Karianne A. Wahlstrøm

Karianne Amlie Wahlstrøm

Lærer, mentaltrener og motivator

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Karianne Amlie Wahlstrøm

Karianne er lærer, mental trener, og har lang erfaring med å trene sjelens kondisjon; selvfølelsen. Det spiller ingen rolle hvor bra salget går, hvor tykk lommebok vi har er eller hvor mange mål vi scorer om vi føler oss som en bløff som snart blir avslørt! Med god selvfølelse blir livet enda mer gøy fordi vi tør å feile, vi blir tryggere inni oss og vi tør å ta vår plass. Karianne har et brennende engasjement for å få mennesker til å tro på seg selv og føle seg bra, og vektlegger positiv psykologi som handler om å forsterke det som er bra fremfor å reparere skadene hos de hun møter. Hun praktiserer MI (motiverende intervju) i sine møter med mennesker hvor målet er at motivasjonen hentes frem innenfra, og hun har en ikke-dømmende og empatisk holdning med stort fokus på å finne glede. «Karianne er en særdeles god formidler. Med stor grad av trygghet, humor og alvor fanget hun oppmerksomheten hos alle elevene»
Karianne har bred kunnskap om trender som rører seg i ungdomsgenerasjonen, og holder også foredrag om utenforskap og ekstremisme.

Foredrag med Karianne Amlie Wahlstrøm

Trender i ungdomskulturen

Hvordan står det til med dagens unge? Hvilke trender driver dem, hva er viktig for dem og hvorfor? Hvordan kan vi spille best mulig på lag med de unge, og hvordan kan de forstå seg selv best mulig? Trender og utviklingstrekk står sentralt. Et opplysende og informativt foredrag som gir et oppløftende blikk på generasjonen som skal bære fremtiden!

Gøy på jobben!

Hvordan får vi det mer gøy på jobben? Det spiller ingen rolle hvor godt salget er, hvor mange avtaler som går i boks eller hvor godt vi gjennomfører et event om vi innerst inne er redd for å bli avslørt for å være en bløff! Med god selvfølelse tør vi å gjøre feil fordi vi vet vi er gode nok uavhengig av resultat. Vi får det gøyere, vi blir mer kreative og tør å ta vår plass, både i forberedelser og beslutningsprosesser! Et foredrag som vil skape god energi, økt samhold, latter og et friskt pust hos de ansatte!

Forhindre ekstremisme ved å forebygge utenforskap

Ekstremisme bunner ofte i utenforskap, en følelse av å ikke høre til. Foresatte og lærere er ofte førstehjelpere som kan fange opp signaler, hvilke signaler skal vi se etter? Hva er tegn på at det bikker over til at en person blir ekstrem? Hvordan kan lærere og storsamfunnet jobbe for å forhindre det? Vi snakker om kultursensitivitet og religionssensitivitet, identitet, tilhørighet og utenforskap.

Glad og robust, ja takk!

Positiv psykologi bygger på å forsterke det som er bra fremfor å reparere skader, Karianne har lang erfaring med å få mennesker til å flytte fokus fra å se på glasset som halvtomt til halvfullt. Hva er dine gode egenskaper? Hva gir deg glede? Når får du følelse av å være i flyt? Hva vil andre si at du er god på? Et foredrag som bygger selvtillit og selvfølelse og du blir gladere og mer optimistisk i ditt eget liv!

Motivasjon og endring

Motiverende samtale er en klientsentrert og målfokusert samtalemetode som har til hensikt å styrke motivasjon for å endre atferd, det være seg innen avhengighet, livsstilsendringer, spiseforstyrrelser mm. Et kjent «problem» er at det blir gitt velmenende råd fra helsepersonell som ikke blir fulgt, MI har til hensikt å få en klient til å «overtale seg selv» og finne egne argumenter for endringer. Foredrag som bygger på å skape tillit og en empatisk/ikke-dømmende holdning til de du jobber med.

Kurs med Karianne Amlie Wahlstrøm

Selvtillit og selvfølelse

Kurset er delt opp i to deler. Første del er kartlegging av opplevelser, tanker og følelser gjennom ulike skriveøvelser. Del to går eksplisitt på å trene opp selvfølelsen gjennom skriveoppgaver som er konkrete og effektive uavhengig av alder. Du får kartlagt energityver, hjernespøkelser og gode egenskaper, noe som gjør deg mer robust i møte med hverdagsutfordringer. Stort fokus på å bli mer robust i eget liv.

2022 © Talerlisten AS