Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Guro Brakestad

Gründer, familieterapeut-hvordan takle livet!

Fra 6.500,- per foredrag

Fra 10.000,- per kurs

Send forespørsel Hjelp meg

Om Guro Brakestad

Guro Brakestad taler godt og troverdig om de sårbare sidene av livet. Hun deler erfaringer som berører og som får publikum til å le, og som det er lett å kjenne seg igjen i. Etter 15 års erfaring med undervisning og veiledning i skole, helsesektor og organisasjonsarbeid, holder hun nå foredrag for ungdom, foreldre, lærere og helsepersonell. Ved bruk av fag, forskning og historier fra virkeligheten, belyser hun hvordan det fysiske og psykiske påvirker hverandre, og hvordan vi har det med oss selv påvirker relasjonene våre. Sammen med Ann Jeanette Heitmann har hun startet hun opp Samtaleverkstedet, et foredrag-, kurs- og veiledningstilbud med fokus på å gjøre voksne, trygge, tydelige og troverdige. Gjennom eksempler og konkrete verktøy viser hun hvordan det å sette grenser for seg selv og andre, og generelt ha en bedre hverdagsbalanse, fysisk og psykisk, både skaper mestring, synliggjør og selvstendiggjør andre rundt. Og ikke minst: Hun gjør det vanskelige overkommelig!

Foredrag med Guro Brakestad

Fordi du er viktig – å sette grenser for seg selv og andre (for helsepersonell og andre i omsorgsrollen)

Dette er foredraget for deg som ønsker å vare lenge i relasjon til andre – uten å miste deg selv. Hvorfor er det enklere for noen av oss å sette grenser, mens andre strever med det? Hvordan forstår vi omsorg og den hjelperrollen vi enten har blitt gitt eller tar på oss? Trenger andre at vi er tilstede for dem 24/7, eller finnes det bedre måter å hjelpe andre til å takle livet på ? Her vil du få erfaringsbasert kunnskap, samt god veiledning på hvordan ta små grep som kan utgjøre stor forskjell!

Når kroppen sier stopp (for helsepersonell og andre som har møtt på sorg, smerte, sykdom eller stress)

Noen ganger, og for mange av oss flere ganger, inntreffer livet. Brått og uten forvarsel. Det kan være sykdom, stress, traumer eller sorg. Noen av oss forsøker å stikke av fra det, andre blir fullstendig lammet. Hvordan kan vi forstå kroppens reaksjoner på ulike omgivelser og kjenne igjen viktige signaler. Og hvordan finne balansen mellom å fortsette å leve livet, men likevel akseptere at livet kanskje må se litt annerledes ut enn tidligere? Foredrag gir viktige perspektiver, samt praktiske råd.

Fordi du er viktig - Hvordan skape trygge og selvstendige barn? (For foreldre eller andre som jobber med barn)

Vi går på skole for det meste her i livet, mens det å være foreldre må vi finne ut av selv. Likevel vet vi at det er foreldrene som har størst betydning for mye av hvordan vi forstår og håndterer livet.  Dette foredraget vil gi deg kunnskap om hvordan barn tidlig lærer å tolke og tilpasse seg den voksne, ta hensyn og innrette seg. Hva trenger barn, hvordan trygge dem i møte med vanskeligheter, og hvordan kan man som foreldre ivareta både seg selv og barnet sitt på gode måter?

Fordi du er viktig – Trygge voksne - tryggere ungdom (for tenåringsforeldre eller andre som jobber med ungdom)

Dette foredraget er fylt med gjenkjennelige historier, mye humor og varme, samt mange gode verktøy for bygge en god og nær relasjon til tenåringer - som varer langt utover tenåringsfasen. Hvordan være nær nok til at det blir trygt, samtidig fjern nok til at ungdommen får kjenne på mestring og selvstendighet? Hvordan takle egne reaksjoner i møte med tenåringenes berg - og dalbaner, og hvordan kan vi ruste ungdom til å tåle at livet i blant går dem imot?

Balanse i hverdagen (For ungdom og voksne)

Dette foredraget har både en teoretisk og en praktisk tilnærming, med særlig fokus på 5 grunnelementer hentet fra Psykiskhelse.no for en god hverdagsbalanse og hverdagslykke. Temaer som berøres er stress, søvn, fysisk aktivitet, teknikker i møte med tankekaos, og hvordan bruke tiden på måter som gir energi, samt styrker opplevelsen av mening i livet?

Kurs med Guro Brakestad

Balanse i hverdagen

Dette foredraget har både en teoretisk og en praktisk tilnærming, med særlig fokus på 5 grunnelementer hentet fra Psykiskhelse.no for en god hverdagsbalanse og hverdagslykke. Temaer som berøres er stress, søvn, fysisk aktivitet, teknikker i møte med tankekaos, og hvordan bruke tiden på måter som gir energi, samt styrker opplevelsen av mening i livet? Det vil bli praktiske øvelser, varierte metoder, og ulike sanser vil bli tatt i bruk. Passer for ungdom og voksne.

Når kroppen sier stopp - om aksept, grenser og forventninger

Kroppen har en sjelden evne til å si ifra. Mange av oss velger likevel å ignorere de små hintene vi får, helt til vi plutselig treffer den store veggen. For andre kommer det som lyn fra klar himmel at kroppen ikke fungerer som normalt. Hvordan kan vi forstå kroppens reaksjoner på ulike omgivelser og kjenne igjen viktige signaler? Hvilke forventninger har vi til livet, og hvordan kan vi jobbe med å akseptere en ny tilværelse uten å miste oss selv?

Hvordan bli tryggere i samtaler om det sårbare?

Ønsker du å bli tryggere i det å snakke med mennesker - og vite litt mer hva du gjør og hvorfor? Dette kurset er for deg som har samtaler som en stor del av jobben, og hvor det å løse opp i problemer står i fokus. Du vil få en innføring i ulike samtale - metodikker, samt kunnskap om hvordan vite når du skal snakke om fortid, og når du skal snakke om framtid. Kurset vil også ta opp hvordan egne kampsaker eller tabuer kan påvirke samtalen og hvordan personer og problemer tas i mot.

Guro Brakestad har 7 vurderinger

Dr.S Gnanaraj

23. juni 2020

The Department of Social Work, Periyar Maniammai Institute of Science & Technology, India

6

We organized a webinar with Ms.Guro Brakestad, about Combating Mental Health issues during Covid – 19. 156 were participating from different countries as India, Geneva, USA, Ethiopia, German: parents, adolescents, social workers, practitioners, academicians. Ms. Guro Brakestad speaks in ways that are very productive and informative. Elaboration of her lifestyle experiences and events were very much relatable and easily understandable. It was really useful content which is related to this current scenario. She also gave well explanation to the participants during the question & answer session. We have received excellent feedback from the participants about her lecture. Here are some of them:
”Mrs. Guro Brakestad gave us an awesome presentation and a brilliant session. It was really lovely.
«I hope to hear more from this speaker about mental health».
«Excellent webinar and well organized».
«Mrs Guro Brakestad is accurate to the point and down to earth nature who was patiently giving responses to the queries».

Dagbjørg Straume

27. januar 2020

BådeOg

6

Vi har samarbeidet med Guro om tre ulike foredrag.
1. Temakveld for tenåringsforeldre. Her bel det raskt utsolgt og vi måtte arrangere 5 kvelder
2. På Jakt etter lysglimtene – et foredrag for tenåringsforeldre
3. Hverdagen med en gamer i huset
Tilbakemelding fra deltakerne har vært veldig positive. Et eksempel:
«Fantastisk», «Helt utrolig flink foredragsholder», «Ikke bare var hun kunnskapsrik, men hun bekreftet eksisterende kunnskap og satte den i kontekst!. Pluss hun fikk oss til å tenke nytt! Helt enestående!»Guro er lett å samarbeide med som arrangør og vi har hatt en god dialog i både planlegging og utførelse.

Marie Weibell

15. mai 2019

Bogafjell åpen barnehage

6

Vi i Bogafjell åpen barnehage var så heldige at vi fikk invitere til foreldreforedrag med Guro Brakestad. Guro er engasjert og snakker klart og troverdig. Hun gir foreldre gode konkrete tips til hverdagen med barn, bruker hverdagshistorier som eksempler og gir oss en klapp på skulderen med å løfte frem at vi er viktige for barna våre og gode nok som vi er. Det var lett å sitte å høre på Guro. Foreldre gikk oppløftet hjem etter kurset, og med ny giv til familiehverdagen. Kan varmt anbefale kurs med Guro!

Bjørn Inge Hauge

30. april 2019

Brynekyrkja

6

Guro Brakestad hadde to temakvelder i Brynekyrkja våren 2019.
«Fordi du er viktig» – «Hvordan styrke barns selvfølelse og trygghet på seg selv?» og
«På jakt etter lysglimtene». Som arrangør var vi kjempefornøyd med samarbeidet og gjennomføring av disse kveldene. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne på at Guro engasjerer og kommer med konkrete tips. Positivt at hun deler fra egne erfaringer. Guro er en dyktig formidler med både erfaring og kompetanse på temaene hun snakker om. Kan anbefales!

Anne Gunn Berg

13. januar 2019

Frivillig medarbeider under St.Johannesdagene

Vi inviterte Guro Brakestad til St.Johannes kirke under St. Johannesdagene 24.okt.-18 for å snakke om: «Fordi du er viktig – trygge voksne skaper tryggere ungdom!» Et viktig tema for alle som har med ungdom å gjøre! Guro er engasjert og en dyktig formidler. Hun omgås ungdom i hverdagen og vet hvor «skoe trykker». Vi fikk et lærerikt foredrag, med mange konkrete tips om hvordan vi skal møte ungdom og fremme trygghet og livsmestring❣

Ragnhild Valand

15. oktober 2018

Finnøy Frivilligsentral

5

Guro hadde foredrag da vi arrangerte Verdensdagen for psykisk helse. Hun snakka om tema «vær raus». Det var kjekt å høre på Guro. Hun virker trygg og kunnskapsrik når hun formidler. Hun deler erfaringer og tar opp viktige, vanlige og vanskelige tema som kan oppstå i relasjoner med andre.

Heidi Bø Sangedal

25. september 2018

Den norske kirke

5

Vi hadde Guro med oss i en konfirmanttime, der tema var: «Fordi du er viktig!» Strukturert foredrag som viste at Guro har mye på hjertet. Flott at hun deler av egne erfaringer. Dette gjør det lettere for de unge å høre etter.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS