Per-Egill Frostmann

Konsulent og coach innen lederutvikling

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Per-Egill Frostmann

Per‐Egill har over 35 års erfaring som rådgiver, coach og mentor. Han er en engasjert og etterspurt foredragsholder. Han har arbeidet som coach og med leder- og lederteamutvikling for ledende internasjonale og norske bedrifter over hele Europa, i Russland, i Midt-Østen og i Mexico. Han har solid erfaring fra komplekse, multikulturelle og internasjonale organisasjoner. Per-Egill var i over 20 år fast foreleser på Handelshøyskolen BI i organisasjonspsykologi, endringsledelse og HRM (human resource management). Som siviløkonom og master i organisasjonspsykologi er hans foredrag forsknings- og evidensbasert.

Foredrag med Per-Egill Frostmann

Ledelse i stabilitet og endring

Endringsledelse er blitt en floskel. Forandringer er det eneste konstante. Når endringer blir det vanlige, hvordan sikrer vi da nødvendig stabilitet. Stabilitet representerer management. Det er toppledelsen som skaffer stabilitet og det er fronten som håndterer endringene. Stabilitet i strukturer, kulturer, prosedyrer, systemer, roller, ansvar og arbeidsoppgaver er nødvendig for å sikre effektivitet. Altså det minimum av stabilitet som kreves når virksomheten skal overleve turbulensen.

Lederens 5 viktigste samtaler

Har vi glemt en enkel sannhet - kraften i autentisk, to-veis kommunikasjon og menneskelige samtaler? Du møter noen og dere har en samtale. Det er en helt klar sammenheng mellom den gode samtalen og økt engasjement blant medarbeidere. Engasjement har positive organisatoriske effekter, som bedret produktivitet, høyere energinivå og lavere turnoverintensjon. De fem samtalene er å; etablere tillit, avtale forventninger, anerkjenne, utfordre vanskelig adferd og bygge felles fremtid

Den vanskelige samtalen

Du lærer å gi tydelige og ekte tilbakemeldinger. Enkle teknikker for både feedback og feedforward som kan tas i bruk umiddelbart. I teorien skal feedback ha fokus på “prestasjonen, ikke personen ”. I praksis blir nesten all feedback tatt personlig. Undersøkelser viser at feedback ikke virker særlig godt. Vi kan forandre fremtiden. Feedforward hjelper dine medarbeidere til fokusere på en positiv fremtid. Det er viktigere at vi lærer for fremtiden enn å finne feil i fortiden.

Hvordan utvikler du en agil og smidig læringskultur

En oversiktsanalyse fra Harvard viser at bare 10% opplæring, ledertrening, salgstrening, coaching, LEAN virker. Trening er viktigere enn noen gang og vi mennesker er født til å lære. Nøkkelen til å lære er å øke forventningspresset slik at vi skyves ut av komfortsonen og inn i læringssonen. Den viktigste at noe lykkes er den agile og smidige læringskulturen som allerede eksisterer i teamet.

Selvledelse

Det er ikke lenger nok å gå på autopilot eller stole på medfødte evner. Selvledelse er et system der medarbeiderne oppfyller kompetanse- og autonomikrav. Selvledelse er å bli dyktigere i å lede seg selv, uten at det går ut over samarbeidet med andre. Du må styre egen tid, egne mentale ferdigheter, balansere prioriteter. Selvledelse krever et Growth mindset. Hvis du tror at talent og evner er medfødt, normalfordelt og i liten grad kan utvikles, da har du et fixed mindset.

Kurs med Per-Egill Frostmann

Lederens 5 viktigste samtaler

Har vi glemt en enkel sannhet - kraften i autentisk, to-veis kommunikasjon og menneskelige samtaler? Du møter noen og dere har en samtale. Det er en helt klar sammenheng mellom den gode samtalen og økt engasjement blant medarbeidere. Engasjement har positive organisatoriske effekter, som bedret produktivitet, høyere energinivå og lavere turnoverintensjon. De fem samtalene er å; etablere tillit, avtale forventninger, anerkjenne, utfordre vanskelig adferd og bygge felles fremtid.

God nok ledelse

"Den beste lederstilen finnes ikke, den er avhengig av situasjonen" (Hersey&Blanchard). SituasjonsBestemtLedelse er den mest brukte ledermodellen i verden. Din lederstil er din adferd slik andre oppfatter den. SBL er basert på forholdet mellom styring og kontroll og mengden støtte lederen gir og medarbeidernes utviklingsnivå (evne og vilje). Når leder og medarbeider er samstemt om stil og nivå er det enklere å utøve god nok ledelse.

Førstelinjeledelse og endring

Mange førstelinjedere er lite involvert i mål- og strategiprosesser. Ofte har de en «full tallerken» av arbeidsoppgaver. De har stort kontrollspenn og administrative oppgaver som krever prioritering. Samtidig har mange av dem lite makt og myndighet. Dette kurset gir deltakerne praktisk og teoretisk kompetanse i ledelse. Fokus er på mennesker og team i endring.

Per-Egill Frostmann har 1 vurdering

Katrine Haugen

7. juni 2022

Eduhouse

6

Per-Egill var inne hos oss og holdt nettkurs for våre kunder i endringsledelse. Han er en ekstremt dyktig og kunnskapsrik kursholder. Innholdet var veldig lærerikt og kurset er god ressurs for våre bedrifter som trenger en ordentlig innføring i endringsledelse. Anbefales på det sterkeste!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS