Øivind Breen

Inspirator. Endring. Fremtidens kontor.

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Øivind Breen

Kontoret etter korona. Kontoret etter det igjen. Øivind snakker om det nye økosystemet kontoret er en del av. De hybride løsninger. Hvordan teknologi og vilje til mobilitet endrer alt. Hvordan kontoret inntar en ny og enda viktigere rolle – der samhold, samspill, samarbeid og sosialisering spiller første rolle. Energi. Entusiasme. Nytenking. Nye perspektiver. Ettertanke. Undring. Ord. Tydelighet. Vil dere ha et kick for å se ting annerledes, inspireres til nytenking eller løfte perspektivet på deres egen virksomhet – lete etter hvorfor eller why? Det er mitt i min gate. Jeg har drevet endringsledelse siden 1995. Gjort rett og galt. Fiasko og suksess. Jeg har drevet med strategisk tydelighet som leder, rådgiver og tekstforfatter. Jeg elsker strategi og har en lidenskap for nye tanker. Men er i opposisjon.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Øivind Breen

Kontoret etter korona - hva skjer?

Endring. Utvikling. Revolusjon eller evolusjon? Mange har pusset opp inngangspartiene. Justert på fasadene. Flikket på det ytre. Noen har tatt steget og er i reell endring. De ytterst få går foran. De er fanebærere i denne revolusjonen. Inspiratorer og tenkere. Equinor har laget personas av egne medarbeidere - for å tilpasse arbeidshverdagen til den enkeltes beste. Entra snakker om kontoret som en destinasjon. En revolusjon er på vei. Den har med seg teknologien på laget.

Den nye arbeidshverdagen. Fremtidens kontor må løse det teknologien ikke klarer.

Digitalisering og teknologi driver revolusjonen framover. Arbeidsplassens fremtid endres. Hvordan kan teknologien løse enda flere utfordringer? Det nye kontorets rolle er den samlende. Den som skaper samhold. Den som sikrer plass for å skape sammen. Det nye kontoret har en tydelig hovedoppgave! Det må levere en ny, spesialisert funksjon. ...det må være digitaliseringens myke side.

Kundereisen og tjenestedesign. Fra 80-tallet til i dag

Øivind trekker trådene innen tjenestedesign fra SAS på 80-tallet til 2021. Å bryte opp pakken, forstå målgruppene og designe en tjenesteleveranse-prosess som skaper de riktige kundeopplevelser krever ikke bare strategisk tydelighet, men en bred innsikt og forståelse innen kommunikasjon, forretning og forbrukeradferd.

Strategisk tydelighet er nøkkelen til den nye hverdagen

Det handler ikke om varm luft eller tåkeprat. Det handler heller ikke om svevende livsfilosofi. Uten svaret på hvorfor er dere en tilfeldighet. Til ettertanke. Inspirerende. Mange eksempler fra Breen sine år som kreativ og rådgiver...

Er dere selvgode og komfortable, resignerte, hyperaktive eller lykkelige?

Om kultur og virksomheters energi. Alle vet at kultur spiser strategi til frokost, men hva kjennetegner om dere er selvgode, resignerte, hyperaktive eller balanserte? Hva betyr det? Hva skjer? Hva kan gjøres? Å forløse konkurransekraft og menneskers energi betinger en retning som forstås og skaper stolthet.

2024 © Talerlisten AS