Tema: Korrupsjon

Thorleif Enger

Thorleif Enger

En av Norges mest erfarne ledere. Snakker om å bli mistenkt, tiltalt og frifunnet for korrupsjon

2019 © Talerlisten AS