Pål Silseth

Pål Silseth

Høyskolelektor, ekspert på kundetilfredshet og kundelojalitet

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Pål Silseth

Pål Silseth har vært prosjektleder for Norsk Kundebarometer (BI) siden 2000 og er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Gjennom Norsk Kundebarometer har han arbeidet med et 100 talls norske bedrifter. Hovedoppgaven har vært å omsette teori til praktiske verktøy bedrifter kan benytte seg av for å bli bedre på kundetilfredshet og dermed få mer lojale kunder. Silseth var med og startet Barcode Intelligence AS i 2013 hvor han er Partner. Barcode Intelligence er et analyse- og rådgivningsfirma som blant annet administrerer datainnsamlingen til Norsk Kundebarometer og utarbeider rapporter til næringslivet. Bedriften har hatt det kommersielle ansvaret for Norsk Kundebarometer siden 2014. De siste årene har Barcode hatt mye fokus på å forske på hvordan bærekraft påvirker kunderelasjoner.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Pål Silseth

Norsk Kundebarometer: Hva skaper kundetilfredshet?

Foredraget omhandler forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI som har målt kundetilfredshet blant norske bedrifter i over 20 år. Foredraget gir innsikt i hvorfor kundetilfredshet er viktig for bedrifter og hvordan man på best mulig måte skal jobbe for å oppnå høy kundetilfredshet. Erfaringer fra undersøkelsene gir mange praktiske eksempler på hvordan ulike aktiviteter og hendelser påvirker kundenes oppfattelse av bedriften (på godt og vondt).

Bærekraft på villspor

Et røft anslag fra flere internasjonale studier om bærekraft viser at rundt 80% av oss er bekymret når det kommer til bærekraft. Ca 50% av oss har positive holdninger til mer bærekraftig adferd, mens bare 5% av oss faktisk endrer adferden i en mer bærekraftig retning. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres for at flere endrer adferden sin i en mer bærekraftig retning? Hvordan skal bedriftene gå frem for å få "return on investment" i forhold til sin satsing på bærekraft?

Talerlisten mener

Pål er en forsker med mye kunnskap både i hodet og i databasen til Norsk Kundebarometer. Denne kunnskapen deler han på en tydelig og pedagogisk måte, og viser hva som skaper kundetilfredshet og lojalitet i norske bedrifter.

2024 © Talerlisten AS