Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Agnar Kaarbø

Forfatter og foredragsholder

Fra 19.500,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Agnar Kaarbø

Politikk er viktig, men ofte kjedelig og uforståelig. Hvorfor? Hvordan er det plutselig å bli statsråd, den mest krevende lederposisjonen i Norge? Hvordan fungerer det viktige samarbeidet mellom politikere og embetsverk og administrasjon? Hvordan tenker en politiker som vil nå velgerne? Agnar Kaarbø har lang erfaring som politisk journalist, kommunikasjonsdirektør, taleskriver for tre statsråder og foreleser i PR og politikk. I boken Politisk Lederskap (Cappelen Damm 2018) intervjuet han 15 tidligere toppolitikere og en sittende statsråd om livet som toppolitiker. Kaarbø holder opplysende og underholdende foredrag om samspillet mellom politikk og forvaltning. Han er medforfatter til en bok om lederskap og han har skrevet om verkstedindustrien i Harstad. Han holder også kurs i klarspråk og er mye brukt som møteleder og konferansier. Han snakker ukentlig om politikk hos Shaun påNRK P13.

Foredrag med Agnar Kaarbø

Politisk lederskap

Hvordan er livet som statsråd, den vanskeligste lederposisjonen i det norske samfunnet? Hva kjennetegner godt politisk lederskap?Demokratiet er avhengig av at noen tar på seg slike krevende posisjoner. I dette foredraget får tilhørerne beretninger fra innsiden av statsrådskontorene fra en som har arbeidet tett på toppolitikerne.

Lojal, men ikke servil. Mellom politikk og administrasjon

Et godt samarbeid mellom statsråd og embetsverk er avgjørende for god politisk ledelse og godt forvaltningshåndverk. Men hvor går grensen mellom det å være lojal og det å bli servil? Med utgangspunkt i intervjuer med tidligere statsråder og statsministre i boken i Politisk lederskap – beretninger fra statsrådskontorene snakker Agnar Kaarbø om det spennende og spenningsfylte mellom politikk og forvaltning.

Vi er alle forfattere. Slik skriver du klart og forståelig.

Du må skrive klart og forståelig uansett om du arbeider i stat, kommune eller næringsliv. Stadig flere virksomheter skjønner at godt språk er nødvendig og lønnsomt. Men hvordan gjør du språk og tekst klart, tydelig og presist? Gjennom eksempler og øvelser blir du inspirert og du får verktøy til å bli bedre.

Blir samfunnet mer polarisert?

Vi hører stadig at samfunnsdebatten blir mer polarisert. Er det fordi samfunnet blir mer polarisert? I dette foredraget undersøker vi hvordan det står til med samfunnsdebatt og politisk diskusjon.

Hvorfor er politikk så uforståelig når det er så viktig?

Politikk angår alle, men interesserer langt færre. Må det være slik? Nei, selvsagt ikke. I dette foredraget får du et innblikk i hvordan politikerne arbeider, i politiske prosesser og institusjoner, i maktspillet og personkampene, men også i de mer saklige sidene.

Talerlisten mener

Som journalist og taleskriver gjennom mange år, kan Agnar kunsten å forandre med ord - og lærer denne bort til andre med engasjement og tydelighet. Anbefales til kurs innen språk og skriving. Agnar er kunnskapsrik og kjenner det politiske systemet fra innsiden. Med dyp innsikt i godt politisk lederskap og samspillet i offentlig forvaltning tar han tilhørerne med på en lærerik reise.

Agnar Kaarbø har 4 vurderinger

Jarle Grumstad

20. januar 2020

Norsk Sykepleierforbund

5

Kaarbø var møte- og debattleder på Norsk Sykepleierforbunds Helsepolitiskdag i forbindelse med vårt landsmøte. Kaarbø gjorde en veldig god jobb. Han tok aktivt del i planleggingen i forkant og satte seg godt inn i temaet og de respektive innledere. Kaarbø hadde god innsikt, fin formidlingsevne og bidro til god flyt, gode overganger og en bra debatt.

Nils Erling Skarseth

14. januar 2020

Utdanningsforbundet, Møre og Romsdal

6

Jeg vil komme med følgende vurdering ang. foredrag om politisk styring: Agnar Kaarbø anbefales virkelig. Han trollbandt publikum med foredrag om et tema som i utgangspunktet kunne være ganske komplisert. Han viser utrolig stor kunnskap om temaet, og imponerte stort med hva han kan om politisk system og styring. Han kom også inn på vårt forbund sine utfordringer når det gjelder politisk påvirkning, noe som var nyttig for oss. Publikum satt virkelig igjen med noe etter å ha hørt på dette foredraget.

Wenke Brenna

14. januar 2020

Kommunaldepartementet

6

Kaarbø er en inspirerende og tydelig møteleder. Bred bakgrunnskunnskap om politikk og forvaltning kombinert med gode forberedelser, gjør at han kan trekke linjer og få en god flyt gjennom et konferanseprogram. Han holder tidsskjemaet og opptrer på en vennlig måte, idet han ser både publikums og foredragsholderes behov. Han får møtedeltakerne til å føle seg vel, knytter temaene i de forskjellige foredragene godt sammen, og fremmer interesse for det som er konferansens hovedtema.

Torbjørn Berglann

6. januar 2020

Konsek Trøndelag IKS

6

Agnar Kaarbø er en kunnskapsrik og engasjerende kursholder med sans for humor. Han setter fingeren på de ømme punktene, men han gjør det med vennlighet og respekt for den enkelte. Dermed blir en dag med Agnar Kaarbø en positiv opplevelse, der alle får konstruktiv feedback på eget arbeid.
I motsetning til mange konsulenter har Kaarbø omfattende kunnskap om og erfaring fra offentlig sektor. Vi kunne derfor gå rett på sak, uten å bruke dyrebar kurstid til å lære ham opp om vår rolle og vårt arbeidsfelt. Agnar Kaarbø anbefales på det varmeste!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS