Gaute Grøtta Grav

Likestilling, maskulinitet og bærekraft

Fra kr 40.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Gaute Grøtta Grav

Gaute Grøtta Grav er godt kjent for det norske publikum gjennom over 20 år som programleder og programskaper i TV 2. Programmene hans har vært blant de aller meste sette, og han har vunnet både Gullruten og internasjonale priser. Han holder foredrag, er debattleder, konfransier og toastmaster.

Etter at Gaute Grøtta Grav forlot TV 2, har han brukt mye tid på sosiale spørsmål, og fokuserer i sine foredrag på temaer som likestilling, inkludering, utenforskap og mannsrollen. Han belyser spesielt utfordringene menn og gutter står overfor i dagens samfunn, som høye selvmordsrater, skoleutfordringer, rusproblemer, og mangel på positive mannlige rollemodeller. Gaute Grøtta Grav understreker viktigheten av positiv maskulinitet og balansen mellom det maskuline og feminine.

Gaute Grøtta Grav jobber også aktivt mot vindkraftutbygging i Norge, og er svært opptatt av at vi ikke bygger vekk naturen vår. Temaer innen bærekraft og miljø er derfor midt i blinken for ham.

Gaute Grøtta Grav er opptatt av at vi må kunne snakke om vanskelige problemstillinger uten å miste humøret.

Hjemsted
Møre og Romsdal
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Gaute Grøtta Grav

Positiv maskulinitet

Mannsrollen i endring. Betydningen av sunne rollemodeller, spesielt for unge gutter.

Et likestilt Norge?

Ikke når det gjelder barnefordeling i norske rettssaler. 46.000 barn har liten eller ingen kontakt med sine fedre.

Energi- og klimakrise i Norge?

Energi vs. miljø: Hva veier tyngst? Fokus på Norges CO2-utslipp og globale perspektiver.

Kraftoverskudd uten vind i 2050?

Undersøker muligheten for kraftoverskudd i Norge innen 2050 uten å ty til ny vindkraftutvikling.

2024 © Talerlisten AS