Solfrid Flateby

– Ledelse må handle mer om hvordan

Publisert i Tips og råd av

– Mange foredragsholdere og kurs fokuserer på hva god ledelse er. Det handler mye om ulike ledelsesteorier og eksempler. Ofte jobbes det ikke nok med hvordan.

Det mener Solfrid Flateby (45). Hun holder motivasjons- og inspirasjonsforedrag, og foredrag og kurs om verdibasert ledelse, endringsledelse og lederkommunikasjon.

Solfrid har vært HR- og kommunikasjonsdirektør for kjente selskap som Coca-Cola, Reitangruppen og Bavaria Nordic og har bred erfaring fra både HR- og kommunikasjonsfaget.

Du har jobbet som leder og med ledere i mange år. Hva kjennetegner de beste lederne du har jobbet med?

– Det er vanskelig å finne faste kjennetegn, fordi forskjellige typer mennesker kan fylle ulike lederroller på en svært god måte. Det handler heller om hvor dyktig du er til å justere din egen atferd, sier Flateby.

– Jeg opplever at ledere som legger vekt på de menneskelige verdiene, som er opptatt av å skape god kultur i selskapet eller avdelingen sin, og som jobber med medarbeiderne sine og arbeidsmiljøet i seg selv, er de som virkelig lykkes over tid. Den erfaringen faller sammen med forskning for øvrig.

Verdibasert ledelse er noe du brenner for. Kan du beskrive hva det er?

– Faktisk mangler det en god definisjon av begrepet verdibasert ledelse, men prinsippet er at all ledelse bør være basert på verdier. Utgangspunktet til verdibasert ledelse er derfor de menneskelige verdiene i virksomheten og ikke de formelle reglene og strukturene.

– Det handler om å vise tillit og gi medarbeiderne ansvaret for hvordan de gjør jobben sin. Det handler om stor grad av involvering, og å få folk til å føle seg verdifulle. Dette, sammen med konkret arbeid med selskapets visjon og verdier, sier hun.

Solfrid Flateby

ERFAREN: Solfrid Flateby har selv vært leder og ble kåret til Årets unge leder i 2010.

Hva kan en ledere gjøre, helt konkret, for å utøve mer verdibasert ledelse?

– Helt konkret kan ledere blant annet gjøre dette:

» Inkludere verdiene i rekruttering
» Delegere vesentlig mer myndighet og ansvar
» Inkludere medarbeiderne mer i viktige prosesser
» Gi mye mer ros og anerkjennelse
» Arbeide konkret med selskapets verdier sammen med medarbeiderne
» Informere mer i riktige og ønskede kanaler
» Fremme læring og utvikling både i daglig arbeid og på andre arenaer

– Så først og fremst handle det om at lederen må endre sin egen atferd, litt etter litt. I foredragene og workshopene jeg holder, jobber vi nettopp med dette: Hva bør lederen gjøre mindre av og mer av? Og når og hvordan å gjøre dette?

– For eksempel lærer jeg deltakerne hvordan de kan gjennomføre vanskelige samtaler på en måte som gjør at den du snakker med, som regel selv ser hva som er problemet og at hvordan det bør løses, sier Solfrid.

Men er det ikke en fare for at det kan bli mye kos og hygge og «alle er like flinke» på jobben, hvis ikke ledelsen tør å konfrontere for eksempel ansatte som ikke leverer?

– Det er ingen motsetning mellom verdibasert ledelse og det å stille krav til ansatte. Jeg tror heller at hvis man driver skikkelig verdibasert, hvor medarbeiderne føler seg verdifulle og har stort ansvar, så er det enda større rom for å ha en god tilbakemeldingskultur.

– Det er ikke verdibasert å «la ting skure å gå», ha medarbeidere i roller de ikke fungerer optimalt i og lignende. Så det er i min verden verdibasert å både konfrontere, gi tydelige tilbakemeldinger og eventuelt hjelpe folk over i andre roller internt eller eksternt.

– Spørsmålet er hvordan vi legger til rette for at folk skal lykkes i sitt arbeid, hvordan vi kommuniserer og hvordan vi gir feedback og skaper en god tilbakemeldingskultur.

ENGASJERT: Det er mye energi, latter og engasjement når Solfrid Flateby holder foredrag.

Hva sitter publikum igjen med etter et foredrag med deg?

– Jeg håper alltid de er inspirerte og har fått konkrete, gode tips til hva de kan gjøre litt mer av og hva de kan gjøre litt mindre av. Hvis de går hjem og endrer litt atferd, tester ut noe nytt eller reflekterer mer over egen atferd, har jeg nådd mitt mål.

Du bruker mye humor og kan være ganske personlig. Hvorfor gjør du det?

– Fordi undersøkelser viser at du blir mer mottakelig for læring hvis du er engasjert og har det moro. Og de aller fleste av oss liker å le og ha det moro. Jeg mener derfor humor fremmer læring, men det bør selvsagt ha faglig innhold.

– Det at jeg byr på meg selv gjør også at andre «åpner opp», blir mer mottakelige, og kjenner seg lettere igjen. Da er det enklere å relatere det man snakker om til egen hverdag.

– Etter å ha vært leder og toppleder i to tiår, vært ute både to og tre vinternetter, og i tillegg være ei blondine fra bygda, har jeg også erfaringer og opplevelser jeg tror gir direkte inspirasjon, motivasjon og læring. Da bør jeg være personlig, og det virker godt, ler Solfrid.

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS