Miriam Rasch

Ledermentor, holder foredrag om ledelse

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Miriam Rasch

Miriam holder foredrag om ledelse, personlig utvikling og om relasjoner og kommunikasjon på jobben. Hun jobber til daglig med utvikling av ledere og ansatte på alle nivåer, både individuelt og i teamutviklingsprosesser, med det formål å gjøre hverdagen med lederansvar tryggere og skape resultater. Hun tar en støttende og avbalansert, men engasjert rolle. Hun skaper plass til enkeltmennesket og dets særegne dynamikker og menneskelige behov, samtidig som hun evner å sette dette i perspektiv med omverden og omkransede relasjoner. Hennes lange erfaring fra ledelse og medarbeideroppfølging gjør at hun er velkjent i rollen som fasilitator. Hun har 20 års erfaring som leder og er utdannet innen økonomi, ledelse og psykologi. Miriam har vært leder i både offentlig og privat sektor og har spisskompetanse på å rydde opp, løse konflikter, få frem potensiale og trygghet. Foredragene handler om balansen mellom tydelighet og åpenhet som en leder må beherske.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Miriam Rasch

Sårbarhet og styrke i lederrollen

I foredraget snakker Miriam om sårbarhet og styrke i lederrollen. For å tørre å stå i egen sårbarhet må vi føle oss trygge inni oss. Trygge ledere skaper den tilliten et team trenger for å produsere gode resultater for selskapet som igjen blir en positiv opplevelse for sluttbruker og for kunden. I foredraget snakker hun bl.a. om det å være bra nok, om frykter, håndtering av egne og andres følelser, stå i konflikter og hvordan lære av det livet gir deg. Hun illustrerer raust fra egne historier.

Lederrollen og personlig utvikling

I foredraget snakker Miriam om hva det innebærer å være leder. Hun snakker om personlig utvikling av seg selv som leder og personlig utvikling av de ansatte. Det å være nær, bygge gode relasjoner, skape tillit, by på seg selv, forskjellen mellom personlig og privat, det å være en rollemodell og inspirasjonskilde som de ansatte ser opp til og følger. Hun forteller også hva sårbarhet egentlig er og hvordan leder kan bruke sin sårbarhet til å skape raushet og empati for vekst og utvikling.

2024 © Talerlisten AS