Frode Skaarnes

Sikkerhet og trusler, ledelse og læring

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Frode Skaarnes

Frode Skaarnes holder foredrag om cyber security, hacking, sikkerhet og framtidens læring. I en tid med økt usikkerhet og et sammensatt og uoversiktlig trusselbilde mot både offentlige og private virksomheter, er kunnskap om hvordan man best kan beskytte seg viktig. Frodes lange erfaring fra Forsvaret, utenrikstjenesten, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjør at han har mange og gode perspektiver hvordan man blir truffet av dette og hvordan man kan skape robuste systemer for å beskytte seg. Han er kunnskapsrik, engasjerende og beskriver disse alvorlige temaene gjennom historier om alt fra utro tjenere til utspekulert sosial manipulering fra organiserte kriminelle.

Frode brenner også for temaene ledelse og teambygging. Hans erfaring som leder har vist ham hvor viktig det er å stå stødig som leder og å kunne lene seg på et team som samhandler godt i hverdagen, men også når krisen først inntreffer. Sentralt i dette er kunnskap om hvordan man utvikler sitt lederskap, etablerer kultur og bygger team som fungerer i dette spennet.

Som COO i LØRN har Frode vært med på en spennende reise med å utvikle en startup til en bærekraftig aktør innen kompetanseutvikling. LØRN lager fleksible, modulbaserte og skreddersydde læringsreiser for private og offentlige virksomheter. Kompetanseprogrammene gir alle ansatte kunnskapsløft på en inspirerende og morsom måte, i en hverdag som er i rask endring.

Frode er en erfaren foredragsholder som snakker om alvorlige teamer på en engasjerende måte, med en humoristisk undertone.

Paneldeltaker
Fagekspert
Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Frode Skaarnes

Hvordan unngå å bli lurt i cyberspace – fra fake til deep fake

Sosial manipulering eller menneskelig informasjonssvindel gir statlige aktører og kriminelle organisasjoner tilgang til verdier som forretningshemmeligheter, personopplysninger og informasjon om IT-systemer. De alle fleste svindlere spiller på frykt, tillit eller fristelser og utnytter følelsene våre. Man utnytter menneskelig kontakt og sosiale evner for å få tak i informasjon som vil skade arbeidsplassen din! Kunnskap om hvordan dette skjer er nyttig, og bidrar til å oppdage når dette skjer - for det skjer. Det er "vanlige ansatte" som kan redusere risikoen for at noen skal lykkes med å lure deg og virksomheten der du jobber!

Trusselen fra innsiden

Akkurat nå, mens du leser dette, jobber personer for ulike stater og organiserte kriminelle organisasjoner med å kartlegge mennesker i privat og offentlig sektor. Hensikten er å bruke dem til å skaffe informasjon for å nå politiske, forretningsmessige og kriminelle målsettinger. Jeg er så heldig å ha et 360 graders perspektiv på dette; jeg har jobbet i utsatte stillinger for innsideoperasjoner, jeg har jobbet mot definerte mål for Etterretningstjenesten, og jeg har i Nasjonal sikkerhetsmyndighet vært med på å gjøre Norge mer robust mot operasjoner fra andre land og organiserte kriminelle. Innsidere, utro tjenere, agenter og kilder – kjært barn har mange navn - fellesnevneren er at de kan være veldig skadelige for deg og for virksomheten din. En tredjedel av alle virksomheter opplever at de har en innsider. De er vanskelige å oppdage, for når en innsider jobber, merker du som oftest ingenting. Du stoler på ham eller henne - dette er jo en kollega. Så hva kan du gjøre med dette - det er det jeg skal fortelle om!

Beskyttelse av virksomheten: En strategisk nøkkel til suksess

I en verden der risikoene er like dynamiske som markedene vi opererer i, står deres bedrift overfor den utfordrende oppgaven å beskytte sine mest verdifulle verdier – data, omdømme og menneskene som driver virksomheten fremover. Foredrag vil utstyre dere med nøkkelstrategier for å mestre denne balansegangen. Dere vil lære hvordan dere kan utvikle en risikobasert og skalerbar strategi som ikke bare sikrer mot dagens trusler, men også er robust nok til å stå imot morgendagens utfordringer. Jeg vil hjelpe dere å transformere deres tilnærming til sikkerhet fra å være et statisk forsvar til å bli en dynamisk, strategisk kraft. I kjernen av dette foredraget ligger forståelsen av at sikkerhet er et lederansvar som krever mer enn bare tekniske løsninger – det krever klarsynthet og visjon. Vi vil utforske de siste innen best practice for sikkerhetsledelse, og hvordan disse prinsippene kan tilpasses for å reflektere deres unike virksomhetsmiljø. Fra å identifisere risikoene i deres operasjoner til å etablere en kultur hvor sikkerhet er alle ansattes ansvar, vil vi dykke ned i de strategiske nivåene som definerer forskjellen mellom proaktivitet og reaktivitet. Til sist vil dere ikke bare forlate dette foredraget med ny kunnskap, men med et nytt mindset. Et mindset som gjenkjenner at sikring av virksomhetens verdier er en kontinuerlig prosess som trenger å vokse og tilpasse seg sammen med bedriften. Vær forberedt på å bli utfordret, inspirert, og utrustet til å ta ledelsen i sikkerhetsarbeidet – å sørge for at deres virksomhet ikke bare overlever, men trives i møte med usikkerhet og forandring. Sikkerhet er tross alt den største investeringen i deres virksomhets fremtid.

Klokskap i kaos - Visdom og mot for å skape Innovasjon

I et landskap der uforutsigbarhet er den nye normalen, blir operativ ledelse en kunstform som balanserer på knivseggen av kaos. For ledere er utfordringen å navigere gjennom labyrinten av uvisse utfall med både visdom og mot. Når hver beslutning kan vippe vektskålen fra suksess til krise, er det viktig å mestre evnen til å opprettholde ro i stormen. Det er her lederskapets sanne prøve kommer til syne – å forme orden fra uorden, skape klarhet i tåken av usikkerhet, og lede med en fast hånd når fremtiden synes aller mest uklar. I dette dynamiske bakteppet, hvor forretningslandskapet skifter raskere enn noen gang, må ledere utruste seg med verktøy og strategier som er like smidige som situasjonene de konfronteres med. De må avkode kompleksiteten i en tilsynelatende kaotisk verden, og transformere denne innsikten til handlekraftige strategier. Å lede i uvisshet krever en unik blanding av intuisjon, strategisk forståelse og en god forståelse av organisasjonens puls. Konsekvensene av beslutninger i slike usikre tider kan være dramatiske, ja, men også fylt med potensialet for banebrytende innovasjon og vekst. Det er når utfordringene synes størst at muligheten for å skille seg ut virkelig oppstår. Det krever ledere som ser utover horisonten, som kan manøvrere gjennom det ukjente med et klart syn på organisasjonens verdier og visjon. For ledere ligger muligheten til ikke bare å overleve, men å blomstre i en verden av evig forandring.

Fremtidens Læring – Fleksibel, Dynamisk og Modulbasert

I en tid der endring er den eneste konstanten, står vi overfor et paradigmeskifte innen kompetanseutvikling. Foredraget vårt viser hvordan "blended learning" ikke bare er en trend, men en «game changer» for arbeidslivet. Vi tar dere med på en reise gjennom skreddersydde læringsmoduler som kombinerer det beste fra digitale og tradisjonelle læringsmetoder. Oppdag hvordan podkaster, video, og interaktive VR/AR/MR-opplevelser kan transformere opplæringen i din organisasjon til en inspirerende prosess som kontinuerlig fornyer og engasjerer hver enkelt medarbeider. I hjertet av denne tilnærmingen ligger fleksibiliteten til å tilpasse læringsopplevelsen til individets behov og organisasjonens unike mål. Dette foredraget vil demonstrere hvordan tilpassede opplæringspakker kan fange opp og engasjere medarbeidere på nye måter, hvor hver modul er designet for å maksimere læringsutbytte og retensjon. Ledere i både privat og offentlig sektor vil finne gullkorn i hvordan de kan implementere disse innovative metodene for å fremme en kultur av kontinuerlig utvikling og nytenkning. Vår tilnærming setter standarden for fremtidens kompetanseutvikling. Med inspirerende og tilgjengelige formater tar vi sikte på å vekke en læringsiver hos hver enkelt, og åpner dører til en verden av muligheter. Det handler ikke lenger om å holde tritt, men å lede an. Bli med oss for å utforske hvordan ditt team kan vokse og trives i en verden som aldri står stille, hvor hvert kompetanseløft er en spennende reise mot morgendagens suksess.

Kurs med Frode Skaarnes

Spionen og spionjegeren

Akkurat nå, mens du leser dette, jobber personer for ulike stater og kriminelle organisasjoner med å kartlegge mennesker i privat og offentlig sektor. Hensikten er å manipulere dem til å skaffe informasjon for å nå politiske, forretningsmessige og kriminelle målsettinger. I en tid med økt usikkerhet og et sammensatt og uoversiktlig trusselbilde mot både offentlige og private virksomheter, er kunnskap om hvordan man best kan beskytte seg viktig. Arne Christian Haugstøyl og Frode Skaarnes sine erfaringer fra Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjør at de har mange og gode perspektiver på dette. De vil gjennom eksempler vise hvordan trusselen utspiller seg for en virksomhet, og hvordan man kan skape robuste systemer for å beskytte seg. De er engasjerende og beskriver disse alvorlige temaene med glimt i øyet, og gjennom historier om utro tjenere og utspekulert sosial manipulering fra statlige aktører.

2024 © Talerlisten AS