Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Tone Ringstad

Gründer og Culture Hacker

Fra 25.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Tone Ringstad

Tone Ringstad er en energisk entreprenør med fokus på kultur og analyse i start-up miljøet i Oslo. Hun har 20 års erfaring med å utvikle verdier, teamkultur og ledelse. I 2014 grunnla hun sammen med en utvikler i Silicon Valley SaaS plattformen Culturengine. Culturengines mission er å kartlegge, analysere og sammenligne businesskultur for å lykkes med strategi. Tone er en keynote speaker, blogger og medforfatter med ledelsesboken «Developing Leaders for Positive Organizing», 2017. Gjennom sine foredrag gir hun utfordrende og inspirerende innsikt i hva bedriftskultur er, hvordan det påvirker resultatet og hvordan det kan utvikles. Gjennom ledererfaring fra Exxon, Wilh. Wilhelmsen og Dinamo, kombinert med internasjonal certifisering i Center for Creative Leadership, har Tone solid grunnlag for refleksjon, utvikling og verdiskapning med ledere og team. Tone har en MSc i Geofysikk fra Universitetet i Oslo, Master of Change Management program fra BI og Strategic AI program fra MIT.

Foredrag med Tone Ringstad

Innovasjonskultur – hva består det av og hvordan kan det utvikles?

Hva kjennetegner en innovasjonskultur? Hvilke drivere trengs i virksomheten for å lykkes med innovasjon? Hvilken rolle spiller kulturen, og hva er egentlig kultur? Kan den endres, eller sitter det i veggene? Utvikling av strategi for ny kultur og implikansjoner for ledere og ledelse

Kulturhacking – kartlegg egen faktiske kultur på en time

Mange lederteam vet ikke godt nok hva slags kultur de faktisk har i lederteamet. Som en start på en ledersamling eller som en del av et teamutviklingsprogram kan kulturhacking gjennomføres. Deltagere gjennomfører online kulturkartlegging samtidig på hver sin laptop . Opplevelsen av kartleggingen i seg selv er spennende, og debriefes. Resultatet av faktisk kultur presenteres for deltagerne rett etterpå og brukes resten av læringsdagen.

Kultur for å lykkes med digital transformasjon

Digital transformasjon stiller store krav til virksomheten. Nye aktører, virtuelle team, ny teknologi og større fart utfordrer ledere og team på helt ny måte. Hvilken rolle spiller kultur inn i dette? Hvordan kan bedriften bygge en kultur der dette blir en naturlig måte å jobbe på?

Kurs med Tone Ringstad

Kultur og verdier

Vi vet at kultur påvirker prestasjon, og at det ikke sitter i veggene. Det sitter derimot i hodene. I dette kurset gjennomgår vi hva kultur er, hva verdier er og hvordan dette påvirker ledere, medarbeidere og team.

Kulturendring

I dette programmet tar vi for oss hva kulturendring er, hvorfor det er nødvendig og hvordan det kan gjøres. Vi gjennomgår noen caser fra virkelig prosjekter og lar til slutt deltagerne teste bruken av kulturrapporter og data fra Culturengine.

Tone Ringstad har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS