Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Guro Brakestad

Gründer, familieterapeut - styrker foreldre!

Fra 6.000,- per foredrag

Fra 10.000,- per kurs

Send forespørsel Hjelp meg

Om Guro Brakestad

Guro Brakestad har over 15 års erfaring med ungdom, samt veiledning av voksne rundt barn og unge. Sammen med familieterapeut Ann Jeanette Heitmann har hun startet opp Samtaleverkstedet, et foredrag-, kurs- og veiledningstilbud for voksne som står rundt ungdom. Guro holder kurs og foredrag for ungdom, foreldre og for mennesker som hjelper mennesker. Hun har bred erfaring både som terapeut, leder og formidler. Guro snakker godt og troverdig om de vanskelige tingene her i livet, og ser viktige sammenhenger mellom kultur, livssyn og atferd. Gjennom eksempler og konkrete verktøy viser hun hvordan bevissthet rundt verdier, valg og forventninger både kan forebygge vonde situasjoner og reparere relasjoner. En stor drivkraft hos Guro er ønsket om at unge og voksne skal lære og forstå hvordan frihet og forståelse i relasjoner er nøkkelen til nærhet i relasjoner.

Foredrag med Guro Brakestad

Fordi du er viktig - Hvordan skape trygge og selvstendige barn? (For foreldre eller andre som jobber med barn)

Vi går på skole for det meste her i livet, mens det å være foreldre må vi finne ut av selv. Likevel vet vi at det er foreldrene som har størst betydning for mye av hvordan vi forstår og håndterer livet.  Dette foredraget vil gi deg kunnskap om hvordan barn tidlig lærer å tolke og tilpasse seg den voksne, ta hensyn og innrette seg. Hva trenger barn, hvordan trygge dem i møte med vanskeligheter, og hvordan kan man som foreldre ivareta både seg selv og barnet sitt på gode måter?

Hvordan takle livet når det går deg i mot? (for ungdom)

Dette foredraget tar utgangspunkt i 5 grunnelementer hentet fra Psykiskhelse.no, om hva som fremmer god hverdagsglede. Hva trenger vi for å ha det bra? Hvorfor er læring viktig - også når livet stormer, og hvilken betydning har det å bruke tiden på måter som gir energi, samt styrker opplevelsen av mening i livet?

Fordi du er viktig – Trygge voksne - tryggere ungdom (for tenåringsforeldre eller andre som jobber med ungdom)

Dette foredraget er fylt med gjenkjennelige historier, mye humor og varme, samt mange gode verktøy for bygge en god og nær relasjon til tenåringer - som varer langt utover tenåringsfasen. Hvordan bygge gode relasjoner til tenåringer i en tid hvor de sjelden gir uttrykk for at de verdsetter deg, men likevel trenger deg? Hvordan takle egne reaksjoner i møte med tenåringenes berg - og dalbaner, og hvordan kan vi ruste ungdom til å tåle at livet i blant går dem imot?

Fordi du er viktig – å sette grenser for seg selv og andre (for foreldre og mennesker som jobber med mennesker)

Dette er foredraget for deg som ønsker å vare lenge i relasjon til andre – uten å miste deg selv. Hvorfor er det enklere for noen av oss å sette grenser, mens andre strever med det? Hvordan forstår vi omsorg og den hjelperrollen vi enten har blitt gitt eller tar på oss? Trenger andre at vi er tilstede for dem 24/7, eller finnes det bedre måter å hjelpe andre til å takle livet på ? Her vil du få erfaringsbasert kunnskap, samt god veiledning på hvordan ta små grep som kan utgjøre stor forskjell!

Gaming og krangling på hjemmebanen (for ungdom og foreldre)

Sammen med tidligere gamer Mattias Bruns reiser Guro rundt for å hjelpe foreldre og ungdom til å finne ut hvordan man kan komme bort fra dårlige sirkler med kjefting, mas og negativt snakk rundt spilling til et bedre sted for begge parter. Gjennom Mattias´ historie belyses de mange feller foreldre ofte går i, men også hvordan små grep kan gjøre stor forskjell i stemningen hjemme. De gir også gode tips til ungdom om hvordan de kan imøtekomme foreldre på en måte som demper konflikt i hjemmet.

Kurs med Guro Brakestad

Hvordan påvirker tilknytning i barneårene våre relasjoner som voksne?

Første del tar for seg ulike tilknytningsmønstre, hvordan de påvirker hjernens utvikling og videre vår tilknytningsstil som voksen. Del to tar for seg tematikk som biologiens påvirkning, samfunns - og familiekulturens påvirkning på tilknytning, og hvordan dette slår ut i en par - relasjon og i foreldrerollen. Del tre tar for seg blindsoner og egne sårbare erfaringer kan påvirke oss som står i en hjelperrolle. Du vil også lære om selvrefleksjon i praksis og hvordan bli mer trygg i deg selv.

Hvordan bli en bedre samtalepartner?

Ønsker du å bli tryggere i det å snakke med mennesker - og vite litt mer hva du gjør og hvorfor? Dette kurset er for deg som har samtaler som en stor del av jobben, og hvor det å løse opp i relasjonelle problemer står i fokus. Du vil få en innføring i ulike samtale - metodikker, samt kunnskap om hvordan vite når du skal snakke om fortid, og når du skal snakke om framtid. Kurset kan også ta opp hvordan egne kampsaker eller tabuer kan påvirke samtalen og hvordan personer og problemer tas imot.

Guro Brakestad har 7 vurderinger

Dr.S Gnanaraj

23. juni 2020

The Department of Social Work, Periyar Maniammai Institute of Science & Technology, India

6

We organized a webinar with Ms.Guro Brakestad, about Combating Mental Health issues during Covid – 19. 156 were participating from different countries as India, Geneva, USA, Ethiopia, German: parents, adolescents, social workers, practitioners, academicians. Ms. Guro Brakestad speaks in ways that are very productive and informative. Elaboration of her lifestyle experiences and events were very much relatable and easily understandable. It was really useful content which is related to this current scenario. She also gave well explanation to the participants during the question & answer session. We have received excellent feedback from the participants about her lecture. Here are some of them:
”Mrs. Guro Brakestad gave us an awesome presentation and a brilliant session. It was really lovely.
«I hope to hear more from this speaker about mental health».
«Excellent webinar and well organized».
«Mrs Guro Brakestad is accurate to the point and down to earth nature who was patiently giving responses to the queries».

Dagbjørg Straume

27. januar 2020

BådeOg

6

Vi har samarbeidet med Guro om tre ulike foredrag.
1. Temakveld for tenåringsforeldre. Her bel det raskt utsolgt og vi måtte arrangere 5 kvelder
2. På Jakt etter lysglimtene – et foredrag for tenåringsforeldre
3. Hverdagen med en gamer i huset
Tilbakemelding fra deltakerne har vært veldig positive. Et eksempel:
«Fantastisk», «Helt utrolig flink foredragsholder», «Ikke bare var hun kunnskapsrik, men hun bekreftet eksisterende kunnskap og satte den i kontekst!. Pluss hun fikk oss til å tenke nytt! Helt enestående!»Guro er lett å samarbeide med som arrangør og vi har hatt en god dialog i både planlegging og utførelse.

Marie Weibell

15. mai 2019

Bogafjell åpen barnehage

6

Vi i Bogafjell åpen barnehage var så heldige at vi fikk invitere til foreldreforedrag med Guro Brakestad. Guro er engasjert og snakker klart og troverdig. Hun gir foreldre gode konkrete tips til hverdagen med barn, bruker hverdagshistorier som eksempler og gir oss en klapp på skulderen med å løfte frem at vi er viktige for barna våre og gode nok som vi er. Det var lett å sitte å høre på Guro. Foreldre gikk oppløftet hjem etter kurset, og med ny giv til familiehverdagen. Kan varmt anbefale kurs med Guro!

Bjørn Inge Hauge

30. april 2019

Brynekyrkja

6

Guro Brakestad hadde to temakvelder i Brynekyrkja våren 2019.
«Fordi du er viktig» – «Hvordan styrke barns selvfølelse og trygghet på seg selv?» og
«På jakt etter lysglimtene». Som arrangør var vi kjempefornøyd med samarbeidet og gjennomføring av disse kveldene. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne på at Guro engasjerer og kommer med konkrete tips. Positivt at hun deler fra egne erfaringer. Guro er en dyktig formidler med både erfaring og kompetanse på temaene hun snakker om. Kan anbefales!

Anne Gunn Berg

13. januar 2019

Frivillig medarbeider under St.Johannesdagene

Vi inviterte Guro Brakestad til St.Johannes kirke under St. Johannesdagene 24.okt.-18 for å snakke om: «Fordi du er viktig – trygge voksne skaper tryggere ungdom!» Et viktig tema for alle som har med ungdom å gjøre! Guro er engasjert og en dyktig formidler. Hun omgås ungdom i hverdagen og vet hvor «skoe trykker». Vi fikk et lærerikt foredrag, med mange konkrete tips om hvordan vi skal møte ungdom og fremme trygghet og livsmestring❣

Ragnhild Valand

15. oktober 2018

Finnøy Frivilligsentral

5

Guro hadde foredrag da vi arrangerte Verdensdagen for psykisk helse. Hun snakka om tema «vær raus». Det var kjekt å høre på Guro. Hun virker trygg og kunnskapsrik når hun formidler. Hun deler erfaringer og tar opp viktige, vanlige og vanskelige tema som kan oppstå i relasjoner med andre.

Heidi Bø Sangedal

25. september 2018

Den norske kirke

5

Vi hadde Guro med oss i en konfirmanttime, der tema var: «Fordi du er viktig!» Strukturert foredrag som viste at Guro har mye på hjertet. Flott at hun deler av egne erfaringer. Dette gjør det lettere for de unge å høre etter.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS