Tilpasningsevne er alfa og omega – hvordan kan bedrifter styrke den?

Publisert i Aktuelt av

– Hvor viktig er tilpasningsevne, spurte jeg topplederne i en av Norges dyktigste high tech virksomheter.

– Det er alfa og omega, svarte en leder.

– På en skala fra én til ti er det en nier, sa en annen – en tier sa den tredje, og resten nikket.

– Oi, det høres veldig viktig ut, sa jeg. Fortell, hvordan styrker dere tilpasningsevne i organisasjonen?

Og her kunne denne artikkelen ha sluttet. Forbausende nok visste de ikke det. Men vi fortsatte diskusjonen og jeg påpekte noen strategier som styrker tilpasningsevne. Det viste seg at de gjorde noe av dette uten å være bevisste på hva. Det er godt nok i stabile tider med rimelig forutsigbare markeder. Men ikke i disruptive tider. Det er ikke godt nok når vi overmannes av virus og når utfordringene blir mer komplekse og endringene alt raskere.

Skrevet av Efwa Hagström, organisasjonsutvikler og forfatter av Fremtidsrettet ledelse.

Efwa Hagstrøm
Efwa Hagström, brenner for at ledere, team, og virksomheter med blir tilpasningsdyktige, jobber smart(ere) og mer fremtidsrettet.

Noen selskaper er skikkelig endringsdyktige. Hva kan vi lære av dem? Her får du fem praktiske strategier og innspill til refleksjoner:

ENDRE TIL EN ANTI-BYRÅKRATISK STRUKTUR

Lenge før Covid-19 skjønte fremtidsrettede ledere at byråkrati er for tungt. I hvert fall for å jobbe tilstrekkelig kundenært, fleksibelt, og effektivt i disruptive tider med eksponentielle vekstmuligheter. Vinnerne transformerer organisasjonen til en struktur med minimalt byråkrati basert på team-of-teams. En 3D-struktur som fremmer og skalerer entreprenørskap. Hvor fremtidsrettet er din organisasjons struktur?

HA EN AMBIDEKSTER LEDERGRUPPE

Nå har mange fokus på effektivitet og lønnsomhet. Det er forståelig, men det er viktigere enn noen gang også å prioritere innovasjon. Nettopp det mestrer tilpasningsdyktige organisasjoner. De er ambidekstre og har fokus på begge. De tar diskusjonene i ledergruppen og håndterer motstridende interesser og konflikter i stedet for å skyve beslutningene ned. Der belønnes typisk kostnadseffektivitet – og entreprenørskap taper. Er dere for eksempel enige i ledergruppen hvordan fremgang på digitale transformasjoner skal måles, om nødvendige ressurser, og hva som skal prioriteres? Løs slike utfordringer i ledergruppen. Gjør det enklere for folk å lykkes.

FOSTRE EN FREMTIDSRETTET LEDERSTIL

Handler tilpasningsevne om teknologi? Nja – aller mest handler det om den menneskelige faktoren – om måten vi jobber på. Bedriftskulturen påvirkes av lederstilen(e). Hva handler fremtidsrettet ledelse om? Jo, om å inspirere. Om å koordinere menneskelig interaksjon og redusere misforståelser, omkamper, og frustrasjon. Fremtidsrettede ledere mobiliserer mennesker i endringer, oppmuntrer til læring og deling av kunnskap, og brygger broer. For å maksimere gjennomføringsevnen må lederstilen også samkjøres med forretningsmodell og organisasjonsstruktur. Fostrer dere entreprenørskap, samarbeid, og endringsevne? Hvilken lederstil fostrer dere?

BLI PROFESJONELLE PÅ ENDRINGSLEDELSE

Hva gjør profesjonelle endringsledere? Jo de vet hvordan de får folk med på endringen – og sikrer ønskede adferdsendringer. Uten det høster man ikke forventede resultater i tilstrekkelig grad, eller raskt nok. Alt for mange ledere mangler ferdighetene for å få det til. De mangler trening i endringskommunikasjon og systematisk endringsledelse. Proffe endringsledere driver ikke endringer som en teknisk, lineær prosess fra A til B, men som en menneskelig, akselererende prosess. Christian Omholt, COO for Kongsberg Norspace sier «Til oss utålmodige ledere: Slow down to speed up – det gir resultater!» Han har lært seg vår Slow Change metode som reduserer farten i begynnelsen for å mobilisere engasjement og akselerere fremdrift. Hvor profesjonelle er dere på endringsledelse?

STYRK TEAMSAMARBEID

Dårlig koordinering, multitasking, og venting er vanlig i bedrifter som ikke er så gode på teamsamarbeid. Dyktige team bryter bevisst ned samarbeidsbarrierer, deler utfordringer og ideer, og lærer av hverandre. De har felles mål som fasiliterer slik adferd og mobiliserer innsats. Forvent at teammedlemmer har forskjellige mål, ulik erfaring, og motstridende synspunkter. Det er rigget for konflikt og redusert prestasjon med mindre det håndteres. Visste du at emosjonell intelligens er en viktigere predikator for teameffektivitet enn kognitiv IQ? Det er ikke bare å sette sammen de smarteste og forvente topp-prestasjoner. Dyktige team er gode på empati og bygging av relasjoner. Det gir også psykologisk trygghet som henter frem det beste i alle. Hvordan styrker dere teamsamarbeid?

Bedre sent enn aldri, sies det, men i disruptive tider vil noen virksomheter ikke overleve uten å være tilstrekkelig tilpasningsdyktige. Det er virkelig alfa og omega. Så ta diskusjonene nå! Hvor gode er dere på disse fem strategiene? Hva trenger dere å forbedre? Hvilken hjelp trenger dere for å få det til?

«Det er ikke godt nok når vi overmannes av virus og når utfordringene blir mer komplekse og endringene alt raskere.»

Denne artikkelen inngår i boken «Talertekster», med 66 tekster skrevet av foredragsholderne på Talerlisten under korona-krisen. Du kan bestille boken her. Du kan sende Efwa Hagstrøm forespørsel om foredrag her. Ta gjerne også kontakt med oss i skjemaet under, så får du raskt svar!

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS