Guro Brakestad

Familieterapeut - skaper trygge relasjoner!

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Guro Brakestad

Guro Brakstad snakker godt og troverdig om det vanskelige og nære i livet, og har særlig kunnskap om hvordan tidlige oppveksterfaringer, samfunnsdiskurs og familiediskurs er påvirkende for den plass vi tar, eller ikke våger å ta. Gjennom eksempler og konkrete verktøy viser hun hvordan bevissthet rundt skjulte og åpne felt i egen livshistorie, forventninger til ulike roller, og valg og verdier, kan gjøre at en står stødigere, og blir mer trygg i relasjon til andre. En stor drivkraft hos Guro er ønsket om at voksne skal våge å ta ansvar for seg selv og egen psykiske helse, enten de befinner seg i en par – relasjon, foreldrerolle, eller på arbeidsplassen. Hun har etablert Samtaleverkstedet – et foredrag og veiledningsforum for voksne rundt barn og unge, og har i over 15 år veiledet unge og voksne ledere som har kjent på utilstrekkelighet, og opplevelsen av å miste seg selv i møte med andre. Guro har bred erfaring både som terapeut, leder og formidler. Tilbyr både webinar og foredrag!

Foredrag med Guro Brakestad

Å sette grenser for seg selv og andre – fordi du er viktig (også som webinar)

Hvilken forskjell kan det å leve med større balanse og tydelige grenser utgjøre i arbeidet, og hvordan vi har det med de nære rundt oss, enten det er familie, venner eller kollegaer? "I denne jobben er det vanlig å bli utbrent" var setningen som skulle prege mine veivalg og prioriteringer i lang tid, både privat, som leder, i frivillighetsarbeid og senere i rollen som veileder og familieterapeut. Det å ta vare på andre og det å ta ansvar for seg selv, er på mange måter en og samme ting. Noen av oss unngår, andre utsetter, og mange opplever det vanskelig å si nei. Eller at vi har lyst til for mange ting på én gang! Alle vanene har ulike positive sider, men kan også bli vår verste fiende. Foredraget egner seg godt til frivillighetsarbeid, helsesykepleiere, eller andre som jobber med ungdom.

Når to blir til tre – om samspill og samarbeid i småbarnsfasen:

Vi går på skole for det meste her i livet, mens det å være foreldre må vi finne ut av selv. Hvordan skille ut hva som er viktigst, i et hav av informasjon? Og hvordan finne sin plass i rollen som mor eller far? Vi har alle vår bagasje, og den er mer nyttig enn vi iblant er klar over. Men mange går fra å sjarmeres over ulikhetene når man er to, til å frustreres over dem når man blir tre. Dette foredraget gir, på en lettfattelig måte, god kunnskap om hvordan spille hverandre gode, også rundt det som skiller oss som foreldre, og hvordan bevissthet rundt egne viktige erfaringer kan gjøre en stor forskjell for barns trygghet når det vokser opp. Foredraget passer for de som skal bli, eller allerede har blitt foreldre.

Trygge voksne – tryggere ungdom

Dette foredraget er fylt med gjenkjennelige historier, mye humor og varme, samt mange gode verktøy for hvordan bygge en god og nær relasjon til tenåringer - som varer langt utover tenåringsfasen. Hvordan kan egne sårbare erfaringer være nyttig i møte med tenåringsfasen, hvordan stå stødig i grensesettende situasjoner, og hva trenger de unge av oss, når livet iblant går dem imot? Flere tusen foreldre har hørt foredraget, og til og med mannfolka synes det er matnyttig!

Å finne sin plass – om identitet, ansvar og frihet i relasjoner

Det å ta selvstendige valg og å «være seg selv» kan være vanskelig. Og hva betyr det egentlig? Skal vi kunne ha gode relasjoner til andre, trenger vi både å finne ut hva som skiller oss fra hverandre, men også tilpasse oss hverandre. Hvor mye tåler vi av forskjeller i en familie, eller i en vennerelasjon? Hvor går grensen mellom å tilpasse seg – og å miste seg selv? Hva gjør vi dersom vi opplever at noen kontrollerer oss i en venn – eller parrelasjon? Dette foredraget egner seg for ungdom, studenter og som foreldreforedrag, Gjennom historier fra virkeligheten og viktige faglige kunnskaper, belyses veier inn i mobbing og utestengelse til vennskap, mangfold og frihet i relasjoner.

Kurs med Guro Brakestad

Hvordan påvirker tilknytning i barneårene oss i par/foreldrerollen?

Hvordan påvirker tilknytningsmønstre som barn hjernens utvikling, og videre vår tilknytningsstil som voksen, når vi trer inn i nære relasjoner? Hvordan forstå oss selv og andre, når vi iblant blir som barn, selv om vi er voksne? Hvilken rolle spiller biologiens påvirkning, samfunns - og familiediskurs, og hvordan slår dette ut i en par - relasjon eller foreldrerollen? Du vil også få tips til hvordan du kan regulere egne følelser og bli mer trygg i par/foreldrerollen.

Hvordan påvirker tilknytning i barneårene oss i hjelperrollen? For helsepersonell (eller andre som jobber med barn og unge)

Ofte møter vi oss selv i døra, når vi møter andre mennesker. Dette kurset tar for seg ulike tilknytningsmønstre, og hvordan de påvirker hjernens utvikling. Videre ser vi på biologiens påvirkning, og samfunns - og familiekulturens rådende diskurser. Siste del jobbes det med egne mulige blindsoner og sårbare erfaringer, og hvordan de påvirker rollen(e) i dag. Du vil også få innblikk i veiledning - og refleksjons-verktøy du kan ta i bruk privat eller på arbeidsplassen.

Å finne sin plass i ungdomsfasen – om identitet, gruppetilhørighet og viktige valg (kan også skreddersys til konfirmanter, og planlegges i sammenheng med foreldreforedraget «Trygge voksne – tryggere ungdom» eller «Å finne sin plass»)

Hvem er jeg, hva er min verdi, og hvordan kan jeg være i møte med andre? Dette er store og viktige spørsmål for å finne ut av hvem man er – i likhet med, men også til forskjell for andre. I en fase hvor det er viktig å være lik alle andre, kan det være vanskelig å finne seg selv. Og dersom man er redd for å skille seg for mye ut, kan det være ekstra vanskelig å ta selvstendige valg. Hvordan kan vi snakke om likhet og ulikhet, uten å måtte gruppere oss og sikre vår plass innenfor, på en måte som holder andre utenfor? Hva går man glipp av, dersom man er for redd for å ta plass, eller gi rom for ulikheter? Dette kurset er livsnært, praktisk, og fylt med historier og kunnskaper som utfordrer ungdom til å forstå sin viktighet – og mulighet til å skape gode samfunn. Egner seg også for trossamfunn.

Guro Brakestad har 9 vurderinger

Bethi Dirdal Jåtun

26. september 2022

Kongstun kristne friskole

5.5

På temakveld for foreldrene ved skolen våren 2022, hadde vi Guro som foredragsholder med temaet «Fordi du er viktig!Trygge voksne – tryggere ungdom.» Målet var å få konkrete tips og kunne snakke sammen om foreldrerollen og utfordringene vi kjenner på i forhold til barna våre. Guro snakker troverdig, velfundert og konkret. Hun deler egne erfaringer, kommer med eksempler, råd – og – budskapet framføres med snert og glimt i øyet. De fleste av oss satt langt fremme på stolen under foredraget – dette var matnyttig. At hun også innledet til samtaler rundt bordene etterpå, der vi fikk dele erfaringer med hverandre og drøfte konkrete problemstillinger, var også meget bra. Vi inviterer gjerne Guro igjen!

Anita Skretting

14. juni 2022

Kateket i Gausel menighet

6

Vi har invitert Guro til Gausel menighet tre ganger. Hun har vært med oss på to temakvelder for konfirmantforeldre, og sist var hun med oss noen timer en konfirmanthelg.

Første gang var temaet; «Fordi du er viktig. Trygge voksne – tryggere ungdom». Dette var med konfirmantforeldre. Flere av foreldrene ga tilbakemelding om at de var kjempefornøyd med henne.

Guro formidler på en raus, varm og tydelig måte. Det er lett å merke at hun kan mye om det hun formidler, at hun har mye kontakt med ungdom og voksne. Hun er godt forberedt og trygg. Flere foreldre som ikke var med på møtet tok kontakt i ettertid og spurte om de kunne få beskjed dersom vi inviterte Guro en gang til. De hadde hørt gode ord fra andre foreldre!

Nytt konfirmantkull og nye konfirmantforeldre. Vi inviterte Guro tilbake, ba henne snakke om samme tema. Jeg sørget for å invitere årets konfirmantforeldre og foreldre fra tidligere kull. Denne gang var det også mange positive tilbakemeldinger. Flere gir uttrykk for at hun gir mot til å ta nye god valg om hvordan være foreldre til ungdommenes beste.

Våren 2022 inviterte vi henne til å ha undervisning da vi arrangerte konfirmanthelg i kirken. Da var temaet «Hverdagsbalanse». Igjen erfarte vi en trygg og god formidler, varme og raushet, variert undervisningsform og et hjerte for ungdommene våre. For oss som arrangerte helgen var det fantastisk å få inn en kapasitet som Guro!

Som ansvarlig for konfirmantopplegget er det viktig å nevne at Guro også er god å samarbeide med i forkant, før hun kommer. Jeg fikk dele tanker og ønsker knyttet til det hun skulle være med på hos oss. Hun lytter og viser god evne til å gjøre foredraget tilpasset arrangementet hun er med på, enten det er konfirmantforeldre eller konfirmanter. Det er fantastisk!

Det er lett å anbefale andre å få Guro med på arrangement for ungdom og foreldre!

Dr.S Gnanaraj

23. juni 2020

The Department of Social Work, Periyar Maniammai Institute of Science & Technology, India

6

We organized a webinar with Ms.Guro Brakestad, about Combating Mental Health issues during Covid – 19. 156 were participating from different countries as India, Geneva, USA, Ethiopia, German: parents, adolescents, social workers, practitioners, academicians. Ms. Guro Brakestad speaks in ways that are very productive and informative. Elaboration of her lifestyle experiences and events were very much relatable and easily understandable. It was really useful content which is related to this current scenario. She also gave well explanation to the participants during the question & answer session. We have received excellent feedback from the participants about her lecture. Here are some of them:
”Mrs. Guro Brakestad gave us an awesome presentation and a brilliant session. It was really lovely.
«I hope to hear more from this speaker about mental health».
«Excellent webinar and well organized».
«Mrs Guro Brakestad is accurate to the point and down to earth nature who was patiently giving responses to the queries».

Dagbjørg Straume

27. januar 2020

BådeOg

6

Vi har samarbeidet med Guro om tre ulike foredrag.
1. Temakveld for tenåringsforeldre. Her bel det raskt utsolgt og vi måtte arrangere 5 kvelder
2. På Jakt etter lysglimtene – et foredrag for tenåringsforeldre
3. Hverdagen med en gamer i huset
Tilbakemelding fra deltakerne har vært veldig positive. Et eksempel:
«Fantastisk», «Helt utrolig flink foredragsholder», «Ikke bare var hun kunnskapsrik, men hun bekreftet eksisterende kunnskap og satte den i kontekst!. Pluss hun fikk oss til å tenke nytt! Helt enestående!»Guro er lett å samarbeide med som arrangør og vi har hatt en god dialog i både planlegging og utførelse.

Marie Weibell

15. mai 2019

Bogafjell åpen barnehage

6

Vi i Bogafjell åpen barnehage var så heldige at vi fikk invitere til foreldreforedrag med Guro Brakestad. Guro er engasjert og snakker klart og troverdig. Hun gir foreldre gode konkrete tips til hverdagen med barn, bruker hverdagshistorier som eksempler og gir oss en klapp på skulderen med å løfte frem at vi er viktige for barna våre og gode nok som vi er. Det var lett å sitte å høre på Guro. Foreldre gikk oppløftet hjem etter kurset, og med ny giv til familiehverdagen. Kan varmt anbefale kurs med Guro!

Bjørn Inge Hauge

30. april 2019

Brynekyrkja

6

Guro Brakestad hadde to temakvelder i Brynekyrkja våren 2019.
«Fordi du er viktig» – «Hvordan styrke barns selvfølelse og trygghet på seg selv?» og
«På jakt etter lysglimtene». Som arrangør var vi kjempefornøyd med samarbeidet og gjennomføring av disse kveldene. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne på at Guro engasjerer og kommer med konkrete tips. Positivt at hun deler fra egne erfaringer. Guro er en dyktig formidler med både erfaring og kompetanse på temaene hun snakker om. Kan anbefales!

Anne Gunn Berg

13. januar 2019

Frivillig medarbeider under St.Johannesdagene

Vi inviterte Guro Brakestad til St.Johannes kirke under St. Johannesdagene 24.okt.-18 for å snakke om: «Fordi du er viktig – trygge voksne skaper tryggere ungdom!» Et viktig tema for alle som har med ungdom å gjøre! Guro er engasjert og en dyktig formidler. Hun omgås ungdom i hverdagen og vet hvor «skoe trykker». Vi fikk et lærerikt foredrag, med mange konkrete tips om hvordan vi skal møte ungdom og fremme trygghet og livsmestring❣

Ragnhild Valand

15. oktober 2018

Finnøy Frivilligsentral

5

Guro hadde foredrag da vi arrangerte Verdensdagen for psykisk helse. Hun snakka om tema «vær raus». Det var kjekt å høre på Guro. Hun virker trygg og kunnskapsrik når hun formidler. Hun deler erfaringer og tar opp viktige, vanlige og vanskelige tema som kan oppstå i relasjoner med andre.

Heidi Bø Sangedal

25. september 2018

Den norske kirke

5

Vi hadde Guro med oss i en konfirmanttime, der tema var: «Fordi du er viktig!» Strukturert foredrag som viste at Guro har mye på hjertet. Flott at hun deler av egne erfaringer. Dette gjør det lettere for de unge å høre etter.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS