Marius Formoe

Holder opplysende foredrag om epilepsi

Fra kr 7.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Marius Formoe

Marius Formoe var i 6 til 17 års-alder rammet av den nevrologiske diagnosen epilepsi. Disse årene var på mange måter krevende med til sammen flere lange sykehusopphold, høy hyppighet av anfall, bivirkninger av medisiner, negativ anfallsutvikling og hjerneoperasjon med positivt utfall. Til tross for noen tøffe kamper hadde Marius mange venner og mye familie som støttet. Dessverre er det mange med epilepsi som i tillegg til anfallskamp har en daglig kamp mot fordommer og stigmatisering. I dagens samfunn henger kunnskapsnivået rundt den vanligste nevrologiske diagnosen mange år på etterskudd. Ca. 50 prosent av rammede i arbeidsfør alder holdes utenfor arbeidslivet, mange ufrivillig. I tillegg ser man også at landets skoler dessverre har for dårlig kunnskap rundt diagnosen. I mange tilfeller blir ikke diagnosen oppdaget, og det er ikke uvanlig at rammede elever blir omtalt som «late» , «fjerne», «sløve» og i de verste tilfellene « dumme». Marius har i flere år hatt et brennende engasjement for få bukt med disse fordommene og bruker i tillegg til sin historie, oppdatert epilepsikunnskap for å spre informasjon rundt diagnosen. Formoe begynte å holde foredrag i 2012, og har siden starten blitt en mye brukt foredragsholder rundt i landet. Oppdragsgivere er skoler, sykehus, barnehager, næringsliv og organisasjoner. Han kan vise til oppdragsgivere som Spesialsykehuset for epilepsi (Rikshospitalet), Ullevaal Universitetssykehus, Høyskolen i Oslo og Akershus, Høyre (Kristiansand) mfl. I tillegg er Marius Formoe forfatter og forelegger i forlaget «En Forlaget», hvor han for tiden skriver epilepsibok sammen med epilepsioverlege, Karl Otto Nakken.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Marius Formoe

Epilepsi fra da til nå

Marius gir her et historisk perspektiv, fra de første tekstene om epilepsi som er svært gamle og hvordan myter og usannheter rundt denne diagnosen fortsatt lever den dag i dag. Epilepsi er en veldig myteomspunnet diagnosen, som ofte skremmer og fører til at mange har fordommer. En innblikk i dette kan være en døråpner for at flere rammede møter mer forståelse i skolen, arbeidslivet og samfunnet.

Epilepsi i skolen

Marius har jobbet flere år i skolen og er nå lærerstudent. Gjennom jobb, studier og egne historie trekker han frem flere felt hvor skolen ofte gjør feil i forhold til epilepsirammede. Dette gjør at mange med epilepsi ikke opplever mestring og dermed føler flere unødvendige nederlag. Selv var Marius mye borte fra skolen og hadde perioder med mye og sterk medisinering, noe som gav flere faglige hull. Den norske skole skal i dag være en skole for alle, og Marius trekker frem flere pedagogiske grep som kan være avgjørende for at flere elever med epilepsi skal få den oppfølgingen de trenger.

Marius Formoe, min egen epilepsihistorie

En sterk og personlig skildring av da de første epilepsisymptomene kom i fireårsalderen, da han fikk diagnosen som seksåring, negativ utvikling, lange sykehusopphold, opp- og nedturer, komplikasjoner, savn etter venner og familie og operasjon. Her legger ikke Marius Formoe noe i mellom og hans historie er sterk, men likevel viktig for å gi epilepsidiagnosen et ansikt.

Fakta om om epilepsi

Er anfall bare kramper? Reagerer alle på blinkende lys? "Epilepsi er bare anfall".. Hva mange tror om epilepsi er dessverre ofte ikke i tråd med virkeligheten. I skolen, helsevesenet, arbeidslivet og samfunnet generelt ser vi dessverre at epilepsikunnskapen er svært dårlig oppdatert. Her gir Marius Formoe et godt, men også lettforståelig innblikk i anfallstyper, behandlingsformer, bivirkninger, anfallshåndtering med mer. Dette kan for mange være en god påbygning for annen førstehjelp.

Epilepsi i media

Marius Formoe har tidligere studert PR og kommunikasjon. Han bruker i dette foredraget sine kunnskaper til å sette lys på epilepsiens synlighet i media og sosiale medier. En manglende synlighet får på sikt konsekvenser for kunnskapen som folk sitter med rundt diagnosen. Han trekker frem hvordan han flere ganger har brukt sin historie for å spre kunnskap rundt denne tematikken og hvilken effekt det har hatt på arbeidet hans. Han har også bygd opp Norges største, og Skandinavias nest største side på sosiale medier. Her trekker han frem hvordan dette gjør det mulig å kommunisere direkte med målgruppen.

2024 © Talerlisten AS