Martine Kveim

Snakker om prestasjon og medarbeidertilfredshet

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Martine Kveim

Martine Kveim er gründer av Young Happy Minds og med-gründer av CHOOOSE, to selskaper som begge tar seriøse tema ut i markedet gjennom lekenhet og positivitet. Martine er en visjonær tenker som bruker sitt engasjement for å skape forståelse og invitere til handling gjennom et positivt budskap. Hun formidler teori og konkrete verktøy som fremmer medarbeiderengasjement og lykke som et konkurransefortrinn i næringslivet. Har dine ansatte det bra og er engasjerte, har det en direkte påvirkning på din organisasjons bunnlinje. Martine har holdt kurs og foredrag for godt over 10 000 personer i 15 land, til alt fra barn og unge på skoler eller Universiteter, til McKinsey & Company og den Britiske Hær. Gjennom et foredrag får man presentert teori og konkrete øvelser godt fundert i oppdatert forskning og positiv psykologi, som man kan ha nytte av både som individ, ansatt eller bedriftsleder.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Martine Kveim

Lykkelige mennesker presterer bedre!

Medarbeiderengasjement og lykke er et konkurransefortrinn i næringslivet. Har dine ansatte det bra og er engasjerte, har det en direkte påvirkning på din organisasjons bunnlinje. Foredraget presenterer teori og øvelser som er basert på forskning og positiv psykologi, og lytterne får innsikt i helt konkrete øvelser de kan bruke som individ, forelder og bedriftsleder.

Effekten av å bygge på det som er bra istedenfor å fikse det som er feil

Foredraget gir innsikt i hvordan vi som individer, foreldre, medarbeidere og ledere kan skape en bedre hverdag gjennom å jobbe med egne og andres styrker. Martine kombinerer aktivt teori og øvelser som er basert på oppdatert forskning og positiv psykologi.

Hvordan skape utholdenhet og robusthet

Alle opplever at endringstakten øker og øker, og foredraget tar for seg teori og teknikker for å bygge individuell og organisatorisk resiliens basert på forskning og positiv psykologi.

Gründerskap og innovasjon

Kurs med Martine Kveim

Lykke - effekten av trivsel på arbeidsplassen

Kurset gir en introduksjon til positiv psykologi og PERMA-modellen. Deltakerne lærer om koblingen mellom lykke og prestasjon, og hvorfor dette er viktig i en arbeidssituasjon. Kurset er en modul i et helhetlig kurs som tar for seg alle elementene i PERMA-modellen: P - positive følelser, E - engasjement, R - relasjoner, M - Mening, A - mestring (accomplishment).

Bygging av resiliens

Alle opplever at endringstakten øker og øker, og kurset tar for seg teori og teknikker for å bygge individuell og organisatorisk resiliens. Kurset er en modul i et helhetlig kurs som tar for seg alle elementene i PERMA: P - positive følelser, E - engasjement, R - relasjoner, M - Mening, A - mestring (accomplishment).

2024 © Talerlisten AS