Per-Egill Frostmann

Konsulent og coach innen lederutvikling

Fra kr 18.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Per-Egill Frostmann

Endringsledelse, omstilling og kommunikasjon. Dette er temaer Per‐Egill har mye erfaring med etter over 35 års erfaring som rådgiver, coach og mentor. Han har arbeidet med leder- og lederteamutvikling for ledende internasjonale og norske bedrifter over hele Europa, i Russland, i Midt-Østen og i Mexico, og han har solid erfaring fra komplekse, multikulturelle og internasjonale organisasjoner. Per-Egill er en lidenskapelig engasjert og etterspurt foredragsholder, som i over 20 år har vært fast foreleser på Handelshøyskolen BI i organisasjonspsykologi, endringsledelse og HRM (human resource management). Hans bakgrunn som siviløkonom og med master i organisasjonspsykologi gjør at hans foredrag er forsknings- og evidensbasert.

Et foredrag med Per-Egill vil lære organisasjoner og ledere hvordan de best mulig kan omstille og tilpasse seg for å møte den nye virkeligheten de teknologiske framskrittene medfører.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Per-Egill Frostmann

Hvordan selvfølelse og selvtillit påvirker deg i arbeidslivet

Selvtillit er troen på egne evner, mens selvfølelse er en indre verdi man føler for seg selv. Selvtillit bygger på ytre anerkjennelse, som diplomer og belønninger, og selvfølelse kommer fra en betingelsesløs egenverdi. I arbeidslivet er det viktig med en balanse mellom selvtillit, for å nå mål, og selvfølelse, for trivsel. En godt trent selvfølelse hjelper oss å håndtere følelsene. - Varighet: 3/4 - 1 time som foredrag/webinar.

Lederens 5 viktigste samtaler

Har vi glemt en enkel sannhet - kraften i autentisk, to-veis kommunikasjon og menneskelige samtaler? Du møter noen og dere har en samtale. Det er en helt klar sammenheng mellom den gode samtalen og økt engasjement blant medarbeidere. Engasjement har positive organisatoriske effekter, som bedre produktivitet, høyere energinivå og lavere turnoverintensjon. De fem samtalene er å; etablere tillit, avtale forventninger, anerkjenne, utfordre vanskelig adferd og bygge felles fremtid

Lær deg å takle personlige motsetninger på jobben med emosjonell kompetanse

Emosjonell kompetanse betyr å forstå og håndtere egne og andres følelser effektivt. Det er nøkkelen til bedre relasjoner, kommunikasjon, selvinnsikt, og konstruktiv håndtering av stress og utfordringer. Emosjonell kompetanse er å forstå og respondere på andres emosjoner og følelser på en effektiv måte. Det innebærer at du må forstå, uttrykke og kunne regulere dine egne følelser. Emosjonell kompetanse er viktig. Det hjelper deg med å utvikle bedre relasjoner og kommunikasjon med andre mennesker, øke selvtillit og selvinnsikt og takle stress og utfordringer mer konstruktivt. Varighet: ¾ - 1 time som foredrag/webinar.

Vinn og forsvinn-tankespinn

Tankespinn er en repeterende tankeprosess eller mønster av tenkning som kan være begrensende eller negativt. Det kan være en vedvarende tankegang som holder oss fanget i en situasjon som vi ønsker å komme oss ut av. Tankespinn kan for eksempel inkludere bekymringer om fremtiden, grubling over fortiden eller negative tanker. Det kan være vanskelig å kontrollere og kan føre til negativ stress, angst eller depresjon. Du lærer å kjenne igjen triggere, utfordre negative tanker, se situasjoner fra flere perspektiver, fokusere på det positive og på positivt selvsnakk. Varighet: ¾ - 1 time som foredrag/webinar.

Kritisk tenkning

I en verden oversvømmet av informasjon og falske nyheter, er kritisk tenkning essensielt for å skille fakta fra fiksjon og ta velinformerte beslutninger. Denne nøkkelkompetansen gjør oss i stand til å analysere komplekse problemer, unngå forhastede konklusjoner og stå imot desinformasjon. Lær om mentale modeller og hvordan de former vår forståelse, i dette foredraget om kritisk tenkning og beslutningstaking. Varighet: ¾ - 1 time som foredrag/webinar

Kurs med Per-Egill Frostmann

Lederens 5 viktigste samtaler

Har vi glemt en enkel sannhet - kraften i autentisk, to-veis kommunikasjon og menneskelige samtaler? Du møter noen og dere har en samtale. Det er en helt klar sammenheng mellom den gode samtalen og økt engasjement blant medarbeidere. Engasjement har positive organisatoriske effekter, som bedret produktivitet, høyere energinivå og lavere turnoverintensjon. De fem samtalene er å; etablere tillit, avtale forventninger, anerkjenne, utfordre vanskelig adferd og bygge felles fremtid.

God nok ledelse

"Den beste lederstilen finnes ikke, den er avhengig av situasjonen" (Hersey&Blanchard). SituasjonsBestemtLedelse er den mest brukte ledermodellen i verden. Din lederstil er din adferd slik andre oppfatter den. SBL er basert på forholdet mellom styring og kontroll og mengden støtte lederen gir og medarbeidernes utviklingsnivå (evne og vilje). Når leder og medarbeider er samstemt om stil og nivå er det enklere å utøve god nok ledelse.

Førstelinjeledelse og endring

Mange førstelinjedere er lite involvert i mål- og strategiprosesser. Ofte har de en «full tallerken» av arbeidsoppgaver. De har stort kontrollspenn og administrative oppgaver som krever prioritering. Samtidig har mange av dem lite makt og myndighet. Dette kurset gir deltakerne praktisk og teoretisk kompetanse i ledelse. Fokus er på mennesker og team i endring.

2024 © Talerlisten AS