Oddny Gumaer

Grunnlegger av hjelpeorganisasjonen Partners

Fra kr 7.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Oddny Gumaer

Oddny Gumaer grunnla hjelpeorganisasjonen Partners Relief & Development sammen med sin ektemann, har bodd det meste av sitt voksne liv i Asia og USA, har skrevet fire bøker og er en ettertraktet foredragsholder både i Norge og internasjonalt. Hun har skrevet for flere tidsskrifter i Norge, Storbrittania og USA. Oddny har oppholdt seg i noen av verdens mest ekstreme krigssoner og har et stort engasjement for verdens fattige, men også for at vi alle, uansett hvor vi bor og kommer fra, skal finne mening ved å engasjere oss, være modige, handle riktig og bli den beste versjonen av oss selv.

Hjemsted
Trøndelag
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Oddny Gumaer

Modig. Om å trosse frykten og gjøre det som er riktig.

Å være modig handler om å gjøre det som er riktig, på tross av frykten man måtte kjenne. I dette foredraget snakker Oddny om sin egen frykt, og om hvordan hun fortsatt lærer å takle den. Hun vil ta deg med på sin egen flukt fra soldater i Myanmar, til krigsherjede Aleppo der bomber eksploderte rundt henne, til Mosul den uka byen ble befridd fra IS, men også til hverdager der man trenger mot for å ta riktige valg.

Mangfold. Forskjeller beriker oss.

Med sin lange erfaring med mennesker fra ulike kulturer har Oddny stor kompetanse på feltet. I dette seminaret illustrerer hun, gjennom historier og fakta, noen av de grunnleggende forskjellene mellom vår vestlige kultur og væremåten i andre verdensdeler. Man lærer hvordan misforståelser kan unngås og hvordan fremmede kulturer kan berike livene våre. Oddny tilbyr også et dagskurs om temaet. Dette er mer omfattende og interaktivt.

Mening. Hvordan finner man noe å leve for?

I dette foredraget snakker Oddny om hvordan man kan finne mening. Hun tar utgangspunkt i eget liv, og i livene til mennesker hun har møtt, både i Norge og i land der hun har reist og arbeidet. Spesielt sterke er historiene om mennesker på flukt som klarer å finne mening på tross av ubeskrivelig motgang. Å finne livets mening er kanskje noe av det mest fundamentale for oss mennesker. Om man ikke klarer å definere hvorfor man er, betyr all verdens vellykkethet lite.

2024 © Talerlisten AS