Rune Bjerke

Rune Bjerke

Professor

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Rune Bjerke

Rune Bjerke er professor på Høyskolen Kristiania. Det overordnede perspektivet i forskningen er mestring, prestasjoner og merkebygging – hvordan skal organisasjoner utvikle sine kapabiliteter i organisasjonsutviklings- og merkebyggingsprosessen både på organisasjons- og individnivå. Bjerke forsker derfor på prosjekter som handler om hvordan organisasjoner, ledere og ansatte kan utvikle spesielt ferdighetskompetansen for å mestre og prestere i organisasjoner og i markedet. Mental/fysisk helse samt selvledelse er sentrale begreper. Derfor anser han interne eventer, intern aktivering av idrettssponsing og implementering av sunn selvledelse som interessante strategiske verdiskapningsverktøy. Han har ansvaret for utviklingen av et erfarings-basert masterprogram i lederskap. Programmet er tverrfaglig og byr på en rekke valgemner innen strategisk, operativt og personlig lederskap fra høsten 2023 (f. eks. bærekraft, organisasjonsutvikling, ledelse, selvledelse, innkjøp, salg, markedsføring).

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Rune Bjerke

Edvard Munch – den angstfulle, den innovative, den markedsorienterte

Foredraget tar for seg eksempler på hendelser i Edvard Munchs liv, spesielt flere romantiske forhold til kvinner, som framprovoserte nervøsitet og angst. Munch brukte disse negative opplevelsene inn i kreative prosesser. Kreative prosesser for han handlet om tankevirksomhet omkring ideer og om hva som skulle på lerretet og hvordan - "mal ditt liv". Hendelsene i hans liv, kvinnene, kunstnermiljøet, vennekretsen og mesener var inspirasjonskilder til motiver og hjelpere til markedsføring og salg.

Sponsorvirksomhet og verdiskapning

Sponsorobjekter fra idretten er foretrukket fremfor kulturelle objekter og ekstern aktivering har vært prioritert. Likevel, det ligger et stort potensial i intern aktivering av både idretts -og kultursponsing. Derfor er kursets fremste mål å heve kompetansen innen intern aktivering og objektenes kompetanser for å bli mer attraktive. Samtidig er det viktig å forstå hvordan objektene bør utvikles og posisjoneres for å bidra til verdiskapningen.

Event som et opplevelses -og påvirkningsverktøy

Eventer kan brukes strategisk for å oppnå merkebyggings-, samfunnsnyttige- og organisatoriske mål som for eksempel styrket organisasjonskultur. Kurset skal demonstrere hvordan eventer kan brukes som strategiske verktøy for å skape verdier i organisasjoner og i markedet. Event er et opplevelses- og påvirkningsverktøy. Eventledelse i praksis handler om å samskape verdier, gjerne med partnere/sponsorer, eventprodukter, opplevelser og læring gjennom digitale plattformer og fysisk på ulike arenaer.

Helseledelse på arbeidsplassen – bør HR-avdelingen innoveres?

Mental og fysisk helse blant medarbeiderne kan styrkes gjennom helsefremmende fellesaktiviteter samtidig som felleskapet kan styrkes. En sunn prestasjonskultur (en hybrid mellom en helsekultur og en prestasjonskultur) kan utvikles ved implementering av programmer som kan redusere sykefraværet, styrke de individuelle HR-driverne (som gøy på jobben, mental og fysisk helse, motivasjon og jobbtilfredshet) og styrke effekten av levetidsforlengende faktorer. HR avdelingen bør bestå av et helseteam.

Sunn selvledelse - ansvar for egen helse, mestring og prestasjoner

Sunn selvledelse består av verdi- og atferdsorientert, energiorientert og mestringsorientert selvledelse. De tre orienteringene av selvledelse utgjør driverne i selvutviklingsprosessen. Hver orientering har de samme elementene delmål, strategier og prosess for å nå målene gjennom øvelser og trening. Egen mental og fysisk helse skal prioriteres. Enhver leder burde gjennomføre en selvutviklingsprosess for å utvikle seg som leder. Ansatte burde styrke mental form, mestringsfølelse og prestasjoner.

Kurs med Rune Bjerke

Sunn selvledelse - ansvar for egen helse, mestring og prestasjoner

På forespørsel.

Sponsorvirksomhet og verdiskapning

På forespørsel.

Event som et opplevelses -og påvirkningsverktøy

På forespørsel.

2024 © Talerlisten AS