Miriam Rasch

Ledermentor, holder foredrag om ledelse

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Miriam Rasch

Miriam holder foredrag om ledelse, personlig utvikling og om relasjoner og kommunikasjon på jobben. Hun jobber til daglig med utvikling av ledere og ansatte på alle nivåer, både individuelt og i teamutviklingsprosesser, med det formål å gjøre hverdagen med lederansvar tryggere og skape resultater. Hun tar en støttende og avbalansert, men engasjert rolle. Hun skaper plass til enkeltmennesket og dets særegne dynamikker og menneskelige behov, samtidig som hun evner å sette dette i perspektiv med omverden og omkransede relasjoner. Hennes lange erfaring fra ledelse og medarbeideroppfølging gjør at hun er velkjent i rollen som fasilitator. Hun har 20 års erfaring som leder og er utdannet innen økonomi, ledelse og psykologi. Miriam har vært leder i både offentlig og privat sektor og har spisskompetanse på å rydde opp, løse konflikter, få frem potensiale og trygghet. Foredragene handler om balansen mellom tydelighet og åpenhet som en leder må beherske.

Foredrag med Miriam Rasch

Sårbarhet og styrke i lederrollen

I foredraget snakker Miriam om sårbarhet og styrke i lederrollen. For å tørre å stå i egen sårbarhet må vi føle oss trygge inni oss. Trygge ledere skaper den tilliten et team trenger for å produsere gode resultater for selskapet som igjen blir en positiv opplevelse for sluttbruker og for kunden. I foredraget snakker hun bl.a. om det å være bra nok, om frykter, håndtering av egne og andres følelser, stå i konflikter og hvordan lære av det livet gir deg. Hun illustrerer raust fra egne historier.

Lederrollen og personlig utvikling

I foredraget snakker Miriam om hva det innebærer å være leder. Hun snakker om personlig utvikling av seg selv som leder og personlig utvikling av de ansatte. Det å være nær, bygge gode relasjoner, skape tillit, by på seg selv, forskjellen mellom personlig og privat, det å være en rollemodell og inspirasjonskilde som de ansatte ser opp til og følger. Hun forteller også hva sårbarhet egentlig er og hvordan leder kan bruke sin sårbarhet til å skape raushet og empati for vekst og utvikling.

Miriam Rasch har 6 vurderinger

Lena Sagen

5. september 2022

Mestergruppen Arkitekter

6

Miriam var invitert for å holde foredrag for ledergruppen. Oppdraget gikk på å kunne gi gode tanker og innspill på hvordan man kan utøve lederrolle i hverdagen på en bedre måte. Hun setter seg virkelig inn i kundens ønsker og behov og det er lett å ha lave skuldre. Fint foredrag som tar seg av aktuelle tema for ledere. Anbefales!

Niclas Berlin Nilssen

28. november 2021

HRP AS

6

Miriam bistår med nye perspektiver rundt ledelse og kommunikasjon som får de hun taler for til å reflektere over egne handlemønstre. Hun har engasjert meg og mine medarbeidere til å nå nye nivåer. I tillegg til kurs og foredrag har hun vært coach og sparringspartner for meg og mine ledere hvor hun har bidratt til å bedre sveise vårt team i reisen mot våre fremtidsmål.

Roar Olsen

17. november 2021

Losje Hringar

6

Vi inviterte vi Miriam til å gi oss noen gode redskaper vi kan bruke i hverdagen for å få en mer positiv tankegang? Vi fikk råd om hvordan sette seg mål, kortsiktige og langsiktige. Hvor viktig det er med repeteringer og finne fokus. Følge opp tanketråder i hverdagen og gi seg selv gode input. Ved enkle øvelser kan du oppnå nye mål, etterhvert. Miriam fant veien inn til godfølelsen hos meg og undertegnede har brukt mange av rådene i etterkant. Selv et lite møte med Miriam setter spor hvis du er åpen og mottagelig.

Anne Synnøve Sørli

14. november 2021

Helse og omsorg, Jevnaker kommune

6

Miriam ga oss et viktig og inspirerende foredrag om hvordan vi kan ivareta vår profesjonelle rolle i forhold til vold i nære relasjoner. Vi fikk mye nyttig informasjon, som skapte gode refleksjoner hos de ansatte.

Wenche Selmer Smeby, tidligere regionleder Hapro Jobb og Karriere AS

11. november 2021

NAV Tiltak Innlandet

6

Miriam Rasch er modig, engasjerende, reflektert og trygg i rollen som formidler. Hun har en svært god evne til å balansere mellom teori og praksis som bidrar til trygghet i gruppa. Forannevnte inviterer til nødvendig egenrefleksjon, dialog og diskusjon. Miriam gav oss som personalgruppe inspirasjon og gode verktøy til å jobbe videre med viktige temaer innenfor hva som kjennetegner en profesjonell rolle og relasjonelt mot i kommunikasjonen med kollegaer og brukere/ deltakere. Jeg kan trygt anbefale Miriam som foredragsholder/kursholder.

Ragnhild Laukvik Leite

9. november 2021

RVTS sør

5.5

Miriam er modig og ærlig. Hun byr på seg selv og måten det ble gjort på, var på en utrolig balansert måte som berørte og inspirerte. Hun har en stillferdig måte å undre seg på og reflektere på uten at det føles som kritikk. Hun er en brobygger og en formidler som tør å være ærlig og tør å ta frem den sårbare siden.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS