Din forespørsel

Foredragsholder

Magnus Strømnes Bøe

Pris per foredrag

Fra 20,000,-

Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg.

2023 © Talerlisten AS