Hvordan kan organisasjoner bli mer kreativ?

Publisert i Aktuelt av

Kreativitet er den viktigste egenskapen for organisasjoner og ledere i møte med fremtidens utfordringer. Uten kreativitet stopper all innovasjon opp og vi kommer til kort i de fleste utfordringer vi støter på. Mange tror at kreativitet er forbehold «de utvalgte», men sannheten er at de fleste av oss har et stort, ubrukt kreativt potensialt.

Skrevet av Ole Fredrik Norbye, jazzpianist, MBA, og snakker om kreativitet.

Ole Fredrik Norbye
Ole Fredrik Norbye – «For å gi rom til kreativitet må hjernen få koble av»

Personer som er glade i tegning, musikk eller annen kunst får ofte stempelet «kreativ». Men det å være kreativ handler ikke om å drive med kunstfag. Riktignok finnes det kreative kunstnere, men det finnes også kreative konsulenter, økonomer og ledere. Hva er det som gjør at disse stadig klarer å komme opp med nye ideer?

Luck favors the well prepared

Ofte tenker vi på kreativitet som et «aha – øyeblikk» der man plutselig – og ut av ingenting – får en fantastisk idé. Heldigvis har forskning på kreativitet gitt oss ny kunnskap om dette. Sannheten er at disse øyeblikkene kan spores langt tilbake, selv om man kanskje ikke er bevisst på det selv. Og kreativiteten øker, jo mer kunnskap og ekspertise du har på et område.

Den beste investeringen du kan gjøre for å bli mer kreativ, er derfor å øke din kunnskap. Ikke bare innenfor ditt eget fagområdet, men også innen relaterte områder. Ledere som lærer mer om for eksempel markedsføring, sosiale medier eller annen teknologi vil være bedre utrustet til å komme opp med nye gode ideer. Da kan du kombinere fagfelter og se sammenhenger du tidligere ikke klarte å oppfatte.

The muse arrives when you´re not amused

For å gi rom til kreativitet må hjernen få koble av. Unngå multitasking. Gå på tur og gjør andre aktiviteter der tankene får vandre fritt. Det øker kreativiteten. Historien er full av eksempler på at mennesker har fått kreative gjennombrudd idet de gjorde noe helt annet enn å tenke på jobb.

Derfor må du rydde kalenderen slik at du får rom til slike «fristeder» i livet. En god start er å legge vekk mobilen oftere. Ledere som vil ha kreative ansatte må passe på at ikke hverdagen begraves i unødvendige møter, rapporteringer og annet som skaper unødvendig støy. Man bør heller legge til rette for at ansatte kan ha fleksibel arbeidstid slik at de selv kan styre sin fritid.

Beware of the gatekeepers

Kreative gjennombrudd skjer aldri i et vakuum. Forskning viser at spesielt kreative mennesker har større nettverk og flere bekjente enn andre. Uten nettverk og kontakter er det svært vanskelig å få realisert sitt kreative potensiale – det nytter ikke å ha gode ideer, hvis ingen andre deler din oppfatning.

De fleste fagområder og arbeidsplasser har noen ledere som må overbevises for å få gjennomslag for ideer. Disse «vokterne» må overtales slik at dine ideer og innspill kan få aksept. Dermed er nettverksbygging og relasjoner svært sentralt i kreativitet. Retoriske evner og det å være en hyggelig person er brikker i det å bli mer kreativ. Hvis folk liker deg, er sjansen større for at de hører på deg og jo større innflytelse du har, jo mer innpass vil dine ideer få.

…and all that jazz…

I tillegg til å tenke strategisk på tilegning av kunnskap, strukturering av hverdagen og hvordan du bygger nettverk er det en del ting man ikke kan kontrollere. Kreativitet handler også om å tillate «kaos». Det å ikke vite utfallet av en idé og tørre å satse på det ukjente er viktig.

I jazz snakker vi om «jamming». Det vil si at musikere med hodet fullt av musikkteori og kunnskap, rydder plass til å la musikken utvikle seg fritt og spiller sammen med andre musikere som kan utfylle hverandre. Det er i dette samspillet magien skjer – både på jazzklubben men også i organisasjoner.

Det å tillate «jamsessions» handler ikke om å være naiv og sløse vekk ressurser på tull og tøys. Det handler om å la kreativiteten være den kraften som kan skape nye forretningsmodeller, bedre arbeidsmåter og øke konkurransefordelene.

Medarbeidere som aktivt bruker sin kreativitet er mer lojale mot arbeidsgivere, presterer bedre og har større trivsel på jobb. La derfor kreativitet være høyt på agendaen i din organisasjon og i ditt eget liv – da blir livet mer spennende og mye morsommere!

Du kan sende Ole Fredrik Norbye forespørsel om foredrag her. Ta gjerne også kontakt med oss i skjemaet under, så får du raskt svar!

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS