør at mange virksomheter sliter med å vedlikeholde tilstrekkelig kompetanse innen sikkerhet. Her hviler også et ansvar på oss som leverer tjenester innen systemutvikling. Som et ledd i å heve vår kompetanse innen sikkerhet, har vi blant annet engasjert Erlend Andreas Gjære fra Secure Practice til å gi oss en praktisk gjennomgang av OWASP Top 10. Erlend framstår som faglig dyktig, entusiastisk og engasjerende. Vi anbefaler han gjerne!

Eirik Saltkjel

28. februar 2019

Direktoratet for e-helse

Erlend fra Secure Practice holdt presentasjon i direktoratet for e-helses sikkerhet- og personvernmåned 2018. Presentasjonen «Ikke la deg lure – vær den lure» ble svært godt mottatt av E-helses medarbeidere, og er på et godt og riktig nivå for å løfte den generelle sikkerhetskompetansen blant de ansatte. Erlend er i stand til å formidle budskapet på en måte som skaper entusiasme og engasjement, og balanseres på en slik måte at deltagerne både får et faglig utbytte som ansatte i virksomheten og som privatpersoner.

Magnus Solberg

24. februar 2019

Storebrand

6

Erlend Andreas holdt foredraget «Ikke la deg lure – vær den lure» under Sikkerhetsmåneden 2018 i Storebrands hovedkvarter på Lysaker, til stor applaus fra de rundt 150 deltagerne. Med gode og relevante eksempler, et lettfattelig men allikevel ikke «fordummet» språk, og ikke minst en svært smittende entusiasme og tydelig faglig glede, evner Erlend Andreas å på en svært god måte formidle både risikoene med den digitale (arbeids)hverdagen – og hva hver og én av oss kan gjøre for å unngå å bli et offer. Han er en av foredragsholderne som har blitt høyest rangert av våre ansatte i løpet av flere års Sikkerhetsmåneder, og vi anbefaler ham gjerne videre.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS