Foredrag om Målstyring

Esben Keim

Esben Keim

Norgesmester som snakker om å nå mål

Ståle Lindblad

Ståle Lindblad

Mediesjef, snakker om verdiskapning og digital kommunikasjon

2019 © Talerlisten AS