Grete Kvalheim

Spesialrådgiver psykososial beredskap

Fra 5.000,- per foredragCa. pris for 45 min. i foredragsholders hjem-region. Mva. kommer i tillegg.

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Grete Kvalheim

Foredragsholder og forfatter Grete Kvalheim har skrevet åtte fagbøker, hvorav to om pårørendeomsorg i kriser og katastrofer. Med 25 års erfaring innen beredskap og krisehåndtering i oljeindustrien har hun utviklet tung spesialkompetanse innen krisehåndtering, psykososial beredskap og pårørendeomsorg. Hun har utviklet en rekke konsepter innen fagfeltet og er mye brukt som rådgiver og foredragsholder. Hun har også vært opptatt av å drive forebyggende arbeid blant ungdom, og har hjulpet svært mange unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep. I løpet av årene har hun holdt flere hundre foredrag om forebygging av voldtekt rundt omkring i hele landet, både på ungdoms- og videregående skoler, høgskoler og universiteter, på krisesenter, voldtektsmottak og andre relevante fagmiljøer. Grete Kvalheim er grunnlegger av DIXI Ressurssenter for voldtatte, som jobber med å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende.

Foredrag

Proaktiv Kriseledelse: Dagskurs for ledelsen

Til daglig kan det være krevende nok å være leder. I en krisesituasjon vil presset forståelig nok øke dramatisk. Uansett hva selskapet har blitt utsatt for, så er det lederen som har ansvar for virksomheten som må stå til ansvar. Er du komfortabel med din egen rolle hvis krisen rammer? Eller trenger du en bevisstgjøring rundt dette temaet? Vi ser på ledelsens ansvar og oppgaver i en krisesituasjon, med spesielt fokus på pårørendeomsorg og oppgaver på et mottakssted.

Mottakskurs: Dagskurs for personell med oppgaver på et mottakssted

I situasjoner med personskade viser det seg at pårørendehåndteringen ofte blir en av de mest kritiske parametere for om selskapets krisehåndtering holder mål eller ei. Mottakspersonellet skal sørge for at evakuerte og pårørende blir ivaretatt på best mulig måte. De skal gis informasjon, og praktisk og mental støtte så godt rå er. Vi ser nærmere på begreper som katastrofe, krise og traumer. Hvilke sorgreaksjoner kan vi forvente å møte?

Ungdom og digital mobbing: For ungdom

Det er store mørketall knyttet til unges opplevelser ifm digital mobbing, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Erfaring viser at ungdom i alderen 12–19 år har et stort informasjonsbehov rundt disse vanskelige temaene. I dette foredraget ser vi nærmere på temaer om ungdom, nettvett og forebygging av overgrep, digital mobbing, barnelokking/grooming, definisjoner av krenkende materiale, straffbarhet ved spredning av nakenbilder og informasjon om apper og nettsider med gode tips og råd.

Ungdom, nettvett, grooming og forebygging av overgrep: For foreldre og lærere

Det er store mørketall knyttet til unges opplevelser ifm digital mobbing, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Foreldre og lærere har et stort informasjonsbehov rundt disse vanskelige temaene. I dette foredraget ser vi nærmere på temaer om ungdom, nettvett og forebygging av overgrep, digital mobbing, barnelokking/grooming, definisjoner av krenkende materiale, straffbarhet ved spredning av nakenbilder og informasjon om apper og nettsider med gode råd til både unge og voksne.

Talerlisten mener

Grete snakker med stor tyngde og innlevelse om alvorlige og viktige temaer. Hun har lang erfaring, bred kunnskap og en ryddig og behagelig stil når hun holder foredrag. Hun evner å kombinere historier, egne erfaringer og fakta med viktige oppfordringer. Hennes foredrag om digital mobbing egner seg godt for foreldre, lærere og andre som ønsker å forstå dette forferdelige fenomenet og komme det til livs.

Grete Kvalheim har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2019 © Talerlisten AS