Petar Sekulic

Petar Sekulic

Partner og advokat, økonomisk kriminalitet

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Petar Sekulic

Petar Sekulic er advokat og ekspert på økonomisk kriminalitet og granskning. Han er også fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har betydelig erfaring fra strafferettsområdet som forsvarsadvokat. Sekulic rådgir kunder og klienter innen håndtering av de mange vanskelige utfordringer knyttet til saker som omhandler økonomisk kriminalitet. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 1998 og har jobbet i en rekke advokatfirmaer med fokus på å ivareta forsvarerrollen for sine klienter. Han er utvalgsmedlem i Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Petar Sekulic

Økonomisk kriminalitet - Har du gjort nok?

Plutselig er selskapet involvert i en sak knyttet til økonomisk kriminalitet. Mistanken om straffbare forhold kan være rettet mot selskapet selv, en enkelt medarbeider, leverandør eller samarbeidspartner. Hva gjør du? Hvordan håndterer du det? De første timene er viktige for å sikre en god håndtering. Hvordan griper selskapets styre og ledelse an situasjonen? Et spennende foredrag med eksempler og råd basert på erfaring fra virkelige hendelser, norske rettsaler og norsk næringsliv.

Styrets ansvar i saker knyttet til økonomisk kriminalitet

Som styreleder eller styremedlem kan du ha et stort ansvar i saker knyttet til mulig økonomisk kriminalitet. Hvilket ansvar har styret i denne type vanskelige saker? Dette spørsmålet bør man ha tenkt over før man står midt oppe i situasjonen - som fort kan utvikle seg til en krise for selskapet. Økokrim, tilsynsorganer eller pressen står plutselig på døren og saken får umiddelbart topp prioritet i styret. Da er det viktig å ha lagt en god strategi for slike situasjoner. Hvordan håndterer styret denne typen saker som overordnet organ i selskapet? Hvordan griper selskapets styre og ledelse an situasjonen? Hvordan bidra med klare råd til ledelsen? Et foredrag med eksempler, erfaring og råd fra norsk næringsliv.

Hvordan håndtere varslingssaker?

Hva gjør du når du får en varslingssak på bordet? Varslingssaker kan gjelde økonomisk kriminalitet, brudd på rutiner og praksis, seksuell trakassering, at ansatte eller virksomheten bryter andre lover og regler som virksomheten må følge. Varselet kan ha kommet opp via tjenestevei som for eksempel fra HR-avdelingen, direkte til toppledelsen eller styret. Det kan også være andre kilder som for eksempel samarbeidspartnere, leverandører, pressen, pårørende eller andre. Uansett må saken prioriteres og håndteres. Høsten og vinteren 2017/18 fikk dette temaet mye fokus som følge av #metoo kampanjen. I foredraget berøres mange av de viktige problemstillingene knyttet til denne typen saker som igjen kan bidra til å skape gode rutiner og prosesser for å håndtere denne typen situasjoner.

2024 © Talerlisten AS