Erik Aursnes Dammen

Prosjektledelse og prosjekteierstyring

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Erik Aursnes Dammen

Erik er partner i erik&lars AS og er en erfaren ledelsesrådgiver, ekspert og motivator innenfor bærekraft, innovasjon, prosjektledelse, prosjekteierstyring og prosjektrettet ledelse. Hans største drivkraft er å hjelpe andre til å lykkes, gjøre andre gode, motivere og engasjere. Erik har vært rådgiver, veileder og lært opp ca 15 000 ledere, prosjekteiere og prosjektledere som del av ca 60 forbedringsprogrammer de siste 15 årene. Kundene har kommet fra de fleste sektorer og har både vært i Norge og utlandet. Erik har også i mange år hatt en sentral rolle i å utvikle konsulenter innenfor prosjektfaget, forbedringsarbeid, «consulting skills» og salg. Bare de siste to årene har Erik holdt ca 50 kurs for både kunde og leverandørorganisasjoner, med en gjennomsnittlig evaluering på 5.5 av 6.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Erik Aursnes Dammen

Hvordan lykkes med prosjektforbedringsinitiativ

Å lykkes med prosjektene står høyt på agendaen i mange organisasjoner. På tross av gode intensjoner og høy ressursbruk lykkes ikke nødvendigvis alle initiativ for bedre prosjekter. Hvordan lykkes? I dette foredraget presenterer og drøfter Erik: -Typiske utfordringer og årsaker til at prosjektene ikke alltid lykkes. - Hva som skal til for å lykkes med prosjektene. - Hvordan du bør gå frem for å lykkes med prosjektforbedringsinitiativ. Fordraget tilpasses din virksomhet og dine prosjekter.

Ledelsens rolle i å sikre vellykkede prosjekter - Prosjekteierstyring

I en verden der mer og mer av virksomhetens verdiskaping skjer gjennom prosjekter, så er det helt avgjørende at ledelsen utøver ledelse tilpasset denne virkeligheten. I dette foredraget presenterer og drøfter Erik: - Typiske utfordringer og årsaker til at prosjektene ikke alltid lykkes - i et ledelsesperspektiv. - Knytningen mellom virksomhetsledelse og prosjekter - Ledelsens rolle - Prosjekteierstyring Fordraget tilpasses din virksomhet og dine prosjekter.

Hva betyr det egentlig å lede prosjekter profesjonelt

Prosjektledelse er et fag som må utøves og tilpasses virksomhetens og prosjektets egenart. Det mangler ikke på metoder, prosesser og teknikker, men er det virkelig dette det handler om? Foredraget tar opp essensen i prosjektledelse og presenterer på en inspirerende måte hva som kreves for å lykkes som prosjektleder. Fordraget tilpasses din virksomhet og dine prosjekter.

Prosjektledelse i grensesnittet kunde og leverandør

Dette foredraget gir en inspirerende og uformell innsikt i de praktiske og menneskelige sidene av det å være prosjektleder i grensesnittet mellom kunde og leverandør. Hvorfor agerer en kunde eller leverandør som de gjør og hva kan du gjøre for å bedre samarbeidsklima og sikre at ditt prosjekt lykkes. Foredraget tilpasses kunde og -leverandørorganisasjoner.

Hva betyr det å styre usikkerhet i prosjekter

Usikkerhetsstyring har vært på agendaen lenge og mange organisasjoner har etablert prosesser og krav til usikkerhetsstyring i sine prosjekter. Likevel så ser vi kanskje ikke de største forbedringene i prosjektene. Foredraget tar for seg hva usikkerhetstyring egentlig handler om, når vi ser forbi de formelle kravene. Hva betyr dette for måten vi tenker og leder på? Foredraget tilpasses din virksomhet og dine prosjekter.

Kurs med Erik Aursnes Dammen

Prosjektledelse

Kurset tar for seg prosjektledelse på en inspirerende, praktisk og lettfattelig måte. Kurset tilpasses virksomhet og prosjekter. Omfang av kurset kan være fra én til flere dager. Aktuelle tema: - Prosjekter - Hva og hvorfor - Suksessfaktorer for vellykkede prosjekter - Prosjektledelse - Prosjektorganisering - Prosjektroller - Mål - Prosjektgjennomføringsmodeller - fra fossefall til agilt - Initiering og oppstart av prosjekter - Planlegging - Prosjektstyring og oppfølging - Prosjektavslutning

Prosjekteierstyring - Ledelsens rolle i prosjektene

Prosjekteierstyring er suksessfaktor nr. 1 for vellykkede prosjekter. Kurset tar for seg prosjekteierstyring på en inspirerende, praktisk og lettfattelig måte. Kurset tilpasses virksomhet og prosjekter. Omfang av kurset kan være fra en halv til flere dager. Aktuelle tema: - Suksessfaktorer for prosjekter - Prosjekteierstyring - Hva og hvorfor - Koblingen mellom virksomhetsledelse og prosjektledelse - Porteføljestyring - Prosjekteierstyring i praksis - Verktøy og teknikker

Prosjektstyring - Hvordan ha kontroll på prosjektet

Prosjekter er unike oppgaver. Det er det som definerer dem. Hvordan klare å styre disse oppgavene fra tidlig initiering til gjennomføring - slik at mål nås og forutsigbarhet kan gis til ledelse. Dette kurset kan både ta for seg en overordnet forståelse for hva prosjektstyring er med bruk av enkle teknikker eller gå i dybden på mer avanserte teknikker slik som nettverksplanlegging og inntjent verdi. Kurset tilpasses virksomhet og prosjekter. Omfang av kurset kan være fra én til flere dager.

2024 © Talerlisten AS