Hallgeir Elstad

Teolog, kirkehistoriker, professor

Fra kr 5.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Hallgeir Elstad

Hallgeir Elstad, teolog og kirkehistoriker, har lang fartstid som underviser på universitetsnivå og foredragsholder i ulike sammenhenger. Han har skrevet flere bøker innenfor historiske emner, også lærebøker. Han arbeider som professor ved Universitetet i Oslo og er prodekan ved Det teologiske fakultet. Historien forteller oss hvordan og hvorfor verden og samfunnet vårt er som det er i dag. Elstad holder profilerte foredrag om emner innenfor historie, kulturhistorie og kirkehistorie. Han er også opptatt av den allmennkulturelle og religiøse situasjonen i dagens Norge – med de muligheter og utfordringer vi står overfor. Han vurderes som en engasjert og humoristisk foredragsholder.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Hallgeir Elstad

Luther og reformasjonen

I 2017 ble det markert at det var 500 år siden reformasjonen begynte i Tyskland, da munken og professoren Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser mot avlatshandelen (31. oktober 1517). Reformasjonen bidro til endringer av så vel samfunnet som religionen. I dette foredraget drøftes ulike sider ved Luthers virksomhet og virkningene av reformasjonen.

Det flerreligiøse Norge - muligheter og utfordringer

Det norske samfunnet blir stadig mer pluralistisk, kulturelt og religiøst. Foredraget gir et oversiktsbilde av det flerreligiøse landskapet og drøfter muligheter og utfordringer som den økende flerreligiøsiteten innebærer.

Religion i Norge

Foredraget beskriver og drøfter de religiøse forholdene i Norge, både historisk og aktuelt.

Norske verdier? Hvilke verdier bygger Norge på?

Foredraget presenterer og drøfter den pågående debatten om norske verdier. Hvorfor er dette en debatt? Hvilke verdier snakker vi om? Hva er det norske?

Hans Nielsen Hauge - industrigründer og religiøs leder

Hans Nielsen Hauge skapte den første lekmannsbevegelsen i Norge. Hans forkynner- og gründervirksomhet gikk hånd i hånd. Disse to sidene ble også bundet sammen i det nettverket hans skapte av sine "haugevenner". Myndighetene så ikke med blide øyne på Hauges mange aktiviteter. De fryktet han var i ferd med å etablere en "stat i staten". I mange ting var Hauge forut for sin tid. Han innevarslet det moderne Norge.

2024 © Talerlisten AS