Din forespørsel

Foredragsholder

Katarina Lalander Hamnes

Pris per foredrag

Fra 25,000,-

Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg.

2022 © Talerlisten AS