Seks tips for bedre ledelse

Publisert i Tips og råd av

Hvordan blir du en bedre leder? Hva skaper engasjerte, produktive og fornøyde medarbeidere? Hvordan motivere dine ansatte?

– Det handler om å gi tillit og bygge kultur fra bunnen. De ansatte må ha bedriftens filosofi i ryggmargen, sier Tom Georg Olsen i konsulentselskapet Miles.

Miles ledes etter to verdier: Faglig autoritet og varme. Tom Georg har tittelen konserntjener og leder bedriften på 170 ansatte, uten budsjett. De ansatte får frihet til å ta egne valg.

Tom Georg Olsen holder også foredraget «Tillitsbasert ledelse – fra prat til praksis» der han deler erfaringer om hvordan du blir en bedre leder.

Her er foredragsholderens seks konkrete ledertips.

1. Gi de ansatte mye tillit

Tillitsbasert ledelse er den mest krevende ledelsesfilosofien. For å gi tillit, må du kjenne dine ansatte godt, forklarer Tom Georg. En god leder er tett på, men ikke kontrollerende. Du bør fungere som en coach eller en mentor. Ansatte som opplever tillit fra ledelsen, leverer bedre resultater, har lavere sykefravær og trives som regel på arbeidsplassen.

2. Følg opp den enkelte

En dyktig leder ser hver ansatt sine behov. Ingen mennesker er like, og lederen må tilpasse seg den enkeltes oppfølgingsbehov. En ung og nyansatt medarbeider trenger trolig tettere oppfølging, enn den mer erfarne. Samtidig skal alle ha noe å strekke seg etter og få utfordringer, mener konserntjeneren.

3. Treff den indre motivasjonen

Hvordan motivere dine ansatte? Ansatte som får muligheten til å ta eierskap til prosjekter, blir mer motiverte. De yter bedre og bidrar til verdiskapning i bedriften. Ledere som gir tillit og frihet, får ofte fram en indre motivasjon hos medarbeideren. Ansatte med større handlingsrom er ofte mer motiverte. Det øker prestasjonene og sulten. Vinn-vinn for begge parter, forklarer Tom Georg.

4. Kjenn de du leder

Lederen må ha god kjennskap til medarbeiderne. Hvilke interesser har de ansatte? Hva motiverer og engasjerer dem? Hvordan går det med familien eller hunden? Ansatte som opplever at lederen ser dem og lytter til dem, har mer tillit til sjefen. God kunnskap om de ansatte øker arbeidslysten og arbeidsgleden i bedriften, mener Tom Georg.

5. Få alle på felles verdiplattform

Målet bør være at når den ansatte er seg selv, lever hun i tråd med bedriftens verdier. I rekrutteringsprosessen kan det være vanskelig å vite om man har funnet rett person. Bruk referanser aktivt.

– I Miles kontakter vi gjerne ti referanser, for å høre hvordan kandidaten er. Særlig er det interessant å vite hvordan medarbeideren fungerer på en dårlig dag. For det kommer alltid dager der ting ikke går som planlagt, stadfester Tom Georg.

6. Sørg for at alle forstår filosofien

God ledelse er når de ansatte ser det store bildet og retningen til selskapet. Hvis det oppstår utfordringer og problemer, bør en leder forklare tiltakene som settes inn grundig og med utgangspunkt i den overordnede filosofien til virksomheten. Skap en felles forståelse og sørg for at medarbeiderne ser sammenhengen mellom problem og løsning. Da drar alle lasset i samme retning, og man forstår lederens prioriteringer.

Et foredrag om ledelse med Tom Georg er basert på både akademisk og praktisk erfaring. Han viser til eksempler og deler erfaringer etter nærmere 30 år som leder. Send en uforpliktende forespørsel her.

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS