Foto: Heiko Junge/NTB

Arne Jensen

Medier, redaktører, åpenhet og ytringsfrihet

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Arne Jensen

Arne Jensen er tidligere generalsekretær, nå seniorrådgiver, hos Norsk Redaktørforening og driver i tillegg sitt eget firma. Jensen har bakgrunn som journalist og redaktør, og har skrevet flere fagbøker. Han er en mye brukt foredragsholder innen temaer som ytringsfrihet, redaksjonelt arbeid, redaktøransvar, mediejus, presseetikk og åpenhet. Han kan også ta oppdrag som debatt- og møteleder.

Foto: Heiko Junge/NTB

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Arne Jensen

Presseetikk på direkten

Presseetisk preludium, før publikum selv blir redaktører. Utstyrt med grønne og røde lapper må de ta kjappe publisistiske beslutninger. Engasjementsgaranti!

De ubehagelige ytringene

Hva skal vi med ytringsfrihet? Hvorfor skal vi gi rom for de ytringene vi helst ikke vil høre og se? Hvorfor skal noen måtte tåle å bli krenket av ord og bilder? Og hvor går grensene? Hvordan kan vi være sikre på at vi har rett, dersom vi aldri gir øre til dem vi mener tar feil? Arne Jensen, tidligere mangeårig generalsekretær i Norsk Redaktørforening, reflekterer i dette foredraget over ytringsfrihetens mange dilemmaer og utfordringer og forholdet mellom ytringsfrihet og pressefrihet.

Hvor fri er redaktøren?

Et foredrag som forklarer det særlige ansvar og den særlige frihet som påligger dagens redaktører og hvilke konsekvenser det har.

Frihet og ansvar i norske medier

Hva er det som gjør at Norge år etter år blir kåret til verdens mest pressefrie land? Og hva er det som gjør at de redaktørstyrte mediene har sine privilegier og samtidig sine helt egne ansvarsregler? Hvordan preger dette arbeidet i redaksjonene og hvordan påvirker det journalistikken? Arne Jensen er tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening og har rådgitt norske redaktører i 20 år, men har også egen erfaring som journalist og redaktør.

Tause ansatte – et demokratisk problem

Mange arbeidstakere oppgir at de ikke tør ytre seg fritt om forhold som gjelder egen arbeidsplass eller eget fagområde. Både i offentlig og privat sektor har kravet til enhetlig kommunikasjon og hensynet til virksomhetens omdømme, gjort det stadig Vanskeligere for ansatte å delta i det offentlige ordskiftet, uten å bli beskyldt for å være illojale mot virksomheten. Hva gjør dette med det offentlige ordskiftet? Hva går vi glipp av når fagfolk må tie? Og hva skjer med varslerne? Arne Jensen, tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening, har jobbet mye med disse spørsmålene og var medlem i det statlige utvalget som i 2018 foreslo endringer i arbeidsmiljølovens varslingsregler.

2024 © Talerlisten AS