Dana Æsæl Manouchehri

Likestilling, integrering og mangfold

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Dana Æsæl Manouchehri

Dana Æsel Manouchehri er en samfunnsengasjert borger fra Iran. Hun  jobber som Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold) og arbeidet går ut på gjør gapet mellom minoriteter og majoriteten i Norge mindre ved å møte utfordringene og løfte ressursene som følger et mangfold i et land, samfunn og på en arbeidsplass. Dana har bodd i Norge siden 1985 og har en lidenskap for likestilling, integrering og mangfold. Hennes uredde væremåte, og evnen til å sette fingeren på det man ofte tenker men ikke våger å si, er det som gjør at publikk blir engasjert og ikke sovner. Dana har holdt foredrag for politikere, skoler, lærere, elever, nyankommende, organisasjoner, både offetlig og privat. Foredragene oppleves ekte, følelsesladde, motiverende og inspirerende, og hun snakker til «alle» – både ledere, mellomledere, ansatte og deltakere. Hun har kompetanse innen jus, arbeid-og velferd og har arbeidserfaring innen kommunikasjon, politikk og ledelse.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Dana Æsæl Manouchehri

Muligheter i mangfold

Det lønner seg å ansette innvandrere. Større mangfold på arbeidsplassen viser seg å øke både bedriftenes produktivitet og inntekt. Bedriftsledere bør være opptatt av å kunne rekruttere fra en større talentbaser som gir ulike synspunkter, større kreativitet og innovasjon. Mer mangfold åpner muligheten for å utvikle og skreddersy tjenester for en mer samensatt kundegruppe. For samfunnsregnskapet er det viktig at innvandrere kommer i arbeid, bidrar til velferden og veksten i samfunnet.

Din identitet- Din stolthet

Et foredrag om hvordan man kan med stolthet beholde sin identitet i Norge, men man må justere og tilpasse seg samfunnet, arbeidplassene og reglene som er i landet man bor i.

Talerlisten mener

Dana er en modig og frittalende foredragsholder som har viktige budskap om hvordan vi bedre kan forstå og møte hverandres bakgrunn og kulturer. Hun oppklarer og forklarer og har en behagelig stil på scenen.

2024 © Talerlisten AS