Din forespørsel

Foredragsholder

Jan Sollid Storehaug

Pris per foredrag

Fra 30,000,-

Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg.

2021 © Talerlisten AS