Øivind Breen

Strategisk provokatør og Tekstforfatter

NOK 15.000,- per time

Send forespørsel

Om Øivind Breen

Et kritisk og alternativt blikk på ting er Øivind sitt varemerke. Inspirasjon. Provokasjon. Aha-opplevelser. Ettertanke. «Mitt mål er å åpne dører», sier han, «eksakt kunnskap kommer ikke fra foredrag, men inspirasjon til å tenke nytt kan gjøre det.» Øivind har bakgrunn fra strategi, ledelse og utøvelse innen kreative yrker som premiert tekstforfatter, kreativ leder, strategisk leder, merkevarebygger, reklamefilmregissør og gründer. I tillegg har Øivind fire år som leder av to ulike arkitektkontorer samt vært rådgiver i designbyrå. Øivind er tilknyttet Copenhagen Institute for Future Studies – der fremtidsstudier og scenariotenking er sentralt.

Foredrag

Visjonær eller opportunist?

Om strategier i endringsprosesser. Forskjellen på visjonær tenking og den opportunistiske tenking. "Skal vi bli noe vi tror på" eller "skal vi løpe etter alle penger som triller?". Begge deler kan være riktige veier å gå, men betinger helt forskjellig tilnærming...

Start med hvorfor

Forholdet mellom hvorfor, hvordan og hva. Hvordan kontekst skaper motivasjon for adferd og aktiviteter og om adferds-påvirkning gjennom å forstå sammenheng mellom funksjon(alitet), følelser og estetikk.

Likhet er verdens dyreste strategi

En logisk erkjennelse: Der det ikke er forskjeller, 
er det likhet. Likhet er dyrt, men lettvint. Likhet byttes ut uten skrupler. Likhet krever å vinne oppmerksomhet. Likhet må vinne på pris eller late innkjøpere. Likhet lager merkelig markedsføring. De fleste organisasjoner snakker om differensiering…uansett om deres bunnlinje er penger, holdninger eller en god sak, så handler det om å være forskjellig fra konkurrentene. Likevel bruker de fleste organisasjoner metodikk som fører til likhet…

Kreative prosesser er styrt kaos

Det er ikke noe mytisk og mystisk, men kreative prosesser har sin black box...

Hvis du tror du er interessant er slaget tapt

En innføring i presentasjonsteknikk der det ikke er "du" som er budskapet, men "budskapets relevans for den du snakker til". Teknikker. Huskeregler. Metodikk. Vurdering av målgrupper.

2018 © Talerlisten AS