Grete Kvalheim

Spesialrådgiver psykososial beredskap

Fra kr 5.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Grete Kvalheim

Foredragsholder og forfatter Grete Kvalheim har en rekke fagbøker, hvorav to om pårørendeomsorg i kriser og katastrofer. Med 30 års erfaring innen beredskap og krisehåndtering i oljeindustrien har hun utviklet tung spesialkompetanse innen krisehåndtering og pårørendeomsorg. Hun har utviklet flere konsepter innen fagfeltet og er mye brukt som rådgiver og foredragsholder. Blant annet har hun bygget opp lokale mottaksgrupper langs hele Norges kyst, med personell som møter på mottakssteder for å ivareta de som er rammet. Hun har også vært opptatt av å drive forebyggende arbeid blant ungdom, og har hjulpet svært mange unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep. I løpet av årene har hun holdt flere hundre foredrag om forebygging av voldtekt rundt omkring i landet, både på ungdoms- og videregående skoler, høgskoler og universiteter og i relevante fagmiljøer. Grete Kvalheim er grunnlegger av DIXI Ressurssenter for voldtatte, som jobber med å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende.

Hjemsted
Rogaland
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Grete Kvalheim

Webinar: Ungdom og digitale seksuelle krenkelser: For ungdom

Det er store mørketall knyttet til unges opplevelser ifm digital mobbing, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Erfaring viser at ungdom i alderen 12–19 år har et stort informasjonsbehov rundt disse vanskelige temaene. Vi ser nærmere på temaer om ungdom, nettvett og forebygging av overgrep, digital mobbing, grooming, definisjoner av krenkende materiale, straffbarhet ved spredning av nakenbilder og informasjon om apper og nettsider med gode tips og råd. 45 min, ingen max antall deltakere.

Webinar: Ungdom, nettvett, grooming og forebygging av overgrep: For foreldre og lærere

Det er store mørketall knyttet til unges opplevelser ifm digital mobbing, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Foreldre og lærere har et stort informasjonsbehov rundt disse vanskelige temaene. Vi ser nærmere på temaer om ungdom, nettvett og forebygging av overgrep, digital mobbing, grooming, definisjoner av krenkende materiale, straffbarhet ved spredning av nakenbilder og informasjon om apper og nettsider med gode råd. Varighet: 2 timer, inntil 15 deltakere.

Traumatisk stress i arbeidslivet

Kriser skjer når vi minst venter det. Selv om bedriften/etaten har utarbeidet gode beredskapsplaner og ROS-analyser, kan det være lett å glemme de frivillige hjelperne og de som kanskje var vitner til hendelsen, men som ikke selv ble skadet. Foredraget setter søkelyset på hvem som rammes i en krise og hvordan de ivaretas best mulig. Hvilke krisereaksjoner kan komme, og hvordan håndtere disse? Hva er god pårørendeomsorg? Kollegastøtteordningen kan være til stor nytte i en vanskelig periode.

Kurs med Grete Kvalheim

Proaktiv Kriseledelse: Dagskurs for ledelsen

Til daglig kan det være krevende nok å være leder. I en krisesituasjon vil presset forståelig nok øke dramatisk. Uansett hva selskapet har blitt utsatt for, så er det lederen som har ansvar for virksomheten som må stå til ansvar. Er du komfortabel med din egen rolle hvis krisen rammer? Eller trenger du en bevisstgjøring rundt dette temaet? Vi ser på ledelsens ansvar og oppgaver i en krisesituasjon, med spesielt fokus på pårørendeomsorg og oppgaver på et mottakssted.

Mottakskurs: Dagskurs for personell med oppgaver på et mottakssted

I situasjoner med personskade viser det seg at pårørendehåndteringen ofte blir en av de mest kritiske parametere for om selskapets krisehåndtering holder mål eller ei. Mottakspersonellet skal sørge for at evakuerte og pårørende blir ivaretatt på best mulig måte. De skal gis informasjon, og best mulig praktisk og mental støtte. Vi ser nærmere på begreper som katastrofe, krise og traumer. Hvilke krise- og sorgreaksjoner kan vi forvente å møte?

Talerlisten mener

Grete snakker med stor tyngde og innlevelse om alvorlige og viktige temaer. Hun har lang erfaring, bred kunnskap og en ryddig og behagelig stil når hun holder foredrag. Hun evner å kombinere historier, egne erfaringer og fakta med viktige oppfordringer. Hennes foredrag om digital mobbing egner seg godt for foreldre, lærere og andre som ønsker å forstå dette forferdelige fenomenet og komme det til livs.

2024 © Talerlisten AS