Live Mehlum

Sosiolog og sexologisk rådgiver

Fra kr 12.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Live Mehlum

Mehlum er utdannet sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder, samt sosiolog fra Universitetet i Oslo. Spesialfeltet hennes innen sosiologien er kjønn, likestilling og nære relasjoner. Hun har i tillegg lang klinisk erfaring i ulike seksuelle problemstillinger. Mehlum er også samlivsterapeut og PREP-sertifisert fra Modum Bad. Hun er en erfaren kurs- og foredragsholder både for det private næringsliv og det offentlige tjenesteapparatet. Hun har god erfaring i å holde voldsforebyggende kurs for ungdom og foreldre (seksuelle overgrep, seksuell trakassering, grenser og samtykke), kurs i likestilling og kjønnsproblematikk, samt helseforebyggende kurs knyttet til kjønn og seksualitet. Mehlum har tidligere undervist i sosiolog ved Universitetet og Politihøgskolen, samt arbeidet ved et av landets likestillingssentre hvor hun holdt en rekke foredrag innen temaet maskulinitet og helse.

Hjemsted
Vestfold og Telemark
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Live Mehlum

Ungdom, seksualitet og grenser

Foredrag for voksne som arbeider med ungdom og/eller foreldre. Målsettingen er å gi verdifull kunnskap og kompetanse om ungdom og seksualitet, og om problemstillinger knyttet til seksualitet. Foredraget vil legge vekt på å dele kunnskap om ungdoms livsverden knyttet til seksuelle problemstillinger som pornografi, seksuelle overgrep, seksuell trakassering og samtykke.

Intimitet og nære relasjoner når sykdom rammer

Målgruppe er ansatte i helsesektoren, foreninger og pasienter. Spørsmål rundt sykdom og seksualitet vil før eller siden melde seg hos de fleste som får en sykdomsdiagnose. Det å få en alvorlig sykdomsdiagnose gjør imidlertid at det er lett å glemme seksuallivet. Mange skulle ønske at de hadde fått god informasjon på forhånd. Foredraget vil presentere kunnskap om vanlige spørsmål knyttet til seksualitet ved sykdom.

Seksualitet og overgangsalder

Overgangsalderen kan være vanskelig å snakke om og for mange oppleves denne overgangen i livet som både vanskelig og tabubelagt. Temakvelden vil formidle kunnskap om hva som faktisk skjer med kroppen i denne perioden, og om hvordan man kan ta vare på og pleie sin seksualitet – både alene og sammen med en partner.

Kjønn og likestilling

Hva er et kjønn? Hva er likestilling? Behandler vi kjønnene likt? Hva er likeverd? Temaet presenteres gjennom foredraget og i plenum diskusjon. Målsetningen er refleksjon over egne holdninger og praksis – hvordan «gjør» vi kjønn?

Seksualitet som ressurs

Foredraget vil presentere kunnskap om hvordan seksuell, psykisk og fysisk helse henger sammen, og at god seksuell helse og trygghet i egen kropp gir mestringsfølelse, livskvalitet og bedre helse generelt. Samlive støtter regjeringens strategi «Snakk om det! – Strategi for seksuell helse (2017-2022)». Her omtales seksualitet som en ressurs til å mestre livet.

Kurs med Live Mehlum

Ungdom og porno

Kurset vil presentere kunnskap om ungdom, seksualitet og pornografi og ta opp problemstillinger knyttet til pornobruk. Utgangspunktet er den store diskusjonen og uroen om på hvilken måte barn og ungdom påvirkes av pornografi. Kurset vil gi kunnskap om ungdom og porno, og gi råd om hvordan voksne kan ta opp og initiere samtaler med barn og unge om pornografi på en ikke-dømmende og fordomsfri måte. Ungdom selv etterlyser ansvarsfulle voksne og prate med om disse temaene.

Kjønn og samliv

Kurset gir kunnskap og styrker det kjønnsfaglige perspektivet på samlivsfeltet. Det blir delt kunnskap om de enkeltes kjønnsspesifikke samlivsbehov og utfordringer. Et spesielt fokus vil være på hva menn selv ønsker seg i et samlivskurs, det vi vet om menns barrierer for å oppsøke hjelp og menns ulike måter å kommunisere følelser på.

Seksuelle overgrep mot barn og unge

Kurset søker å gi kunnskap og kompetanse på området, slik at flere voksne settes i stand til å hjelpe barn som trenger støtte. Kurset tar utgangspunkt i forskning på feltet, gir klare definisjoner på ord og uttrykk som er viktige å forstå i denne sammenhengen, signaler barn kan gi som bør tas på alvor, skader, forebygging og tilslutt: Hva kan jeg gjøre?

2024 © Talerlisten AS