Petter Bae Brandtzaeg

Petter Bae Brandtzaeg

Professor i medier og kommunikasjon

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Petter Bae Brandtzaeg

Petter Bae Brandtzæg er professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og Sjefforsker ved SINTEF Digital.

Petter Bae Brandtzæg er aktiv i samfunsdebatten, og har skrevet flere titalls kronikker om sosiale medier, falske nyheter, personvern og kunstig intelligens. Brandtzæg er på Stanford University sin liste over «World Ranking Of Scientists» (2%), ranket som en av de i verden som har publisert mest og blitt sitert flest ganger.

Han har holdt flere hundre foredrag i inn- og utland og er foreleser ved Universitetet i Oslo. Petter holder til i Oslo. Pris og type foredrag kan diskuteres.

Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Petter Bae Brandtzaeg

Det algoritmevridde samfunnet

Lever vi i et «algoritmevridd samfunn» – et samfunn der algoritmene utestenger og vrir politisk informasjonsutveksling i bestemte retninger – som påvirker mennesker, demokrati og den politiske atmosfæren? Tradisjonelt har mediene og redaktørene påvirket debatten i offentligheten, med sin rolle som portvokter. De har hatt makten til å velge ut hvilke saker og kilder som slipper til. I dag er denne vokterfunksjonen i stor grad utkonkurrert av algoritmer. Utvelgingen og sorteringen av informasjon gjøres av algoritmer på store teknologiplattformer som Google, Facebook, Twitter og YouTube. Algoritmer styres av en oppmerksomhetsøkonomi. En økonomi som er kritisert for å fokusere på optimalisering av brukerengasjement for å oppnå vekst på plattformene. Et engasjement som i verste fall kan utspille seg i form av klikkagn, polarisering og falske nyheter.

Om ti år har du en robot som venn

Kunstig intelligens vil føre til at vi nærmest «smelter sammen» med og blir venner med teknologien. Og da mener jeg venner, i forståelsen av vennskap – en vi har tillit til, en vi betror oss til og en vi kan få hjelp fra. Smarttelefonen er langt på vei en slik venn allerede nå. Det jeg sikter til her er et mer avansert og følelsesmessig vennskap, en slags sjelevenn, en som ligner og utfyller oss mer fullstendig. Foredraget vil beskrive slike vennskap gjennom såkalte samtaleroboter eller chatbots

Falske nyheter

Foredraget beskriver med konkrete eksempler hva falske nyheter er, motivasjoner for å spre falske nyheter, i hvilke kanaler de spres, hvem som deler de, og en utvikling mot skjulte nettverk og deep fakes, samt hvilke konsekvenser falske nyheter har. Brandtzæg er en av de som har forsket lengst på falske nyheter, og har gjort det siden 2013. Han har skrevet en rekke forskningsartikler om falske nyheter og har hatt flere kronikker i Aftenposten om temaet. Han er i dag med i prosjektet FAKE SPEAK.

Sosiale medier - vår tids største sosiale eksperiment?

Norske barn og unge vokser opp i verdens mest avanserte digitale samfunn. Er en økende sosialisering på nettet med på å endre sosiale mønstre og relasjoner både online og offline. "Teknologien gjør ikke bare ting for oss, men den gjør noe med oss", hevder MIT-professor Sherry Turkle. Vi er kanskje mer tilkoblet enn noen gang, men kanskje også mer frakoblet. Hvordan påvirker egentlig bruken av moderne teknologi våre sosiale relasjoner? Hvordan påvirker den barn og unge oppvekst?

Internett i endring - fra sosiale medier, chatbots og metaverse

Dette foredraget forteller om endringene som skjer på internett. Facebooks navnebytte til Meta refererer til metaverse. Metaverse må forstås som en ny og uunngåelig utvikling av internett, der det digitale og fysiske kommer nærmere – virkelighet og virtuell virkelighet smelter sammen. Dette kan høres både mystisk og skummelt ut. Men for unge som er vokst opp med smarttelefoner og virtuelle spillunivers, vil dette være et naturlig neste steg.

Kurs med Petter Bae Brandtzaeg

Digitalisering og bruker

Det er viktig å tenke på brukerne når vi digitaliserer. Alt for ofte er det digitaliseringen i seg selv som styrer utformingen av tjenester, men hva med brukerne? Det er ikke noe mål i seg selv å digitalisere, men dersom digitale løsninger kan hjelpe flere mennesker er det et godt mål. Hvordan kan vi lage digitale tjenester som setter brukerne i sentrum?

2024 © Talerlisten AS