Din forespørsel

Foredragsholder

Elsa Grimsmo og Per-Kristian Johnsen

Pris per foredrag

Fra 12,000,-

Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg.

2019 © Talerlisten AS