Birøkterne i ByBi

ByBi: Oslos urbane birøktere

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Birøkterne i ByBi

ByBi er Oslos urbane birøkterlag og samtidig en miljøorganisasjon med fokus på biologisk mangfold. Vi er organisert som et lokallag under Norges Birøkterlag og har rundt 400 medlemmer. Vi er et nettverk av røktere, urbane bønder, bi-entusiaster, pollineringsinteresserte og grønne byutviklere. Gjennom vår tjeneste ByBi BISTÅR er vi en aktiv pådriver til økt biologisk mangfold i byen vår. Gjennom kunnskapsformidling, prosjekter, kurs, bigårdsbesøk, workshops og honningsalg engasjerer ByBi Oslos store og små beboere, politikere, byutviklere, bybønder, akademikere og næringsliv. Slik sprer vi forståelsen for insekters betydning for en sunn og ren by og viktigheten av et blomstrende biomangfold. ByBi er direkte bidragsyter til at FNs bærekraftsmål nås og at Nasjonal Pollinatorstrategi følges opp.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Birøkterne i ByBi

Urban birøkt

ByBi gir et teoretisk innføring i bienes fantastiske verden. Vi forteller om hvordan samfunnet er bygget opp, arbeidsfordeling og hvorfor vi trenger bier i byen. Vi beskriver Oslos biologiske mangfold og hvordan status er for biene nasjonalt og internasjonalt. Pollinatorene som en indikasjon på planetens helse. Hvilken utfordringer står biene ovenfor og hvilke konsekvenser kan det ha? Hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for økt trivsel og vern i byer?

God BI-utvikling er god BY-utvikling

En bievennlig by har et rikt biologisk mangfold, og er en velduftende by for alle dens innbyggere. Hvorfor trenger vi bier i byen og hvordan kan det tilrettelegges for dette i byutviklingen? Basert på forskningsarbeid har vi dekodet hva honningbiene forteller oss om beiteforhold og kommer med lokalforankrede alternativer for et grønt Oslo. Bruk av grønne tak for beplantning for biene overflatevannshåndtering og rekreasjonsmuligheter.

ByBi honning- smaken av Oslo

Honning er rikt på næringsstoffer og har vært viktig del av menneskets hverdag i tusener av år som både mat og medisin. Ulike honningens smak og aroma bestemmes av blomstene biene beiter på, av honningens terroir. Vi tar deg med på en smaksreise i Oslos honninger, fra Bygdøy og Dronningparken til Oscarshall og Maridalen. Vi bruker Aromakart 2018 over våre honninger, utarbeidet av vår sommelier. Vi forteller om hvorfor noen honninger er flytende og kremet.

Bigårdsbesøk

ByBis røktere tar dere med på besøk i vår hovedbigård på Gartneriet Bygdø Kongsgård og forteller om vår spennende hverdag. Besøkene er sesongbasert og kun tilgjengelig når biene er aktive mellom mai og september. Biene liker ikke regn så åpning av kuber er væravhengig. Alle deltagere får slør på slik at vi trygt kan ta en nærmere kikk på biene. - Dronningen og hennes hoff - Bienes utvikling og de ulike individene i kuben - Hva gjør egentlig dronene? - De dansende speiderbiene

2024 © Talerlisten AS