Helene Miller

Kunnskapsformidler - pensjon og forsikring

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Helene Miller

Pensjon og forsikring oppleves for mange som vanskelig tilgjengelig samtidig som det er et område det er viktig å holde seg orientert innenfor. Dette gjelder både for organisasjoner og enkeltpersoner. Helene er opptatt av tydelig kommunikasjon og nøytral og uavhengig kunnskapsformidling. Hun har mye energi og stort engasjement kombinert med faglig trygghet. Helene oppleves som svært pedagogisk, engasjert og underholdende med sine kurs og foredrag. Publikum får med seg viktig oppdatert kunnskap og verdifulle tips og råd. Helene Miller har solid erfaring som rådgiver, forsikringsmegler og leder i Orkla Finans og Aon. Hun har etablert sitt eget selskap og tilbyr rådgivning og kunnskapsformidling innen pensjon og forsikring for bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Helene Miller

Dette må du vite om pensjon

En gjennomgang av det norske pensjonssystemet hvor det som er nødvendig å kunne blir formidlet. Oppdatering innen folketrygd, tjenestepensjon og annen pensjonssparing. Tips og råd om hvordan skaffe seg oversikt og bli mer kvalifisert til å planlegge egen pensjonsøkonomi samt ta mer kvalifiserte valg.

Pensjon og forsikring for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har ingen arbeidsgiver som tar beslutninger og legge til rette for riktige pensjons- og forsikringsordninger. Her lærer du det som er nødvendig for å tilpasse pensjons- og forsikringsordninger til din virksomhet.

Pensjon, sparing og økonomi for 50+

Gjennom livet gjør vi viktige økonomiske valg og prioriteringer som har konsekvenser for vår pensjonisttilværelse. Kunnskap og trygghet rundt pensjon og økonomi gjør oss i stand til å ta gode valg. Planlegging av egen økonomiske situasjon som pensjonist bør starte når vi har noen år igjen som yrkesaktive og fremdeles har "styrefart".

Verdien av pensjon og forsikring for ansatte - synliggjøring av ansattgoder

Er bedriftens pensjons- og forsikringsordninger godt nok kjent blant de ansatte? Er opplevd verdi i samsvar med det dere faktisk betaler for disse ordningene? En gjennomgang av gjeldende avtaler og ordninger for de ansatte gir økt opplevd verdi, større engasjement og lojalitet blant de ansatte.

Pensjon og forsikring for ledere

Ledere og høytlønnede har ikke alltid pensjons- og forsikringsforhold i tråd med sine økonomiske forpliktelser. trygdesystemet og bedriftens pensjons- og forsikringsordningen er ikke tilpasset høye lønninger og store økonomiske forpliktelser. Hvilke konsekvenser har dette ved sykdom, uførhet, fratredelse og dødsfall? Hva skal bedriftens ta ansvar for? Hva må den enkelte selv sørge for?

Kurs med Helene Miller

Seniorkurs for bedrifter

Pensjonsreformen har gitt stor grad av fleksibilitet og mange valgmuligheter knyttet til uttak av pensjon og kombinasjon av arbeid før og etter «normal» pensjonsalder. Utvidede valgmuligheter og større grad av fleksibilitet gir behov for informasjon og opplæring. Mange opplever at det er vanskelig å orientere seg, finne og forstå informasjon om egne pensjonsrettigheter og ikke minst unngå «fallgruver» innen AFP-, skatte og trygderegelverket. Her får du den informasjonen du trenger!

Pensjon og forsikring for HR ansatte

Oppdatering innen pensjon og forsikring Hvordan vet vi at våre avtaler og ordninger er optimale og tilpasset bedriften og de ansatte? Hvordan skaper vi høyere opplevd verdi av våre ansattgoder? Hva gjør vi ved ansettelser og fratredelser? Ved lønns- og stillingsendringer? Ved sykdom? Uførhet? Ulykker? Dødsfall?

2024 © Talerlisten AS