Agnar Kaarbø

Politisredaktør, forfatter og foredragsholder

Fra kr 11.900,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Agnar Kaarbø

Hva kreves av en god politisk leder? Hva skal til for å få det viktige samarbeidet mellom politikere og embetsverk og administrasjon til å fungere? Hvorfor oppleves politikk ofte kjedelig og vanskelig når det er så viktig? Agnar Kaarbø er politisk redaktør i Kommunal Rapport og har lang erfaring som politisk journalist, kommunikasjonsdirektør, taleskriver for tre statsråder og foreleser i PR og politikk på Høyskolen Kristiania. I boken Politisk Lederskap (Cappelen Damm 2018) intervjuet han 15 tidligere toppolitikere og en sittende statsråd om livet som toppolitiker. Kaarbø holder opplysende og underholdende foredrag om samspillet mellom politikk og forvaltning. Han er medforfatter til en bok om lederskap og han har skrevet om verkstedindustrien i Harstad.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Agnar Kaarbø

Politisk lederskap

Hvordan er livet som statsråd, den vanskeligste lederposisjonen i det norske samfunnet? Hva kjennetegner godt politisk lederskap?Demokratiet er avhengig av at noen tar på seg slike krevende posisjoner. I dette foredraget får tilhørerne beretninger fra innsiden av statsrådskontorene fra en som har arbeidet tett på toppolitikerne.

Lojal, men ikke servil. Mellom politikk og administrasjon

Et godt samarbeid mellom statsråd og embetsverk er avgjørende for god politisk ledelse og godt forvaltningshåndverk. Men hvor går grensen mellom det å være lojal og det å bli servil? Med utgangspunkt i intervjuer med tidligere statsråder og statsministre i boken i Politisk lederskap – beretninger fra statsrådskontorene snakker Agnar Kaarbø om det spennende og spenningsfylte mellom politikk og forvaltning.

Hvorfor er politikk så uforståelig når det er så viktig?

Politikk angår alle, men interesserer langt færre. Må det være slik? Nei, selvsagt ikke. I dette foredraget får du et innblikk i hvordan politikerne arbeider, i politiske prosesser og institusjoner, i maktspillet og personkampene, men også i de mer saklige sidene.

Talerlisten mener

Som journalist og taleskriver gjennom mange år, kan Agnar kunsten å forandre med ord - og lærer denne bort til andre med engasjement og tydelighet. Anbefales til kurs innen språk og skriving. Agnar er kunnskapsrik og kjenner det politiske systemet fra innsiden. Med dyp innsikt i godt politisk lederskap og samspillet i offentlig forvaltning tar han tilhørerne med på en lærerik reise.

2024 © Talerlisten AS