Hilde Bergebakken

Hilde Bergebakken

Bærekraftig reiselivsutvikler

Fra 15.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Hilde Bergebakken

Hilde Bergebakken er en erfaren foredragsholder som ofte brukes til å motivere og begeistre innen bærekraftig tenkning og det å løfte i flokk. Hun har erfaring destinasjons- og produktutvikling i Molderegionen og fra Røros som var nasjonal pilot på bærekraftig reiselivsutvikling. På Røros ledet hun arbeidet med bærekraftig utvikling som endte opp i tre globale reiselivspriser, og banet vei for Merket i bærekraftig reisemål med et stort kunnskap- og vertskapsløft. Hennes kompetanse innen utvikling og bærekraft ble foredlet 17 år i HÅG a.s.a som var tidlig ute med satsing på grønne produkter, grønn design, miljøsertifisering og grønn logistikk allerede på 90-tallet. Hilde har bred erfaring fra styreledelse i destinasjonsselskaper og andre bransjer, samt en genuin interesse og kunnskap innen lokalmat som har gjenspeilet seg i produktutvikling. Hilde har holdt skreddersydde foredrag over hele landet, samt Svalbard, Sverige, Danmark, Estland, Tyskland, England, Irland, Kina og Canada.

Foredrag med Hilde Bergebakken

Bærekraftig destinasjonsutvikling for økt verdiskaping

Hvordan kan lokalsamfunnet jobbe sammen om en bærekraftig reiselivsutvikling som begeistrer? Historien om hvordan Røros brukte sin mulighet til å få gå i front som nasjonal pilot i bærekraftig reiselivsutvikling - til å ende opp med de største globale reiselivsprisene. Røros ble en rollemodell for bærekraftig reiselivsutvikling. Hvordan jobbet man, hva lyktes man med, men også hvilke fallgruver er det med hard fokus på utvikling? Lær av de beste - men unngå å trå feil!

Bærekraft i praksis - en helhet til inspirasjon

Ordet bærekraft er brukt til alt og intet. Med fokus på det grønne skiftet - hvordan kan vi omsette bærekraftig tenkning i praksis. Hvordan kan vi bruke samfunnsansvar og helhetlig tenkning til å befeste vår posisjon i markedet. Er det forskjell på bærekraft og miljø? Hvordan sikre at min bedrift er med på vinnerteamet når det grønne skiftet går? Eksempler vil blir skreddersydd til kunden.

Hilde Bergebakken har 1 vurdering

Trine Krystad

15. desember 2016

Visit Svalbard

5

Visit Svalbard har benyttet seg av Hilde Bergebakken sin kompetanse ved flere anledninger. Hilde har holdt foredrag på interne reiselivseminar om bærekraftig reisemålsutvikling, vertskapsoppdrag og identitet. Hilde holdt sist et fremragende foredrag på reiselivskonferansen «Friste fraspark» høsten 2016, hvor hun blant annet snakket om hvordan natur– og kulturarven kan brukes til merkevarebygging og verdiskaping.
Hilde er en svært inspirerende foredragsholder. Med et vell av praktiske eksempler illustrertes og levendegjøres både god praksis og fallgruver. Hilde deler sjenerøst av sin innsiktsfulle erfaring. Hennes fortellerglede, gode utstråling og energi smitter, og inspirasjonen vedvarer lenge etter at foredraget er over. Vi har henvendt oss til Hilde fordi hun representere lang og troverdig erfaring, og er en banebrytende aktør innenfor bærekraftig reisemålsutvikling. Vi anbefaler Hilde på det varmeste og vi vil gjerne benytte oss av hennes tjenester igjen ved en kommende anledning.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS