Din forespørsel

Foredragsholder

Lene Øveland Berge

Pris per foredrag

Fra 20,000,-

Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg.

2022 © Talerlisten AS