Knut Paasche

Arkeolog

Fra kr 12.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Knut Paasche

Knut Paasche er arkeolog og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning og har gjennom sine foredrag formidlet historie i en årrekke. Han har jobbet aktivt som arkeolog i mer en 25 år og har ledet en rekke større arkeologiske utgravninger rundt om i landet. Paasche jobbet lenge som skipsarkeolog og har tidligere vikariert som samlingsansvarlig på Vikingskipshuset i Oslo. I 2010 leverte han så langt Norges eneste doktorgrad på emnet Vikingskip ved å lage det første rekonstruksjons forslaget av Tuneskipet. Senere ledet han et forskningsprosjekt på en ny rekonstruksjon av Osebergskipet. I dag jobber Paasche med hva nyere tekniske nyvinninger gjør for å forbedre arkeologien; satellittopptak, elektronisk skanning og geofysiske metoder er arkeologens nye verktøy. Det nye funnet av Gjellestadskipet ble gjort av arkeologer som Paasche leder. Når Paasche snakker om sitt fag og ikke minst vikingskipene vekkes interessen hos de fleste enten der er historieinteresserte eller ikke.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Knut Paasche

Osebergskipet, ny forskning og ny kunnskap

Saga Oseberg er den siste fullskala kopien av Osebergskipet, den er resultat av detaljerte studier av Osebergskipet slik det ligger oppstilt på Bygdøy i dag. Men er siste ord sakt om skipets opprinnelige utseende?

Vikingskipene

Oseberg, Gokstad og Tuneskipet er kanskje de mest kjente vikingskipene. Men hvor mange skipsfunn fra denne perioden har vi egentlig, og hvor i rekken skal vi plassere det siste Gjellestadskipet.

Teknologi og arkeologi

Teskjeen er blant mange kjent som arkeologens viktigste verktøy. Men i dag er også satellittopptak, laser skanning og geofysiske undersøkelsesmetoder viktige redskaper i arkeologifaget. Hvordan kan nyere teknologi være med å forbedre arkeologien?

Tuneskipet

Tuneskipet, det tredje av skipene på Vikingskipshuset i Oslo, var lenge en gåte. Nå efter mer en 150 år er skipet rekonstruert. Hvordan lot dette seg gjøre og hvordan så skipet egentlig ut?

Gjellestadskipet et nytt Vikingskipsfunn

Hva kan vi lære av det nye vikingskipsfunnet, og hvordan jobber arkeologene for å få fram denne kunnskapen?

2024 © Talerlisten AS