Hvorfor må du være modig for å lykkes med innovasjon?

Publisert i Aktuelt av

Nyskaping er i vinden som aldri før, og innovasjonsguruer lover at nøkkelen til vekst og merverdi ligger i nye rammeverk, lekre canvasser, agilitet og buzzwords. Men hva om det du egentlig trenger bare er godt gammeldags mot?

Skrevet av Jacob Mørch, daglig leder i innovasjonsstudioet Braver Innovation.

Alle skal innovere nå, i alle fall ifølge festtalene, kvartalsrapportene og skrytepostene på LinkedIn. Kanskje skal også din virksomhet finne nye kommersielle ben å stå på, og det helst i går.

Jacob Mørch – «Innovasjon handler om å ha mot til å ta sosial risiko – mot til å bryte regler, formelle og uformelle, i verdiskapingens navn.»

Men innovasjon er krevende. Å skape noe nytt krever at du jobber og tenker radikalt annerledes enn når du skal drifte noe som allerede fungerer.

Heldigvis finnes det kjennetegn på organisasjoner som presterer å være nyskapende gang på gang. Etter å ha brukt fem år på å identifisere og forstå disse kjennetegnene, landet jeg og mine kollegaer på en overraskende konklusjon: De mest innovative organisasjonene er dem som utviser mest mot.

Mot er grunnpillaren i innovasjon

Janteloven lever i beste velgående, om vi liker det eller ei. De fleste av oss har en grad av aversjon mot å stikke hodet frem og si: “Jeg har en idé!”. Tanken på å ytre den enda mer fremoverlente varianten “Vi burde bruke tid og penger på å utforske min idé!”, kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på noen og enhver.

Innovasjon handler derfor i stor grad om å ha mot til å ta sosial risiko. Mot til å prøve på noe som kanskje ikke vil fungere, i alle fall ikke på første forsøk. Mot til å gå utover stillingsbeskrivelsen sin, mot til å utforske en sprø idé, mot til å vise frem en prototype som er langt fra perfekt. Mot til å bryte regler, formelle og uformelle, i verdiskapingens navn.

Insentiver hindrer eller fremmer mot og nyskaping

“Show me the incentive, and I will show you the result”, sier den legendariske investoren Charlie Munger. Dessverre finnes det få insentiver til være modig nok til å prøve på noe radikalt nytt i de aller fleste store organisasjoner i dag. Bonusen, karrierestigen og den sosiale statusen til den enkelte ansatte er knyttet til måloppnåelse basert på resultatene i fjor pluss to prosent ekstra. Man er insentivert til å holde seg til stillingsbeskrivelsen og gjøre som en får beskjed om, intet mer og intet mindre.

To prosent bedre enn i fjor er en ypperlig modell for en renspikket driftsorganisasjon som aldri trenger å fornye seg. Men slike organisasjoner er utrydningstruede. Som Darwin sa, “det er ikke den sterkeste som overlever, men den mest tilpasningsdyktige”.

Når verden, markedsrealitetene og kundenes preferanser endrer seg så raskt som nå, vil du ikke klare å holde tritt hvis du kun lener deg på forretningsmodellen som fungerte i går. Du må insentivere dine ansatte og dine kollegaer til å kontinuerlig eksperimentere, ta kalkulert risiko og utforske nye måter å skape verdi på.

Et godt eksempel på et selskap som oppfordrer sine ansatte til å innovere kontinuerlig, er bioraffineriet Borregaard. De har inkludert måltallet “innovasjonsrate” i sine årsrapporter. Tallet viser hvilken prosentandel av omsetningen som kommer fra nye produkter lansert i løpet av de siste fem årene. Med et svært ambisiøst mål om få innovasjonsraten til 20 prosent, signaliserer Borregaard tydelig at de tar nyskaping alvorlig. Dette gjør det åpenbart for alle deres ansatte at innovasjon verdsettes høyt. Tenk hvor lett det er for en ansatt i Borregaard å teste en ny idé når hun kan linke innsatsen sin direkte til et måltall som hele organisasjonen, ledelsen og samtlige stakeholdere er opptatt av!

Vær modig nok til å prøve noe nytt

At mot er verdifullt er ingen ny idé. Etter et helt liv i tenkeboksen konkluderte Aristoteles med at mot er den høyeste moralske dyd som finnes, fordi motet er fundamentet for all handling. Siden innovasjon handler om å gjøre noe som ikke har blitt gjort før, og som innebærer en god porsjon risiko, forstår vi at mot til å agere er en kritisk viktig innsatsfaktor i innovasjonsarbeidet.

Derfor bør du trene på å være modig for å bli en dyktig innovasjonsleder. Les Aristoteles, hopp fra timeter´n og hold et foredrag foran en fullsatt sal. Kjenn pulsen krype mot maks, men gjør det likevel. Ta så med deg motet på jobb, plukk opp noen radikale, innovative idéer og gjør et ærlig forsøk på å sette dem ut i live. Det kan hende de fleste av dem flopper, men det er en del av prosessen. Vær modig nok til å prøve.

Du kan sende Jacob Mørch forespørsel om foredrag her. Ta gjerne også kontakt med oss i skjemaet under, så får du raskt svar!

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS