Norges fremste ekspert: Slik avslører kroppsspråket deg

Publisert i Tips og råd av

– Kroppsspråket utgjør en stor del av vår kommunikasjon. Hvis det ikke er samsvar mellom det vi sier og vårt kroppsspråket, vil vi automatisk tro på kroppsspråket.

Det forteller Vidar Hansen, Norges svar på Sherlock Homes. Som mentalist, tankeleser og tidligere politimann, og er han en av Norges fremste eksperter på kroppsspråk og non-verbal kommunikasjon.

– Kroppsspråket må stemme overens med det du sier når du skal kommunisere med selvtillit, profesjonalitet og tydelighet. Gjennom øvelse kan kunnskap om kroppsspråk gi deg en stor fordel innen forhandlinger, salg- og service-yrket, din relasjon til andre mennesker, avsløre løgn og førsteinntrykk, understreker han.

Tydeligere kroppsspråk bidrar til å skape tillitt og folk vil i større grad føle seg sett og verdsatt.

Vidar har tidligere deltatt i TV2s program «Den nakne sannhet». Høsten 2018 er han aktuell med NRK-serien «Kroppsspråk», hvor han får brukt sine evner til å avsløre løgn og tyde andres kroppsspråk.

Hvordan har du jobbet for å bli en ekspert på dette feltet?

– Jeg ble tidlig klar over hvor mye kroppsspråket betydde, spesielt i mitt yrke som politi. Både det å lese andre mennesker, men også å være bevisst på mitt eget kroppsspråk. Derfor forsøkte jeg å tilegne meg mest mulig kunnskap gjennom jobben, og deltok på flere kurs i tegn og symptomer på rus, i tillegg til kroppsspråk-kurs i utlandet, sier Hansen.

– På et av kursene ble vi undervist av en veldig dyktig instruktør fra Canada. Han ble min mentor som jeg lærte utrolig mye av. Jeg har også lært mye fra bøker og ulike online-kurs.

Da Vidar jobbet i politiet, fikk ledelsen stadig tilsendt brev fra folk som nektet å gå i avhør med Vidar fordi de mente han så rett gjennom dem.

Du har observert mennesker i mange ulike situasjoner. Når er det lettest å lese andre?

– Vårt kroppsspråk forteller blant annet hvilken holdning vi har, vår sinnstilstand, mening, og hva vi tenker og føler. Det er ikke noen av disse situasjoner som er lettere eller vanskeligere å lese enn andre. Det som ofte utgjør en forskjell er hvor sterke følelsene er, utdyper han.

– Emosjonelle følelser avgjør og de oppstår både på arbeidsplassen og i hjemmet. En person som er irritert har lettere for å skjule det enn en som er rasende.

Hvordan kan vi lese andre bedre, hva må vi se etter?

– Nøkkelen til å lese kroppsspråk er tilstedeværelse og observasjon. Du må være hundre prosent tilstede i en samtale eller situasjon. Da vil du klare å fange opp de små signalene som kroppen avgir, sånn som mikromimikk, sier Vidar.

– Se etter ulike ansiktsuttrykk, om personen har et åpent eller lukket kroppsspråk, pupillstørrelse, evt. om pupillene forandrer seg i løpet av samtalen, om personen har høyt eller lavt stemmeleie (høyt stemmeleie kan vise stress og nervøsitet), tørr munn, er hendene knyttet eller åpne og urolige ben. Hvilken vei føttene peker kan også være avslørende.

Han legger til at det non-verbale fortelle mye om oss. Det gjelder klær, sko, sminke, fargevalg, veske, parfyme, klokke, ringer, smykke og hårfasong.

Å følge intuisjonen kan for mange være en utfordring. Hvordan kan vi bruke dette i møte med andre?

– Jeg pleier å si at hjernen fungerer som et isfjell. Mesteparten av aktiviteten skjer under overflaten, altså i underbevisstheten. Og det er her intuisjonen lever sitt eget liv, forklarer han.

Når du skal bruke intuisjonen, må du vite i hvilke situasjoner du kan stole på den. Spesielt er det to faktorer som må være tilstede: Sikre tegn og erfaring.

– I situasjoner hvor intuisjon og kroppsspråk kobles sammen, kan du stole mye på intuisjonen. Det er fordi det finnes så mange tegn i kroppsspråket vårt, og vi har gjennom oppveksten lært å tolke ubevisst mange av disse tegnene.

Et eksempel er når en venn sier det går bra, men du får en følelse at han/hun ikke mener det. Da er det intuisjonen som har reagert på noe. Det kan være måten det ble sagt på, blikket, kroppsholdning eller andre tegn. I slike tilfeller bør du høre på intuisjonen og forsøke å finne ut hvorfor du reagerte på det personen sa, utdyper han.

Gjennom sine foredrag og show lever Vidar av å lære bort sine forbløffende metoder til andre. Med sin sterke intuisjon og unik evner, overrasker han selv den mest skeptiske tilskuer med sine vurderinger.

Hva sitter publikum igjen med etter et foredrag med deg?

– Målet mitt er først og fremst at du skal få mye kunnskap om kroppsspråk, som du kan ta i bruk med en gang. Jeg gir konkrete tips for å lese andre, samtidig som jeg bevisstgjør viktigheten av vårt eget kroppsspråk.

– I tillegg har jeg de siste ti årene underholdt på konferanser, og jeg hatt satt opp flere offentlige show. Jeg tar med mange artige eksempler fra showet mitt i foredraget som er relevant for temaet jeg snakker om. Det gjør foredraget mitt unikt og underholdene, samtidig som en sitter igjen med mye ny og nyttig kunnskap, forteller Vidar.

Ønsker du å booke Vidar Hansen? Send en mail til bestilling@talerlisten.no.

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS