Guro Brakestad

Familieterapeut - skaper trygge relasjoner!

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Guro Brakestad

Guro Brakestad snakker godt og troverdig om det vanskelige og sårbare i livet, og har nærmere 20 års erfaring som veileder, terapeut og foredragsholder. Hun har jobbet tett på ungdom og studenter, og senere år også veiledet par, foreldre, samt hatt veiledning og undervisning for mennesker som jobber med mennesker.

Gjennom fag og historiefortelling belyser Guro vanskelige dilemmaer, som vi mennesker står i, når det kommer til det å ta plass, sette grenser, ta vare på oss selv og få til gode relasjoner med andre. Enten det foregår i tenåringsflokken, studielivet, i parrelasjonen, som foreldre eller på arbeidsplassen.

Hun har faglig tyngde, samtidig som språket er jordnært og historiene nære, praktiske og gjenkjennelige. Gjennom en varm og humoristisk tilnærming, skaper hun senkede skuldre, samtidig som hun utfordrer på verdier, valg og prioriteringer.
Guro er sosionom, familieterapeut, sertifisert KiD-kursholder (kurs i depresjonsmestring) og kursholder i konseptet Tankevirus. Hun har særskilt kunnskap om hvordan de ulike familiære diskurser og samfunnsmessige diskurser er påvirkende for den rollen vi inntar, og hva vi anser som viktig.

Hun har også etablert Samtaleverkstedet – et foredrag og veiledningsforum for voksne rundt barn og unge.

Hjemsted
Rogaland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Guro Brakestad

Hverdagsbalanse – å sette grenser for seg selv og andre

Hvilken forskjell kan det å leve med større balanse og tydelige grenser utgjøre i arbeidet, og hvordan vi har det med de nære rundt oss, enten det er familie, venner eller kollegaer? "I denne jobben er det vanlig å bli utbrent" var setningen som skulle prege mine veivalg og prioriteringer i lang tid, både privat, som leder, i frivillighetsarbeid og senere i rollen som veileder og familieterapeut. Det å ta vare på andre og det å ta ansvar for seg selv, er på mange måter en og samme ting. Noen av oss unngår, andre utsetter, og mange opplever det vanskelig å si nei. Eller at vi har lyst til for mange ting på én gang! Alle vanene har ulike positive sider, men kan også bli vår verste fiende. Foredraget egner seg godt i møte med studenter, helsepersonell, planleggingsmøter i skolen, eller for andre som trenger hjelp med å sette grenser, for å også ivareta seg selv.

Trygge voksne – tryggere ungdom

Dette foredraget er fylt med gjenkjennelige historier, mye humor og varme, forskning omkring psykisk helse, samt mange gode verktøy for hvordan bygge en god og nær relasjon til tenåringer - som varer langt utover tenåringsfasen. Hvordan kan egne sårbare erfaringer være nyttig i møte med tenåringsfasen, hvordan stå stødig i grensesettende situasjoner, og hva trenger de unge av oss, når livet iblant går dem imot? Flere tusen foreldre har hørt foredraget, og til og med mannfolka synes dette er nyttig!

Å finne sin plass – i tenåringsfasen. Om identitet, ansvar og valg (for ungdom/studenter)

Det å ta selvstendige valg og å «være seg selv» kan være vanskelig. Og skal vi snakke om mobbing eller inkludering, må vi også snakke om posisjonering og risikovurdering. Skal vi selv bli trygge, og etablere gode og sunne relasjoner til andre, trenger vi også å se på det som skiller oss fra hverandre. Hvor går grensen mellom å tilpasse seg andre, som også er viktig i relasjoner – og å miste seg selv? Hva gjør vi dersom vi opplever at noen kontrollerer oss i en relasjon? Dette foredraget egner seg for ungdom og studenter. Gjennom historier fra virkeligheten og relevant fagkunnskap, belyses veier ut av mobbing og utestengelse, til inkludering, mangfold, nye vennskap og ny identitet.

Å finne sin plass - fordi du er viktig! (Passer for frivillige, og folk som jobber med folk)

Hvem har du rundt deg, som særlig trenger deg? Hvem følger særlig med på deg, og hvorfor? Det å finne sin plass kan være krevende, i ulike livsfaser og i ulike roller som vi har. Ofte tenker vi større om andre en om oss selv, også når vi blir voksne. Men for å finne ut hvem vi selv er, og hvem vi vil være, trenger vi ulike forbilder å lære av og se opp til. Og vi trenger å finne noen som ligner oss. Enten det er i form av personlighet, engasjement, utseende, eller ulike viktige valg de har tatt. Foredraget bærer preg av varme, nyttig forskning og barn og unge, og historier som gir håp og utvider perspektiver.

Kurs med Guro Brakestad

Hverdagsbalanse – å sette grenser for seg selv og andre

Hvilken forskjell kan det å leve med større balanse og tydelige grenser utgjøre i arbeidet, og hvordan vi har det med de nære rundt oss, enten det er familie, venner eller kollegaer? "I denne jobben er det vanlig å bli utbrent" var setningen som skulle prege mine veivalg og prioriteringer i lang tid, både privat, som leder, i frivillighetsarbeid og senere i rollen som veileder og familieterapeut. Det å ta vare på andre og det å ta ansvar for seg selv, er på mange måter en og samme ting. Noen av oss unngår, andre utsetter, og mange opplever det vanskelig å si nei. Eller at vi har lyst til for mange ting på én gang! Alle vanene har ulike positive sider, men kan også bli vår verste fiende. Foredraget egner seg godt i møte med studenter, helsepersonell, planleggingsmøter i skolen, eller for andre som trenger hjelp med å sette grenser, for å også ivareta seg selv.

Hvordan påvirker egne oppveksterfaringer oss som står i en hjelperrolle?

Vi står ikke upåvirket som hjelpere, men har ulik bagasje og erfaring med oss inn i ulike møter med mennesker. Noen vil vi kjenne oss mer igjen i enn andre, og noen vil vi få til bedre samarbeid med enn med andre. Hva handler det om? Hvilke erfaringer er viktig å gjøre seg bevisst, for å kunne skille eget fra den vi skal hjelpe? Kurset tar for seg temaer som: Tilknytningsmønstre, hjernen, biologiens påvirkning, familie – og samfunnsdiskurser og blindsoner. Det vil også bli delt erfaring fra ulike veiledningsverktøy som kan være nyttige i møte med andre, og selvrefleksjon i praksis. Kurset er lagt opp slik at det både er rom for egenrefleksjon og samtaler i gruppe. sen.

Å finne sin plass – i tenåringsfasen. Om identitet, ansvar og valg (for ungdom/studenter)

Det å ta selvstendige valg og å «være seg selv» kan være vanskelig. Og skal vi snakke om mobbing eller inkludering, må vi også snakke om posisjonering og risikovurdering. Skal vi selv bli trygge, og etablere gode og sunne relasjoner til andre, trenger vi også å se på det som skiller oss fra hverandre. Hvor går grensen mellom å tilpasse seg andre, som også er viktig i relasjoner – og å miste seg selv? Hva gjør vi dersom vi opplever at noen kontrollerer oss i en relasjon? Dette foredraget egner seg for ungdom og studenter. Gjennom historier fra virkeligheten og relevant fagkunnskap, belyses veier ut av mobbing og utestengelse, til inkludering, mangfold, nye vennskap og ny identitet.

2024 © Talerlisten AS