Arne Bangstad

Bedre prosjektledelse!

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Arne Bangstad

Arne Bangstad er en erfaren prosjektleder og dyktig innleder som gir deg inspirasjon og kunnskap slik at prosjekter kan lykkes! Han veileder deg i jungelen av verktøy og prosjektmetodikk: PMP, Prince2, LEAN, Agile, SCRUM. Hva er ulikhetene, hva passer best for mitt prosjekt og sikrer måloppnåelse? Et foredrag med Arne vil gi deg bedre forståelse av prosjektstyring, metodikk og verktøy. Du vil forlate foredraget med en klar ide om hva ditt neste steg skal være og hvordan ditt prosjekt skal lykkes. Arne er sertifisert instruktør i PLP-metoden – en metode utviklet av Innovasjon Norge (IN), men benytter ulike verktøy for ulike prosjekter. Han arbeider med prosjektledelse innenfor kommunal sektor og leder prosjekter innenfor velferdsteknologi, innføring av Helseplattformen i midt-Norge, bedre tverrfaglig innsats (BTI) og prosjektering av ulike typer helsebygg.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Arne Bangstad

Prosjektledelse

Arne snakker om ledelse av prosjekter, verktøy, fossefall og mer agile inndelinger og reell målstyring. Arne gir deg et innblikk i gode, vellykkede prosjekter og hvorfor prosjekter mislykkes. Du vil lære mer om ulik metodikk, ulike verktøy og hva som kan passe for dine prosjekter. Foredraget gjør deg i stand til å forstå og vurdere gode ideer til prosjekter hurtig, hvordan de best kan settes i live og hvordan du best kan være sikker på at prosjektet realiserer de planlagte gevinster.

Digitalisering av kommunale helsetjenester

Det er kommunene i Norge som leverer 80% av helsetjenester i Norge. Disse tjenestene er allerede i ferd med å digitaliseres, men mye blir fremdeles gjort på papir eller på utdaterte løsninger. Arne veileder dere gjennom begreper som velferdsteknologi, kjernejournal, EPJ-løsninger, lukket medikamentsløyfe og digital innbyggerdialog. Arne gir dere inspirasjon og kunnskap slik at dere får prioritert riktig og får de resultater dere ønsker!

Kurs med Arne Bangstad

PLP Prosjektledelse- og metodikk

PLP står for ProsjektLederProsessen og er en metode utviklet av Innovasjon Norge (IN) for å bedre prosjektledelsen i de mange hundre prosjektene de er involvert i hvert år. Metodikken er enkel, effektiv og organiserer prosjektene dine slik at du kan nå målene dine! Jeg kommer til din bedrift, kommune eller organisasjon og gjennomfører et kurs over 2 dager/16 timer. Kurset blander teoretiske økter med praktiske cases slik for at deltakerne må være aktiv og anvende teori gjennom hele kurset.

Prosjektledelse for styringsgrupper

En viktig del av god prosjektmetodikk er organisering av ansvar og det vil alltid være en god idé å opprette en styringsgruppe som skal holde prosjektleder ansvarlig for fremdriften og ressursbruken i prosjektet. Dette er kurset for deg som trenger å kjenne til god prosjektmetodikk, men ikke skal være med på selve prosjektet selv. Kurset tar 4 timer og gir deg en oversikt over verktøy og begrepsapparatet i god prosjektmetodikk. Kurset gjør deg i stand til å forstå og vurdere prosjektbeskrivelse

2024 © Talerlisten AS