Steinar B. Christensen

Ekspert på kundeservice

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Steinar B. Christensen

Steinar B. Christensen er en engasjert formidler som er brennende opptatt av god service og de gode kundeopplevelsene. Han gir din bedrift knepene som skal til for å gi kunden en best mulig opplevelse. Steinar holder foredrag for bedrifter innen en rekke bransjer samt offentlige virksomheter rundt om i hele Norge.

Han har tidligere erfaringer som daglig leder i næringslivsorganisasjonen Vest Næringsråd, eksportsjef i BKK og markedsdirektør i Fjordkraft. Han har også vært partner og rådgiver i konsulentselskapene ID Capital, ID Management og Differ. Steinar var også initiativtaker til etableringen av Bergen Kundeserviceforum, og har siden 2005 vært prosjektleder for konferansen Kundeservicedagene i Bergen. Han ble også kåret til årets serviceambassadør i Bergen i 2025.

Dette gjør han til en ettertraktet formidler og ekspert innen kundeservice, kundeopplevelser og digitalisering.

I dag er Steinar daglig leder i CustomerTrends og redaktør i kundeserviceavisen.no der han blant annet gjennom spalten «Lørdagsgjesten» intervjuer toppledere fra næringslivet om betydningen av kundeopplevelser, kundeservice og den friksjonsfrie kundereisen. Han har også styreverv, der kan er kundenes stemme inn i styrerommet.

Steinar har gjennomført flere hundre kundemålinger, og er svært opptatt av hva som påvirker kundeopplevelsene for å bygge sterke, varige og lønnsomme relasjoner til kundene. CustomerTrends har fra 2023 overtatt ansvaret for KSIndeks, Norges viktigste måling av kundeservicetilfredshet, og har dermed løpende tilgang på oppdatert og verdifull kundeinnsikt. CustomerTrends hjelper bedrifter med å sette mål, og nå mål i arbeidet med å bygge sterke kunderelasjoner.

Hjemsted
Vestland
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Steinar B. Christensen

Ingen tribuneplass

Hvem er ansvarlig for å bygge selskapets omdømme? Hvem er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø? Hva er ditt bidrag til en positiv prestasjonskultur? Spiller du dine kollegaer gode slik at de lykkes best mulig i sin jobb? Er du en lagspiller som jobber for å nå felles mål? Dette er noen av spørsmålene og temaene som blir berørt i foredraget «Ingen tribuneplass!». Steinar sier han kan lukte kulturen i en bedrift når han kommer innenfor inngangsdøren. Han mener alle uansett rolle er stedfortreder for direktøren – sett fra kundens ståsted. Skal en bedrift virkelig lykkes med å skape langsiktige og lønnsomme kunderelasjoner, må alle bidra i den rollen de har, og ta ansvar for egen utvikling og god samhandling. Steinar bruker en rekke praktiske eksempler som underbygger hans poenger på en enkel og morsom måte, og han formidler budskapet med stort engasjement.

Fremtidens kundeservice

Fremtidens kundeservice er et foredrag om hva som er sentrale suksesskriterier for god kundeservice fremover. Steinar har sammen med kollegaer i CustomerTrends gjennomført en rekke studier om fremtidens kundeservice, og blant annet skrevet rapporten «Lær av de beste!». God kundeservice og gode kundeopplevelser har aldri noen gang vært viktigere, og påvirker direkte en bedrifts konkurransekraft. Foredraget bygger på innsikt fra oppdaterte analyser og studier. Steinar bruker en rekke praktiske eksempler som underbygger hans poenger på en enkel og morsom måte, og han formidler budskapet med stort engasjement.

Morgendagens servicehelt

Hver enkelt medarbeider i en virksomhet har mulighet til å skinne i den rollen man har. Enhver virksomhet er avhengig av motiverte, engasjerte og rause medarbeidere som ønsker å utvikle seg i den rollen de har, og til å løfte opp sine kollegaer. God kundeservice og gode kundeopplevelser er viktigere enn noen gang, og det er ofte i møte med mennesker de gode dialogene, opplevelsene og relasjonene skapes. I foredraget «Morgendagens servicehelt» setter Steinar fokus på betydningen av et godt arbeidsmiljø, god ledelse og godt medarbeiderskap for å bygge en positivt, prestasjonsorientert kultur. Med inspirasjon fra Frank Beck: «Det er meg det kommer an på!». Steinar står også bak bloggen www.servicehelten.no. Steinar bruker en rekke praktiske eksempler som underbygger hans poenger på en enkel og morsom måte, og han formidler budskapet med stort engasjement.

Mot til endring

I dag er det ingen bedrifter eller offentlige virksomheter som kan gjøre akkurat det samme som de gjorde i fjor. Alt er i endring – endring er «default». Det er derfor viktig å skape forståelse, aksept og engasjement for nødvendige og positive endringer som skal styrke virksomhetens posisjon fremover. Steinar er en av dem som har jobbet med metodikken «Løftebasert ledelse» i Norge. I denne sammenheng er gjennomføringsevne og -kraft en viktig suksessfaktor. Mot til endring er en «cut the crap» metode for hvordan drive endringsledelse i praksis. Foredraget er inspirert av sitatet fra Charles Darwin: «Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men den som er mest tilpasningsdyktig for endring». Steinar bruker en rekke praktiske eksempler som underbygger hans poenger på en enkel og morsom måte, og han formidler budskapet med stort engasjement.

Tilpassede foredrag og workshops

Steinar har i mange år fasilitert utviklings- og endringsprosesser i en rekke virksomheter. Han har lang erfaring som prosjekt- og prosessleder, og har gjennomført utallige workshops. Steinar tilpasser foredrag og opplegg etter bedriftens ønske, og bruker gjerne e-dialog / surveys som verktøy i forberedelser og gjennomføring av workshops/samlinger. Ta gjerne kontakt for en nærmere dialog rundt dine ønsker og hva du ønsker å oppnå. Steinar tar også oppdrag som konferansier/møteleder.

2024 © Talerlisten AS