benja stig fagerland

Foredragsholder Isabelle Ringnes

Vil se flere kvinner på scenen

På norske konferanser domineres talerlisten fortsatt av menn. Hvorfor er det slik, og hvor vanskelig er det egentlig å finne kvinnelige foredragsholdere? Les hva fire dyktige kvinner mener.

2024 © Talerlisten AS