Knut Paasche

Arkeolog

Fra kr 12.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Knut Paasche

Knut Paasche er arkeolog og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning og har gjennom sine foredrag formidlet historie i en årrekke. Han har jobbet aktivt som arkeolog i mer en 25 år og har ledet en rekke større arkeologiske utgravninger rundt om i landet. Paasche jobbet lenge som skipsarkeolog og har tidligere vikariert som samlingsansvarlig på Vikingskipshuset i Oslo. I 2010 leverte han så langt Norges eneste doktorgrad på emnet Vikingskip ved å lage det første rekonstruksjons forslaget av Tuneskipet. Senere ledet han et forskningsprosjekt på en ny rekonstruksjon av Osebergskipet. I dag jobber Paasche med hva nyere tekniske nyvinninger gjør for å forbedre arkeologien; satellittopptak, elektronisk skanning og geofysiske metoder er arkeologens nye verktøy. Det nye funnet av Gjellestadskipet ble gjort av arkeologer som Paasche leder. Når Paasche snakker om sitt fag og ikke minst vikingskipene vekkes interessen hos de fleste enten der er historieinteresserte eller ikke.

Foredrag med Knut Paasche

Osebergskipet, ny forskning og ny kunnskap

Saga Oseberg er den siste fullskala kopien av Osebergskipet, den er resultat av detaljerte studier av Osebergskipet slik det ligger oppstilt på Bygdøy i dag. Men er siste ord sakt om skipets opprinnelige utseende?

Vikingskipene

Oseberg, Gokstad og Tuneskipet er kanskje de mest kjente vikingskipene. Men hvor mange skipsfunn fra denne perioden har vi egentlig, og hvor i rekken skal vi plassere det siste Gjellestadskipet.

Teknologi og arkeologi

Teskjeen er blant mange kjent som arkeologens viktigste verktøy. Men i dag er også satellittopptak, laser skanning og geofysiske undersøkelsesmetoder viktige redskaper i arkeologifaget. Hvordan kan nyere teknologi være med å forbedre arkeologien?

Tuneskipet

Tuneskipet, det tredje av skipene på Vikingskipshuset i Oslo, var lenge en gåte. Nå efter mer en 150 år er skipet rekonstruert. Hvordan lot dette seg gjøre og hvordan så skipet egentlig ut?

Gjellestadskipet et nytt Vikingskipsfunn

Hva kan vi lære av det nye vikingskipsfunnet, og hvordan jobber arkeologene for å få fram denne kunnskapen?

Knut Paasche har 3 vurderinger

Elin Kanck Lorentzen

20. mars 2020

Møre og Romsdal fylkeskommune

6

Offensiv, annerledestenkende og svært kunnskapsrikt. Slik har vi opplevd Knut i samarbeidet med NIKU om georadarundersøkelser og funnet av Edøyskipet. Foredraget han holdt på pressemøtet på Edøy i desember, var engasjerende . Som formidler evner Knut svært godt å omsette forskning, teorier og fagterminologi til noe lærerikt og lett forståelig. Anbefales!

Karin Jørgensen

20. februar 2020

Oslo guideforening

6

Knut Paasche har i flerfoldige år forelest for Oslos nye og «gamle» guider, og han har stadig lært oss mere, ved å holde oss oppdatert om ny forskning vedr.
vikingenes liv og levemåte, tokter og erobringer, og til slutt bosetninger .

Men det er BÅTENE og måten de er bygget på, som er Knut Paasches viktigste tema.
Tradisjoner og erfaringer lå bak. Materialene fant de i sine omgivelser. Eik til selve skroget, jern fra myrene til nagler, og ull fra sauene til segl.
Knut har i månedsvis ligget nedi Osebergskipet for å finne ut hvorfor kopiene som som efterhvert ble bygget, gikk ned når bølgene ble høye.
Han har også funnet ut hvorledes Tuneskipet var bygget og så ut.
Den forskningen tok han doktorgraden på.

Men det er ikke bare hans forskning og resultatene, som er interessent lesning og foredragsstoff. Det er måten han forteller på, som gjør ham til en eminent foreleser og foredragsholder.
Knut Paasche snakker et velpleiet norsk, har en god og tydelig stemme, og du lytter med stor interesse fordi hans kunnskapsmasse er enorm. Denne vil han gjerne at vi som tilhørere skal få del i, så vi bedre skal forstå, hvorfor Vikingene og Vikingtiden fasinerer oss så sterkt, og var en viktig epoke i vår historie.

Laila Skaret

12. februar 2020

Smøla Nærings og Kultursenter KF

6

I september 2019 hadde Smøla besøk av NIKU og deres georadar. Resultatet av deres undersøkelser var funnet av Edøyskipet. Et sjeldent arkeologisk funn av et skip fra merovingertiden der mer enn 13 meter kjøl fortsatt ligger i jorda. Funnet av Edøyskipet ble presentert på et folkemøte på Smøla 05. desember 2019. Knut Paasche stilte som direktør for NIKU og holdt et glimrende foredrag. Han har en imponerende foredragsevne og klarte med sin presentasjon å engasjerte både unge og eldre. 7. klasse fra Smøla barneskole var til stede og karakteriserte hans innlegg som det beste på hele møtet. «Skikkelig arti.» Knut er en kunnskapsrik person som har et hav av viten å øse av, og han formidler på en måte som engasjerer alle.Da arrangementet var over fikk han bl.a. henvendelse fra senioruniversitetet i Kristiansund som umiddelbart fanget interesse for en flott formidler. Smøla har også i fortsettelsen bedt ham om å komme tilbake. Vi ønsker å høre mer av det han kan og vi opplever at han i tillegg til gode foredrag også er en svært hyggelig mann å forholde seg til.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS