Når mobilen blir et våpen

Publisert i Aktuelt av

Dagens barn og unge er digitalt innfødte; de har hatt tilgang på digital teknologi hele livet. Men digitale medier er i kontinuerlig endring, og det er stort behov for opplæring i nettvett. Nå må foreldrene på banen!

Barn og unge er aktive brukere av alle former for digitale medier. Noen bruker nettet som deres egen, private teaterscene der de viser seg frem og spiller forskjellige roller. Det blir et sted der det fysisk sosiale livet veves sammen med det digitale. Dermed gir sosiale medier anledning til å presentere et positivt bilde av seg selv, til tross for eventuelt dårlig selvtillit.

Grete Kvalheim
Skrevet av Grete Kvalheim, forfatter og ekspert på seksuelle krenkelser og nettmobbing.

Samtidig blir mange utsatt for de negative sidene ved internett, der terskelen for å spre hets og hatefulle ytringer er mye lavere enn hvis det foregår fysisk. Mange unge opplever digital mobbing og seksuelle krenkelser, uten å våge å be om hjelp. Det er ikke bare vinningskriminelle nettverk i utlandet som deler filmer og bilder av barn for å bedrive hensynsløs pengeutpressing. Det foregår også mye tankeløs deling av jevnaldrende i en intim seksuell situasjon. Det handler hovedsakelig om spenning, testing av grenser – og noen ganger hevnlyst.

Digital mobbing skjer ved hjelp av bilder, film eller tekst. Utestenging, usynliggjøring, latterliggjøring, baksnakking, ryktespredning, sladder og trusler er alle eksempler på digital mobbing. Dette er situasjoner som det ikke er lett å forsvare seg mot, enten fordi mobbingen skjer anonymt, eller fordi bilder, film eller tekst spres med lynets hastighet til veldig mange, slik at man fort mister kontrollen.

En annen side ved digital mobbing er at de som mobber ofte føler at de er trygge fordi de er anonyme. De treffer ikke offeret ansikt til ansikt og ser ikke hvor fortvilet ofrene er, noe som kan føre til at mobberne går lenger enn de ville gjort i det virkelige liv.

Å ha et bilde av seksuell karakter på telefonen gir makt gjennom andres avmakt, det er noe man kan true med. Mobilen har blitt et våpen! Derfor er det viktig at unge blir oppmerksomme på at dette faktisk er en straffbar handling.

Hva er forskjellen på digital mobbing og digitale krenkelser?

Digital mobbing er en hvilken som helst handling utført via digitale medier av en person eller en gruppe, som gjentatte ganger kommuniserer aggressive meldinger, som har til hensikt å påføre skade eller skape ubehag for andre, mot et offer som ikke kan forsvare seg.

Digitale krenkelser inkluderer netthets, stalking, utpressing, trusler, identitetstyveri, spredning av private data, og opplasting og spredning av bilder og videoer uten samtykke.

Når det gjelder filmer og bilder har lovverket i Norge blitt veldig bra. Man kan bli dømt for voldtekt selv om personen på filmen utfører ting mot seg selv og aldri har møtt gjerningsmannen. Lovgiverne har skjønt at det ikke er noen forskjell på å være i samme rom, og å være på skjerm via internett. Nå må vi få ungdommene til å skjønne akkurat det samme!

Sårbar ungdom sliter på nettet

Vennskap er svært viktig for vår psykiske helse. Utenforskap fører til sårbarhet, og det er en økende tendens til å oppleve ensomhet til tross for at man har venner. Det er klar sammenheng mellom sårbarhet, ensomhet og digital mobbing. Dårlig selvbilde og opplevd ensomhet, samt dårlige relasjoner til foreldre, lærere og jevnaldrende, kan føre til psykisk uhelse.

Da kan en negativ enkelthendelse på nettet få store psykiske konsekvenser.
Nettovergrepene øker i takt med tilgang på ny teknologi og sosiale medier. Ifølge Ung data 2019 utsettes jenter oftere for digital mobbing enn gutter.

Elevundersøkelsen 2018/2019 viser at det er høy terskel for å fortelle om digital mobbing. Årsakene er mange, som skyld, skam og avmakt, redsel for at det skal bli verre, eller for ikke å bli trodd.

Digital mobbing går ikke over av seg selv!

Relasjoner til voksne er helt avgjørende. De innehar rollen som modell for etisk standard og sosial praksis og kan bidra med relasjonsbygging gjennom framsnakking. Løsningen ligger IKKE i å fjerne tilgangen til sosiale medier!

Årsaken til at barna ikke forteller foreldrene om digital mobbing, kan nemlig være redselen for sanksjoner som straff.

Gode råd til foreldre:

Gevinsten blir et bedre fellesskap foreldre og barn imellom!

Du kan sende Grete Kvalheim forespørsel om foredrag her. Ta gjerne også kontakt med oss i skjemaet under, så får du raskt svar!

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS