Efwa Hagstrøm

Moderne leder- og organisasjonstrener

Fra 20.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Efwa Hagstrøm

Efwa Hagström, MSc Int. Organisasjonsutvikling og CEO Lederhjelpen.no. Blivende forfatter av ‘Working smart together’. Hvordan kan vi forberede oss på fremtidens måte å skape verdier? TEMPOET blir eksponentielt. ORGANISASJONEN flater ut. MENNESKERs evne å samhandle og løse komplekse oppgaver i team og prosjekter konstruktivt og effektivt blir avgjørende. Hvordan endres ledelse? Hvilke ferdigheter skiller oss fra roboter? Hvordan bør vi strukturere virksomheten? Hva betyr det å jobbe ‘eksponentielt’? Efwa brenner for å trene ledere og team i kommunikasjon og samhandling. Hun har utviklet ‘Få folk med i endringer!’ – et unikt læringskonsept, som Elopak, Kongsberg Norspace, og Jotron med flere bruker, for å styrke lederes kommunikasjon, samhandling- og gjennomføringsevne. Forvent engasjerende foredrag som gir dere spot-on, nyttig og motiverende påfyll for å øke konkurransekraft i digitaliseringens tidsalder.

Foredrag med Efwa Hagstrøm

Løft blikket: AI og fremtidens måte å jobbe

Løft blikket: Nå er tiden inne for å tenke på hvordan dere møter fremtidens måte å skape verdier på. Med AI og roboter endres måten vi jobber på mye: TEMPOET blir eksponentielt, ORGANISASJONEN flater ut, MENNESKETS indre kjerneferdigheter blir verdifullt. Vi skaper verdier i kombinasjon med roboter. Hvordan endres da ledelse? Hvilke ferdigheter trenger vi å fostre? Hvordan bør vi strukturere virksomheten? Hva betyr det å jobbe 'eksponentielt? Forvent et engasjerende foredrag som løfter blikket!

Fostre menneskelige ferdigheter som skiller oss fra robotene!

Vi trenger å skille oss fra roboter og å få frem det beste i oss mennesker ved å fostre myke ferdigheter roboter ikke er gode på: kompleks problemløsing, kritisk tenking, kreativitet, fortelling.. Lær 3 enkle, virksomme kommunikasjonsmetoder. Forstå de 3 menneskelige driverne som påvirker alt vi gjør og enten trigger destruktiv eller konstruktiv adferd. Nyttig, motiverende og uvurderlig for moderne ledere som vil gjennomføre endringer raskere, redusere motstand, og mobilisere ressurser.

Workshopforedrag: Lær 3B, en praktisk metode, og få mer produktive møter

Ineffektive møter er dyrt. Omkamper, møter som sklir ut, interessekonflikter, dårlig møteledelse, og passivt motstand kan sinke samhandling og gjennomføring kraftig. Vi bruker 3B - en forskningsbasert diskusjonssmetode for å modernisere møtekulturen: møter blir mer effektive, inkluderende og konstruktive. Alle blir involvert, beslutninger blir forankret, og passiv motstand reduseres. Garantert både motiverende og nyttig. Passer som hands-on innslag i en konferanse eller samling.

Løft blikket: Er virksomheten rigget for eksponentiell vekst?

Trenden er tydelig: vi beveger oss fra linjær til eksponensiell vekst; fra siloer og linjer til integrerte, dynamiske organisasjoner, hvor verdier skapes raskere gjennom å være fleksibel, kundenær og integrert i dynamiske, lærende bedrifter. Hvordan har andre bedrifter lykkes med det? Hva kan dere gjøre? Foredraget er særdeles nyttig for ledergrupper og styrer, også for små og store bedrifter. Det gir gode refleksjoner og diskusjoner for å løfte blikket.

Fremtidens endringsledelse

Hva kan dere gjøre for å bli skikkelig endringsdyktige? Endringskurven er akkurat som digital utvikling ikke linear, men eksponentiell. Hva betyr det? Det handler om å få folk med. Forstå hvorfor det lønner seg å sakte ned for å øke farten. Få tips om metoder som forbedrer kommunikasjon og samhandling. Lær enkle, spesifikke grep for å unngå typiske fallgruver, maktkamper, og omkamper. Bli inspirert og bruk det du lærer samme dag. Basert på 'Få folk med' programmet fra www.lederhjelpen.no

Kurs med Efwa Hagstrøm

6 metoder gir bedre kommunikasjon og relasjoner på jobb

LØFT KVALITETEN PÅ DISKUSJONER & BESLUTNINGER Lær 6 ferdigheter/metoder som gir stor effekt med liten innsats: *Unngå misforståelser og omkamper. *Øk fokus og prioritering. *Styrk motivasjon og engasjement. *Få bedre diskusjoner, gjennomslag, og samhandling. *Få mer eierskap og løsningsorientering. *Forankre beslutninger bedre.

Smart kurs med smarte grep. For smarte kvinner.

Lyst å få større gjennomslagskraft og posisjonere deg bedre? 6 ukers, tidseffektivt kurs, designet for travle kvinnelige ledere og talenter. - Testede og nyttige metoder innen selvledelse, kommunikasjon, samhandling, og endringsledelse - Fleksibelt, nettbasert, korte videoøkter - Personlig coaching/support hver uke

Efwa Hagstrøm har 5 vurderinger

Lasse Jensen

23. september 2018

Leder av Styrenettverekt i Vestfold

5

Efwa hadde et flott og engasjerende innlegg for Styrenettverket i Vestfold, når vi hadde en kveldssamling hos Torp Flyplass i Vestfold. Innlegget hadde navnet: Hva kan styret gjøre for å styrke strategisk gjennomføringsevne? Når styret har vedtatt en strategi, hva kan styret gjøre for å styrke daglig leders og organisasjonens gjennomføringsevne? Etter innlegget hadde alle fått en solid dose faglig påfyll, til å gå videre med strategiarbeid i respektive styrer. Stor takk til Efwa, som leverte igjen!

Lill Kathrine Finnerud

2. juni 2017

Eikelund barnehage SA

6

Efwa formidler og inspirerer på en kreativ og energisk måte. Hun fanger sitt publikum med å veksle mellom å formidle og skape dialog. Efwa er svært kunnskapsrik og krydrer teorien med gode eksempler. Foredragene er lette å hente inspirasjon fra til egen hverdag.

Amaia Jensen

1. juni 2017

Torp Sandefjord airport

6

Foredraget og samlingen for ledergruppen var nyttig og dynamisk. Det var verdifullt og gav oss ideer vi kommer til å praktisere. Efwas engasjement, tempo og miks av påfyll og øvelser var veldig bra! Gleder meg til neste samling.

Lars Myren

10. november 2016

Praevians AS

6

Efwa har en enestående evne til å viderformidle sin smittende energi og engasjement. Hun bygger broer mellom steile fronter, og evner å skape felles retning i defokuserte team. Som foredragsholder er hun engasjert, interessant og tankevekkende.

Ingar Sørensen

31. oktober 2016

Eltek AS

6

Efwa er en energisk og «to the point» foredragsholder. Temaene er utarbeidet og blir presentert med stort engasjement. Med en logisk oppbygning er det lett å finne ankerfester fra egen hverdag. Anbefales på det varmeste om man ønsker få et bredere syn på egen virksomhets muligheter.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2019 © Talerlisten AS