Guro Brakestad

Familieterapeut - skaper trygge relasjoner!

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Guro Brakestad

Guro Brakestad snakker godt og troverdig om det vanskelige og sårbare i livet, og har i mange år arbeidet med foredrag og veiledning for ungdom, studenter og foreldre.

Hun har utarbeidet undervisning knyttet til psykisk helsearbeid for ungdom og studenter, og har god kunnskap om hva barn og ungdom trenger for å bli trygge og selvstendige.

Gjennom forskning og eksempler fra eget liv, belyser Guro vanskelige dilemmaer, som de unge står i, når det kommer til vennskap og deres relasjon til egne foreldre. Hun formidler godt til de unge, og har også en varm og humoristisk tilnærming til foreldre, som gjør at skuldre senkes, samtidig som de utfordres på verdier, valg og prioriteringer.

Hun er særlig opptatt av hvordan de mer smertefulle sidene av livet kan anvendes som nyttig kompetanse, og gi håp og fremtidstro hos de unge.

Guro er sosionom, familieterapeut, sertifisert KiD-kursholder (kurs i depresjonsmestring) og kursholder i konseptet Tankevirus. Hun har særskilt kunnskap om hvordan de ulike familiære diskurser og samfunnsmessige diskurser er påvirkende for den rollen vi inntar, og hvordan vi tar plass i de ulike relasjonene vi står i.

Enten vi står i en vennerelasjon, par – relasjon, foreldrerolle, i rollen som frivillig eller på arbeidsplassen, har vi lett for å gå inn i samme mønster, som noen ganger er hensiktsmessig og til hjelp, mens andre ganger mer destruktivt.

Hun har også etablert Samtaleverkstedet – et foredrag og veiledningsforum for voksne rundt barn og unge.

Hjemsted
Rogaland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Guro Brakestad

Å sette grenser for seg selv og andre (For deg som jobber med barn og unge)

Hvilken forskjell kan det å leve med større balanse og tydelige grenser utgjøre i arbeidet, og hvordan vi har det med de nære rundt oss, enten det er familie, venner eller kollegaer? "I denne jobben er det vanlig å bli utbrent" var setningen som skulle prege mine veivalg og prioriteringer i lang tid, både privat, som leder, i frivillighetsarbeid og senere i rollen som veileder og familieterapeut. Det å ta vare på andre og det å ta ansvar for seg selv, er på mange måter en og samme ting. Noen av oss unngår, andre utsetter, og mange opplever det vanskelig å si nei. Eller at vi har lyst til for mange ting på én gang! Alle vanene har ulike positive sider, men kan også bli vår verste fiende. Foredraget egner seg godt til frivillighetsarbeid, helsepersonell, planleggingsmøter i skolen, eller for andre som jobber med mennesker.

Når to blir til tre – om samspill og samarbeid i småbarnsfasen

Vi går på skole for det meste her i livet, mens det å være foreldre må vi finne ut av selv. Hvordan skille ut hva som er viktigst, i alt som er viktig? Og hvordan finne sin plass i rollen som mor eller far? Vi har alle vår bagasje, og den er mer nyttig enn vi iblant er klar over. Men mange går fra å sjarmeres over ulikhetene når man er to, til å frustreres over dem når man blir tre. Dette foredraget gir, på en lettfattelig måte, god kunnskap om hva barn trenger fra hver og en av oss, og hvordan vi kan spille hverandre gode. Ved bruk av gjenkjennelige hverdagshistorier, blir deltakerne bevisst hvordan små grep kan gjøre stor forskjell for familierelasjoner, og barns trygghet og utvikling. Foredraget passer for de som skal bli, eller allerede har blitt foreldre.

Trygge voksne – tryggere ungdom

Dette foredraget er fylt med gjenkjennelige historier, mye humor og varme, forskning omkring psykisk helse, samt mange gode verktøy for hvordan bygge en god og nær relasjon til tenåringer - som varer langt utover tenåringsfasen. Hvordan kan egne sårbare erfaringer være nyttig i møte med tenåringsfasen, hvordan stå stødig i grensesettende situasjoner, og hva trenger de unge av oss, når livet iblant går dem imot? Flere tusen foreldre har hørt foredraget, og til og med mannfolka synes dette er nyttig!

Lag plass! - om identitet, ansvar og valg (for ungdom/studenter)

Det å ta selvstendige valg og å «være seg selv» kan være vanskelig. Og skal vi snakke om mobbing eller inkludering, må vi også snakke om posisjonering og risikovurdering. Det å speile seg i andre, er noe vi gjør kontinuerlig, og vi merker fort hva som er innenfor og ikke, i de ulike fellesskap vi befinner oss i. Men skal vi selv bli trygge individer, og etablere gode og sunne relasjoner til andre, trenger vi også å se på det som skiller oss fra hverandre. Hvor mye tåler vi av forskjeller i en familie, eller i en vennerelasjon? Hvor går grensen mellom å tilpasse seg andre, som også er viktig i relasjoner – og å miste seg selv? Hva gjør vi dersom vi opplever at noen kontrollerer oss i en relasjon? Dette foredraget egner seg for ungdom, studenter og også som foreldreforedrag, Gjennom historier fra virkeligheten og relevant fagkunnskap, belyses veier ut av mobbing og utestengelse og over til inkludering, mangfold, nye vennskap og ny identitet.

Å finne sin plass - fordi du er viktig! (For frivillige/organisasjoner/ansatte i skole)

Det å finne sin plass kan være krevende, i ulike livsfaser og i ulike roller som vi har. Ikke rent sjelden tenker vi større om andre en om oss selv, også når vi blir voksne. Men alle ser opp til noen, og noen ser opp til deg. Det kan være barna dine, andres barn, barnebarnet ditt, en kollega, en søster eller en bror. Eller en du ikke kjenner særlig godt. For å finne ut hvem vi selv er, og hvem vi vil være, trenger vi ulike forbilder å lære av og se opp til. Og vi trenger å finne noen som ligner oss. Enten det er i form av personlighet, engasjement, utseende, eller ulike viktige valg de har tatt. Foredraget bærer preg av varme, nyttig forskning og barn og unge, og historier som gir håp og utvider perspektiver.

Kurs med Guro Brakestad

Hvordan påvirker tilknytning i barneårene oss i par/foreldrerollen?

Hvordan påvirker tilknytningsmønstre som barn hjernens utvikling, og videre vår tilknytningsstil som voksen, når vi trer inn i nære relasjoner? Hvordan forstå oss selv og andre, når vi iblant blir som barn, selv om vi er voksne? Hvilken rolle spiller biologiens påvirkning, samfunns - og familiediskurs, og hvordan slår dette ut i en par - relasjon eller foreldrerollen? Du vil også få tips til hvordan du kan regulere egne følelser og bli mer trygg i par/foreldrerollen.

Hvordan påvirker tilknytning i barneårene oss i hjelperrollen? For helsepersonell (eller andre som jobber med barn og unge)

Ofte møter vi oss selv i døra, når vi møter andre mennesker. Dette kurset tar for seg ulike tilknytningsmønstre, og hvordan de påvirker hjernens utvikling. Videre ser vi på biologiens påvirkning, og samfunns - og familiekulturens rådende diskurser. Siste del jobbes det med egne mulige blindsoner og sårbare erfaringer, og hvordan de påvirker rollen(e) i dag. Du vil også få innblikk i veiledning - og refleksjons-verktøy du kan ta i bruk privat eller på arbeidsplassen.

Å finne sin plass i ungdomsfasen – om identitet, gruppetilhørighet og viktige valg (kan også skreddersys til konfirmanter, og planlegges i sammenheng med foreldreforedraget «Trygge voksne – tryggere ungdom» eller «Å finne sin plass»)

Hvem er jeg, hva er min verdi, og hvordan kan jeg være i møte med andre? Dette er store og viktige spørsmål for å finne ut av hvem man er – i likhet med, men også til forskjell for andre. I en fase hvor det er viktig å være lik alle andre, kan det være vanskelig å finne seg selv. Og dersom man er redd for å skille seg for mye ut, kan det være ekstra vanskelig å ta selvstendige valg. Hvordan kan vi snakke om likhet og ulikhet, uten å måtte gruppere oss og sikre vår plass innenfor, på en måte som holder andre utenfor? Hva går man glipp av, dersom man er for redd for å ta plass, eller gi rom for ulikheter? Dette kurset er livsnært, praktisk, og fylt med historier og kunnskaper som utfordrer ungdom til å forstå sin viktighet – og mulighet til å skape gode samfunn. Egner seg også for trossamfunn.

2023 © Talerlisten AS