Foredrag om Målstyring

Esben Keim

Esben Keim

Norgesmester som snakker om å nå mål

Pål Silseth

Pål Silseth

Høyskolelektor, ekspert på kundetilfredshet og kundelojalitet

2021 © Talerlisten AS