Raymond Hagen

Raymond Andre Hagen

Sikkerhet, kunstig intelligens og geopolitikk

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Raymond Andre Hagen

Raymond Andre Hagen er en anerkjent spesialist på sikkerhet, og doktorgradskandidat ved NTNU.

Han er fra Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke og representerer et unikt skjæringspunkt mellom teknologi, geopolitikk, og sikkerhet. Raymond sin ekspertise og forskning speiler hans dype engasjement for disse kritiske feltene. Med en fortid som offiser i Heimevernet, bringer han en sjelden kombinasjon av praktisk erfaring og akademisk innsikt til bordet.

Raymonds arbeid og studier kaster lys over de komplekse utfordringene ved informasjonssikkerhet i en tid preget av rask teknologisk utvikling og skiftende geopolitiske dynamikker. Hans bidrag strekker seg videre som et aktivt medlem av Standard Norge sin komité for informasjonssikkerhet, hvor han bidrar til å forme viktige standarder og praksiser.

Som en etterspurt foredragsholder deler han sin kunnskap om sikkerhet, situasjonsforståelse og trusselbildet, med et særlig fokus på kunstig intelligens og nye teknologier. Raymond Andre Hagen er en stemme for fremtiden, klar til å veilede og opplyse i møte med de sikkerhetsutfordringene som venter.

Hjemsted
Vestland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Raymond Andre Hagen

What could possible go wrong, a lot of things.

En gjennomgang av situasjonsbildet og trusler som kan treffe ulike virksomheter.

Wannacry. Løsepengeviruset som et paradigmeskifte.

I 2017, på 18 timer ble over 600 000 datamaskiner over hele verden ødelagt av et virus. Dette bør endre måten folk tenker på sikkerhet.

Hvordan virker cyberkrim- økosystemet?

En beskrivelse av trusselaktører, og hvordan de operer i dagens sammensatte verden.

Avanserte trusselaktører og hvordan har de utviklet seg over 30 år!

En gjennomgang om hvordan statsaktører, og andre avanserte trusselaktører har endret seg de siste tiårene.

2024 © Talerlisten AS