Barbro Sætha

Mental trening, selvutvikling, prestasjon

Fra kr 12.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Barbro Sætha

Barbro Sætha holder inspirerende foredrag om mental trening og gir lytteren enkle og konkrete verktøy til hvordan vi kan skape flere gode prestasjoner og utvikling i fellesskap og på individnivå på våre arenaer. 

Hun formidler på en engasjerende og ekte måte og byr på både alvor og humor. 

Deler av personlige erfaringer samtidig som at lytteren skal få faglig innhold basert på kundens bestilling. 

Med bakgrunn fra langrenn (langløp) og jobb som fysisk og mental trener siden 2012 vet Barbro viktigheten av trivsel, god mental helse og kontinuitet for å oppnå gode prestasjoner og resultater her tid. 

Nå jobber Barbro ut mot bedrifter og næringsliv og hennes foredrag passer for alle som ønsker å sette fokus på mental trening og utvikling på lang sikt. 

Populære vinklinger på «gjør det» – foredrag: 

Psykologisk trygghet, work/life balance, mental trening, bygge sterke team, mental trening, kultur. 

Hun har utdanning fra Oslo nye Høyskole, organisasjonspsykologi, mental trening ved Raw Performance og fysisk trening ved Norges idrettshøyskole. 

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Barbro Sætha

"Gjør det"

Er du opptatt med å være opptatt eller jages du rundt og er ofte litt for sliten? Resultatet blir ofte at vi mister litt mål og mening. Kanskje har du lyst til å gjøre noe som du ikke gjør? Svaret på alle disse spørsmålene krever at vi stopper opp, tør å sette av tid til refleksjon og bevisstgjøring. Det handler ofte om å være ærlig med seg selv, med kollegaer, som enkeltperson og i et team. Dette foredraget vil gi deg verktøy du trenger for å nettopp kunne gjøre disse tingene. Kunne lage en god plan, fokusere på det det viktige. Du lærer om verdier, hvorfor det er viktig og hvordan følge de. Hvordan sette seg gode mål og hvordan motivasjon henger sammen med det. Hva skjer når motgang oppstår eller feil gjøres, hvem er du da? Hvordan håndtere det. Målet er å skape flest bra dager, gode prestasjoner og god kultur der du er!

Kom i gang med mental trening

Innføring i hva mental trening er. På lik linje som fysisk trening er det viktige med mental trening, hvorfor? Og hvordan kan vi trene de mentale musklene motivasjon, selvtillit, fokus, spenningsregulering og vilje.

2023 © Talerlisten AS