Hans Geelmuyden

Kommunikatør og provokatør med lang ledererfaring

Fra kr 50.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Hans Geelmuyden

Hans Geelmuyden har vært en tydelig stemme i det norske samfunnet i flere tiår. Han liker å utfordre tradisjonell tenkning og er kjent for sine tankevekkende, underholdende, provoserende og humoristiske foredrag. Geelmuyden er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han hadde jobbet for IBM og hadde journalist- og redaktørbakgrunn da han i 1989 startet Geelmuyden.Kiese. Byrået ble raskt et navn de fleste i næringslivet hadde hørt om, på grunn av spennende rekrutteringer og friske medieutspill.

Geelmuyden har i flere tiår vært en tydelig stemme i norsk samfunnsdebatt generelt og i diskusjonene rundt PR-bransjen spesielt. Her har han blant annet tatt aktivt til orde for åpenhet rundt kundeforhold. I 2009 fikk han PR-bransjens hederspris i «Gullkorn». Geelmuyden.Kiese har ekspandert til både Danmark og Sverige, og er i dag Norges største PR-byrå. Hans Geelmuyden har nå solgt seg ut av Geelmuyden.Kiese og er selvstendig konsulent.

Han holder foredrag om politikk, makt, språk, kommunikasjon og samfunn – og kan gjerne kontaktes for å lage skreddersydde foredrag for spesielle anledninger. En unik foredragsholder som alltid leverer!

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Hans Geelmuyden

Ledelse i krig og fred!

Geelmuyden er Norges mest rutinerte kriserådgiver, og har bistått ledere i krise i tredve år. Dette er et foredrag om krise- og fredsledelse og om krisekommunikasjon. I foredraget snakket Geelmuyden om dilemmaer i kriseledelse, og om hva som skiller de vellykte fra de som ikke makter oppgaven.

Entreprenøskap; Står du stille blir du skutt!

Majoriteten av gründerbedrifter dør etter få år. Geelmuyden Kiese er blitt tredve. Hvorfor det? Geelmuyden snakker om betydningen av styringsfart og endringsledelse. Han snakker om beslutningsvegring som den nye ledersykdommen, og om at den perfekte beslutning ennå ikke er tatt. Utfordringen i små og mellomstore bedrifter er å beslutte raskt, og justere beslutningen i tide. Derfor må moderne ledere være tett på .

Vaktbikkja. Råd for mediekontakt

Media må sikre at makten står til rette, Men hva skjer når vaktbikkja blir puddel, og underholdning blir viktigere enn kritisk journalistikk. I åpne, liberale, vestlige demokratier må mediene sikre meningsbrytning, og gi stemme til dem som ikke blir hørt. Hvis ikke stopper den offentlige debatten, og med den fremskrittet. Men at mediene ikke gjør jobben sin, betyr ikke at ikke vi skal gjøre jobben vår. Her får du gode råd om hvordan du snakker med journalister, og hjelper dem på vei.

Slik får du viljen din. Om å flytte makt.

Norske næringslivsledere vet lite om politikk. Det er synd, for politiske beslutninger er ofte avgjørende for bedriftens rammebetingelser, og politikere har mer makt enn næringslivsledere. Dessuten inviterer det norske demokratiet til medvirkning. Ikke bare inviterer! Gode demokratiske beslutninger forutsetter innspill fra dem som har skoen på. I dette foredraget gir Geelmuyden gode råd om hvordan du kan bli hørt og få viljen din.

Skreddersøm

Hans Geelmuyden vil kunne lage et skreddersydd innlegg til din konferanse; ta kontakt.

2023 © Talerlisten AS